Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Lista arbitrów i Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi:

  • listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego,
  • listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do rozpatrywania odwołań od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wpis na listę arbitrów następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Wiosek o wpis na listę arbitrów znajduje się w nw. rozporządzeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do tego rozporządzenia. Do wniosku dołącza się bogate załączniki, które potwierdzają wiarygodność osoby, która stara się o wpis na listę arbitrów.

Na listę arbitrów z zakresie egzaminu maturalnego może być wpisana osoba, która:

  • jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, pełniła funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów w zakresie danego przedmiotu w co najmniej 3 latach, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno – komunikacyjnych i otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej potwierdzającą posiadane doświadczenia zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra,

lub

  • posiada co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauki lub sztuki, związanych z przedmiotem, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny, jest zatrudniona w instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, PAU lub szkole wyższej, posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno – komunikacyjnych i otrzymała rekomendację instytutu badawczego, jednostki naukowej PAN, PAU, szkoły wyższej, stowarzyszenia naukowego lub komitetu głównego olimpiady przedmiotowej z przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny.

Ustawa określa również warunki, które spełnia osoba, która ma być wpisana na listę arbitrów.

Skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznacza dyrektor CKE, które rozpatruje odwołania w składzie dwuosobowym. Arbitrowi lub egzaminatorowi przysługuje:

  • wynagrodzenie za rozpatrzenie odwołania, w tym za sporządzenie pisemnego uzasadnienia,
  • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, jeżeli prace odbywają się na posiedzeniu poza miejscem zamieszkania arbitra lub egzaminatora.

Dyrektor CKE zawiera z arbitrami oraz egzaminatorami umowy, określające zakres ich obowiązków, stopień złożoności rozwiązania każdego zadania egzaminacyjnego rozpatrywanego w ramach odwołania oraz wysokość wynagrodzenia.

Obsługę administracyjną i finansową Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego zapewnia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.