Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Badania wstępne, szkolenia BHP i nowe wzory dokumentowania chorób zawodowych

Pracownik może przystąpić do pracy, jeżeli posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy i jest przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na jakich zasadach przeprowadza się takie badania, a także kiedy zorganizować szkolenia BHP – o tym w artykule.

Kto podlega badaniom wstępnym

Badaniom wstępnym podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy;
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy;
  • inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badaniom wstępnym podlegają wszyscy pracownicy zatrudniający się w szkole lub przedszkolu. Tylko osoby zatrudniające się ponownie w tej samej szkole lub przedszkolu na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę w tej samej szkole lub przedszkolu, jeżeli są zatrudniane na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy, nie podlegają badaniom wstępnym.

Wyjątek od konieczności przeprowadzenia badań

Przepis wyłączający obowiązek przeprowadzania badań wstępnych w sytuacji ponownego zatrudnienia w tej samej szkole lub przedszkolu nasuwa wątpliwości interpretacyjne, jak należy rozumieć zapis „bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym samym pracodawcą”.

Wyjątek od konieczności przeprowadzania badań wstępnych dotyczy nie tylko sytuacji, w której między rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy a ponownym jego nawiązaniem w tej samej szkole lub przedszkolu nie nastąpiła jakakolwiek przerwa, ale też sytuacji, gdy przerwa w zatrudnieniu nie przekroczyła miesiąca.

Zgodnie bowiem z art. 229 § 2 Kodeksu pracy kontrolnym badaniom lekarskim podlega pracownik powracający do pracy po okresie niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni.

Przerwa w zatrudnieniu w tej samej szkole lub przedszkolu trwająca nie dłużej niż 30 dni nie powoduje obowiązku przeprowadzenia badań wstępnych przy ponownym zatrudnieniu w tej samej szkole lub przedszkolu.

Z obowiązku przeprowadzenia badań wstępnych przy zatrudnieniu w nowej szkole lub przedszkolu nie zwalnia fakt posiadania ważnego zaświadczenia lekarskiego z poprzedniej szkoły lub przedszkola, ani też poddanie się specjalistycznym badaniom lekarskim, stwierdzającym zdolność do wykonywania określonego zawodu.

Kto kieruje na badania

Badania wstępne są przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez Dyrektora szkoły lub przedszkola. Skierowanie takie powinno zawierać:

  • określenie rodzaju badania profilaktycznego (wstępne);
  • określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona (pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy);
  • informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa wyżej, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Wstępne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

Zakres badań

O zakresie badań przesądza prowadzący je lekarz. Po ich przeprowadzeniu lekarz musi wystawić zaświadczenie stwierdzające, że badany jest bądź też nie jest zdolny do pracy na danym stanowisku.

Zakres badania zależny jest od rodzaju pracy, którą ma wykonywać pracownik.

Badania wstępne (podobnie jak okresowe, kontrolne oraz inne świadczenia zdrowotne dla pracowników) powinny być wykonywane na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora szkoły lub przedszkola z podstawową jednostką służby medycyny pracy (art. 12 Ustawy o służbie medycyny pracy).

Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku powinno być dołączone do części A akt osobowych pracownika.

Kiedy powinno być zorganizowane szkolenie z zakresu BHP

Dyrektor szkoły lub przedszkola jest również zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował w danej szkole lub przedszkolu bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę.

Przeszkolenie powinno nastąpić w zasadzie w pierwszym dniu zatrudnienia, zgodnie bowiem z treścią art. 2373 § 1 Kodeksu pracy nie wolno pracownika dopuścić do pracy, jeżeli nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dyrektor szkoły obowiązany jest zaznajamiać pracowników z przepisami BHP

Dyrektor szkoły lub przedszkola jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, a także zobowiązany jest wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarówno zaświadczenie o odbytym szkoleniu bhp, jak i pisemne potwierdzenie zapoznania się z przepisami i informacjami powinny być dołączone do części B akt osobowych pracownika.

Przypominamy! Nowe wzory dokumentowania chorób zawodowych

Od 1 sierpnia 2012 r. obowiązują nowe wzory formularzy stosowanych w postępowaniu dotyczącym zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz zawiadamiania o skutkach choroby zawodowej.

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. Sposób dokumentowania chorób zawodowych wymaga nowych wzorów dokumentów, które opublikowano w załączniku do rozporządzenia.

 

Podstawa prawna:

Autor: Anna Kalińska – Dyrektor wydziału w kuratorium oświaty.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.