Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

5 zasad udzielania dni opieki nad dzieckiem od 2016 roku

Zmienione przepisy dotyczące korzystania z tzw. dni opieki nad dzieckiem budzą wiele kontrowersji, szczególnie w szkołach i przedszkolach publicznych. Ani Kodeks Pracy ani Karta Nauczyciela nie przewidują odmiennych zasad korzystania z tego zwolnienia przez nauczycieli, mimo że ich czas pracy jest ewidencjonowany tylko częściowo. Sprawdź, jak udzielać dni wolnych z art. 188 Kodeksu pracy w placówkach oświatowych.

Pracownik może korzystać z dni opieki na godziny

Od 2 stycznia 2016 r. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym (art. 188 Kodeksu pracy). Uprawnienie to dotyczy również nauczycieli.

Jeżeli nauczyciel złoży wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w wymiarze godzinowym, to dyrektor szkoły zobowiązany będzie ten wniosek uwzględnić.

Niepełny etat – 2 dni zwolnienia lub zwolnienie godzinowe proporcjonalne do wymiaru etatu

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny (art. 188 Kodeksu pracy). Jeżeli pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze zdecyduje się korzystać z tego zwolnienia w dniach, jak dotychczas będą przysługiwały mu dwa dni zwolnienia od pracy, bez względu na liczbę godzin do przepracowania w danym dniu.

PRZYKŁAD

  1. Pracownik zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu będzie miał prawo do 2 dni albo 8 godzin zwolnienia od pracy.
  2. Pracownik zatrudniony w wymiarze 1/3 etatu będzie miał prawo do 2 dni lub (16 godzin x 1/3) 6 godzin zwolnienia od pracy.
  3. Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 16/18 będzie miał prawo do 2 dni lub (16 x 16/18) 15 godzin zwolnienia od pracy.

Pobierz wzór wniosku o udzielenie zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem.

Zwolnienie na godziny także na część dnia pracy

Nowy, bardziej elastyczny sposób korzystania z dni opieki nad dzieckiem umożliwia zwolnienie się tylko z części dnia pracy. Przykładowo, pracownik który miał do przepracowania danego dnia 8 godzin, może zawnioskować tylko o 2 godziny zwolnienia od pracy i tym samym przyjść później do pracy lub wyjść z niej wcześniej.

Nauczyciele mogą zwolnić się z samych godzin lekcyjnych

Ustawodawca nie wprowadzając odmiennych zasad udzielania przedmiotowego zwolnienia nauczycielom, faktycznie przyznał tej grupie uprzywilejowaną pozycję. Wybierając zwolnienie godzinowe, nauczyciel zyska bowiem więcej czasu wolnego, gdyż rozliczeniu podlegają jedynie godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami oraz tzw. godziny karciane (art. 42 ust. 7 i 7a Karty Nauczyciela). Nie ma podstaw prawnych, aby z puli godzin odliczać nauczycielowi inną liczbę godzin, aniżeli żądana przez nauczyciela.

Zwolnienie od pracy w wymiarze godzin zegarowych a nie lekcyjnych

Pamiętać przy tym należy, że godzinowy wymiar zwolnienia od pracy oznacza zwolnienie w wymiarze pełnych, 60-minutowych godzin a nie godzin lekcyjnych. Rozliczenie w wymiarze godzin zegarowych oznacza, że nauczyciel będzie musiał czasem rozciągnąć zwolnienie także na czas poza godzinami lekcyjnymi.

PRZYKŁAD

  1. Nauczyciel ma do zrealizowania 5 godzin lekcyjnych i ma zaplanowane zajęcia od 9.45 do 14.20. Aby zwolnić się ze wszystkich zajęć powinien złożyć wniosek o zwolnienia w wymiarze 5 pełnych godzin tj. od 9:20 do 14:20 lub od 9:45 do 14:45.
  2. Nauczyciel ma zaplanowane 3 lekcje po 45 minut tj. 135 minut. Aby skorzystać z dni opieki w czasie ich trwania musi złożyć wniosek o 3 pełne godziny zwolnienia od pracy tj. 180 minut.

Nauczyciel musi także realizować inne zaplanowane w danym dniu zadania

Należy jednak pamiętać, że jeśli nauczyciel wnioskuje od zwolnienie od pracy z godzin dydaktycznych w danym dniu, a w tym dniu będzie np. posiedzenie rady pedagogicznej, czy zebranie z rodzicami to nauczyciel będzie obowiązany w nim uczestniczyć chyba, że złoży wniosek o zwolnienia od pracy na czas obejmujący także to wydarzenie.

Pracownik ma prawo korzystać z dni opieki niezależnie u każdego pracodawcy

Prawo do zwolnienia od pracy pracownika, który jest zatrudniony w kilku placówkach jest uprawnieniem związanym niezależnie z każdym łączącym go stosunkiem pracy. Pracownik ma prawo zatem niezależnie korzystać z tego zwolnienia u każdego z pracodawców. W ramach równoległego zatrudnienia pracownik (nauczyciel) może bowiem korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy, w tym prawa do zwolnienia na dziecko w wieku do lat 14. Drugi pracodawca nie ma podstaw do ingerowania w sprawy dotyczące odrębnego stosunku pracy. Inna jest sytuacja, gdy pracownik przez część roku zatrudniony jest w jednej szkole, a następnie po rozwiązaniu dotychczasowego stosunku pracy, nawiązuje nowy – w innej placówce. W takim wypadku nowy pracodawca udzieli pracownikowi przedmiotowego zwolnienia tylko wtedy, gdy pracownik nie wykorzystał go w ramach wcześniejszego zatrudnienia.

5 zasad udzielania dni opieki nad dzieckiem:

  1. To pracownik decyduje, czy korzystać z dni opieki w wymiarze godzinowym czy dziennym;
  2. Godzinowy wymiar zwolnienia ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu, zaokrąglając niepełną godzinę w górę do pełnej godziny;
  3. Nauczyciele mają prawo do godzinowego rozliczania dni opieki;
  4. Zwolnienia od pracy udziela się w wymiarze pełnych godzin zegarowych;
  5. Pracownik może skorzystać ze zwolnienia tylko przez część dnia pracy.

 

Autor: Dariusz Dwojewski

Artykuł pochodzi z Portalu Oświatowego prowadzonego przez wydawnictwoLogotyp_Wiedza_i_Praktyka_-_PNG_1156

 

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (2) , skomentuj

avatar Jolanta Kiraga, Pisz

e.dendra

23 marca 2016 o 15:12

usuń ten komentarz

Szanowna Pani, powyższy artykuł jest artykułem z portalu Wiedza i Praktyka, który chciał dotrzeć także do naszych Użytkowników i na zasadzie partnerstwa biznesowego udostępnił nam treść 2 swoich specjalistycznych artykułów. Jednak gotowe wzory są do pobrania z ich strony. Jeśli w naszym bezpłatnym repozytorium brakuje Pani jakichkolwiek interesujących wzorów lub dokumentów – prosimy o wskazanie nam ich przez formularz „zadaj pytanie”. Zawsze staramy się spełnić Państwa oczekiwania w tym zakresie. Obecnie dostępne dokumenty znajdzie Pani tutaj: https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/wzory-dokumentow/

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.