Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach

Nie poprawia się poziom zajęć wychowania fizycznego w szkołach (zaniedbania w tym zakresie ujawniła już kontrola NIK z 2010 r.). W konsekwencji wciąż spada zainteresowanie Uczniów edukacją sportową. W starszych klasach szkół podstawowych nie ćwiczy ok. 15% Uczniów, a w gimnazjach i liceach odsetek ten sięga nawet 30%.

W latach szkolnych 2009/10-2011/2012 absencja Uczniów na lekcjach WF-u wynosiła:

  • 10% w szkołach podstawowych,
  • 13%w gimnazjach,
  • 17% w szkołach ponadgimnazjalnych.

Praktyka pokazuje jednak, że odsetek Uczniów nieobecnych na zajęciach i niećwiczących – z powodu braku stroju, zwolnień lekarskich i usprawiedliwień od Rodziców – jest o wiele większy.

W roku szkolnym 2012/2013 NIK przyjrzała się przez tydzień, w wybranych szkołach, zajęciom WF-u. Okazało się, że w zajęciach tych nie brało czynnego udziału:

  • 15% uczniów – w klasach IV-VI,
  • 23% – w gimnazjach,
  • 30% Uczniów – w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dzieci i młodzież jako główne powody unikania ćwiczeń wymieniały względy zdrowotne (35%) oraz nieatrakcyjny sposób prowadzenia zajęć (31%).

Brak ciekawej oferty programowej dla Uczniów

Z badań NIK wynika, że szkoły nie potrafią stworzyć ciekawej oferty programowej dla Uczniów. Uczniowie wskazują, że Nauczyciele nadmiernie preferują gry zespołowe (28%) oraz ćwiczenia gimnastyczne (20%). Z kolei inne formy zajęć – np. bieganie, taniec, aerobik, jazda na łyżwach, pływanie, bieganie lub jazda na nartach czy też aktywna turystyka – stanowią zaledwie margines wszystkich prowadzonych zajęć.

Niewielka możliwość wyboru ćwiczeń

Uczniowie w ograniczonym stopniu mają też możliwość wyboru rodzaju ćwiczeń. Takie rozwiązania wprowadzono zaledwie w trzechs zkołach podstawowcyh w klasach IV-VI (15% skontrolowanych szkół), niespełna połowie gimnazjów (44%) i dwóch szkołach ponadgimnazjalnych (9%). Nic dziwnego, że w ankiecie 25% Uczniów i Rodziców uznało, że zajęcia z wychowania fizycznego nie przyczyniają się do zwiększenia sprawności fizycznej.

Szkoła nie gwarantuje Uczniom bezpieczeństwa podczas lekcji WF

Zajęcia wychowania fizycznego wciąż prowadzone bywają w warunkach, które nie gwarantują Uczniom bezpieczeństwa. Problem ten dotyczył blisko 20% skontrolowanych przez NIK szkół. Inspektorzy stwierdzili w tych szkołach zły stan techniczny obiektów i urządzeń sportowych oraz brak odpowiednich atestów i certyfikatów sprzętu. Niepokoi również fakt, że 1/5 Nauczycieli nie ukończyła szkolenia z pomocy przedlekarskiej.

Brak współpracy Dyrektora i Nauczycieli z Pielęgniarką szkolną

Zdaniem NIK szkoły nie koordynują edukacji zdrowotnej. Powszechnie występuje problem braku współpracy Dyrektora i Nauczycieli z Pielęgniarką szkolną. Jest to niepokojące w obliczu danych Ministerstwa Zdrowia, z których wynika, że ok. 330 tys. Uczniów objętych zajęciami WF-u ma zniekształcenia kręgosłupa, a ponad 120 tys. ma nadwagę lub cierpi na otyłość (to w sumie ok. 10% wszystkich Uczniów).

Pomimo alarmujących liczb w ponad połowie skontrolowanych szkół Dyrektorzy nie zorganizowali zajęć z gimnastyki korekcyjnej, ani też żadnych kompleksowych działań prozdrowotnych, których elementem byłyby zajęcia sportowe.

Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego

Nadzieję na poprawę edukacji sportowej w naszym kraju dawało wprowadzenie przez MEN nowej podstawy programowej wychowania fizycznego od roku szkolnego 2009/2010 (na początek w klasach pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum). Nacisk położono na umiejętności i kompetencje Ucznia oraz na edukację zdrowotną.

Zdaniem Izby MEN dobrze przygotował samą podstawę programową. Nie przygotował jednak do reformy w wystarczającym stopniu 52 tys. Nauczycieli WF-u. Z nową podstawą zapoznawali się oni głównie indywidualnie lub na Radach Pedagogicznych.

W większości skontrolowanych szkół nie sformułowano wymagań edukacyjnych, które służyłyby Nauczycielom do oceny postępów w nabywaniu sprawności i nauczanych umiejętności oraz nie sformułowano konkretnych kryteriów służących do oceniania wysiłku i zaangażowania Ucznia w zajęcia z wychowania fizycznego. W blisko 80% szkół nie podjęto wystarczających działań, aby zindywidualizować pracę z Uczniem ze względu na jego możliwości psychofizyczne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Ministra Sportu i Turystyki na rzecz rozwoju wychowania fizycznego. W latach 2007-2012 ministerstwo dofinansowało budowę  3445 obiektów sportowych i boisk, m.in.: 2604 Orlików, 534 sal gimnastycznych, 82 krytych pływalni i 119 lodowisk.

 

Źródło: www.pap.pl

Opracowała: Anna Płociniczak – prawnik.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.