Kontakt
synergia.librus.pl

Warianty rozwiązania

Poziom zaawansowania informatycznego, struktura placówki, ambicje i wyznaczone do realizacji cele, możliwości finansowe czy zaplecze techniczne powodują, że potrzeby szkół są różne. Każda z nich oczekuje rozwiązania dopasowanego do jej specyficznych oczekiwań.

Dlatego rozwiązanie LIBRUS Synergia dostępne jest w 3 wariantach odpowiadających odmiennym wymaganiom i możliwościom placówek. Nie narzucamy szkołom jednego, gotowego systemu – to placówka wybiera, który wariant naszego rozwiązania jest najbardziej do niej dopasowany i najlepiej będzie wspierał jej codzienną pracę.

Dostępne na polskim rynku pakiety oprogramowania firm konkurencyjnych zmuszają placówki oświatowe do zakupu w zamkniętym abonamencie szeregu programów, z których szkoła w praktyce nie korzysta. Reklamowana pozorna „bezpłatność” czy „darmowość” dostępu do dziennika elektronicznego w pakiecie ma uniemożliwiać szkołom – pod zarzutem rzekomej niegospodarności – nabywanie profesjonalnego oprogramowania o znacznie wyższej jakości. Takie działania, choć mają uderzać w firmy specjalizujące się w poszczególnych obszarach wspierania oświaty, w praktyce dotykają głównie szkoły, które szukają najlepszych rozwiązań.

Synergia

LIBRUS Synergia stanowi odpowiedź na symulowane przez konkurencję problemy.

  • Rozwiązanie LIBRUS Synergia nie jest dziennikiem elektronicznym – jego funkcjonalność wykracza daleko poza proces standardowego dokumentowania przebiegu nauczania. Stanowi kompleksowe podejście do rozwoju szkoły i wspiera ją we wszystkich najważniejszych obszarach jej funkcjonowania. Wśród dostępnych na polskim rynku produktów czy usług LIBRUS Synergia nie ma odpowiednika o równie szerokiej funkcjonalności.
  • Nawet najniższy wariant LIBRUS Synergia zapewnia znacznie szerszą funkcjonalność niż oferowane w popularnych pakietach dzienniki elektroniczne. Ponadto dostępny jest on w bezkonkurencyjnej cenie, obejmującej niskie koszty wdrożenia.

hint

InformacjaCzęści składowe dostępnych wariantów znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Opisy pakietów znajdują się pod tabelą, natomiast ogólny opis wariantów, uwzględniający odmienne potrzeby placówek, znajdą Państwo w zakładce Dopasuj rozwiązanieprzejdź do zakładki.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami – przejdź do zakładki Kontakt.

 

Podstawowy

Pakiet umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania, która jest zgodna z wszystkimi wymogami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkowe moduły pozwalają m.in. na pełną obsługę zastępstw czy nauczania indywidualnego. W tym pakiecie każdemu Użytkownikowi rozwiązania – Uczniowi, Rodzicowi, Nauczycielowi, Dyrektorowi czy Administratorowi – gwarantowany jest pełny, bezpłatny dostęp do wszystkich funkcji danego wariantu. Pakiet zawiera dostęp do  bazy zasobów edukacyjnych (w tym także multimedialnych) w ramach Elektronicznej biblioteki rozkładów materiałów nauczania (EBRMN) dostępnej wyłącznie w produktach firmy Librus. Jej wykorzystanie znakomicie podnosi efektywność i dynamikę prowadzenia lekcji oraz powoduje wyraźny wzrost zaangażowania w nią Uczniów. Z pomocą modułów pakietu usprawniona zostanie także komunikacja między poszczególnymi uczestnikami życia szkoły – zarówno ta bezpośrednia, która będzie mogła przybrać szybką formę elektroniczną, jak również ta realizowana za pomocą ogłoszeń czy na bieżąco aktualizowanych osobistych terminarzy. Ponadto pakiet zawiera podstawową wersję aplikacji e-Sekretariat, która optymalizuje pracę szkolnego sekretariatu. Dzięki niej czasochłonne do tej pory zadania, związane m.in. z podwójnym wpisywaniem danych osobowych Uczniów, zostaną wyeliminowane. Również Pedagog zyska własne konto, za pomocą którego będzie miał m.in. dostęp do danych o Uczniu i jego opiekunach. W korzystaniu z modułów oferowanych w rozwiązaniu szkoły wspiera pomoc techniczna, z którą można kontaktować się za pomocą wiadomości systemowych oraz telefonicznie.

Mobilni

Pakiet Mobilni obejmuje swym zakresem aplikację mobilną dla nauczycieli. Aplikacja jest częścią rozwiązania LIBRUS Synergia i zapewnia pracownikom szkoły dostęp do jego najważniejszych funkcji. Nauczyciele mają dostęp do istotnych informacji ze swojego konta – w dowolnym miejscu i czasie, bezpośrednio na smatfonach i tabletach , dzięki czemu mogą dokumentować przebieg lekcji nawet poza murami szkoły. Posiadanie przez szkołę licencji na rozwiązanie LIBRUS Synergia jest równoznaczne z posiadaniem licencji na aplikację mobilną i możliwością jej pobrania przez nauczycieli bez dodatkowych opłat. Aplikacja mobilna dostępna jest na popularne platformy mobilne*.
Szczegóły dot. aplikacji mobilnej dla nauczycieli dostępne są tutaj.

Pakiet Mobilni nie obejmuje licencji na aplikację dla rodziców i uczniów. Aplikacja dla rodziców i uczniów licencjonowana jest bezpośrednio przez firmę Librus. Więcej na jej temat można dowiedzieć się na stronie: aplikacjamobilna.librus.pl

Indywidualni

Indywidualni.pl to nowatorski, kompleksowy projekt, który gwarantuje realizację wymogu indywidualizacji procesu nauczania i objęcie nim każdego Ucznia. Osadzenie w rozwiązaniu LIBRUS Synergia oprogramowania wspierającego indywidualizację nauczania umożliwia łatwe i systemowe wdrożenie projektu indywidualni.pl w całej szkole. Odwzorowanie szkolnej bazy danych oraz zapewnienie odpowiedniego systemu dostępów do profili Uczniów, z uwzględnieniem wszystkich wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, odbywa się w pełni automatycznie. Pakiet Indywidualni to przepustka do świata technologii wspierającej indywidualizację nauczania. W ramach pakietu Indywidualni otrzymują Państwo licencję na korzystanie z oprogramowania, mechanizmy integracji oraz testy dla Nauczycieli identyfikujące indywidualny styl uczenia się, predyspozycje oraz mocne strony. Dodatkowe szkolenia, bank metod i technik oraz testy dla Uczniów stanowią osobne produkty i usługi dostępne w  specjalnych, atrakcyjnych cenach dla szkół korzystających z rozwiązania LIBRUS Synergia.

Czytaj więcej >>

Dydaktyka

Pakiet wchodzący w skład wariantu SYSTEMA, którego nadrzędnym celem jest usprawnienie i uatrakcyjnienie procesów dydaktycznych w szkole. Moduły ułatwiają przypisywanie umiejętności z podstawy programowej do tematu z rozkładu materiału nauczania czy zliczanie zrealizowanych godzin z każdego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym. Pakiet usprawnia planowanie przebiegu lekcji – raz przypisane do tematu materiały i notatki widoczne są dla Nauczyciela podczas tych samych zajęć w innych klasach. Również kontrola prac domowych zadawanych Uczniom jest uzupełniona o różnorodne statystyki.

Rozszerzona dokumentacja

Pakiet tworzący zaplecze usprawniające dokumentowanie pracy placówki (m.in. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania wyłącznie w formie elektronicznej) oraz przeciwdziałający nadmiernej biurokracji. Pozwala efektywnie monitorować postępy w realizowaniu programu w danej klasie lub przez określonego Nauczyciela oraz sprawdzać brakującą lub ponadwymiarową frekwencję Uczniów. Możliwe jest także odnotowywanie szczegółów dotyczących dodatkowych godzin Nauczycieli czy tworzenie i drukowanie pełnej karty wycieczki. Dodatkowym, osobnym modułem jest elektroniczny dziennik Pedagoga. Usprawnieniem dla szkół jest także możliwość dodawania załączników do wiadomości wysyłanych za pomocą rozwiązania LIBRUS Synergia.

Nadzór pedagogiczny

Pakiet pozwalający Dyrektorowi na szybki, zautomatyzowany monitoring pracy placówki w ramach zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. Zarządzanie codzienną pracą szkoły nie jest już czasochłonne – poszczególne moduły analizują dzienniki, wyszukują braki, automatycznie sprawdzają postęp w realizacji podstawy programowej, a uzyskane wyniki przedstawiają w czytelnych zestawieniach i raportach. Szkoła otrzymuje również wsparcie teoretyczne ekspertów portalu Doradca Dyrektora (m.in. z zakresu prawa oświatowego) oraz narzędzia pozwalające wdrażać zaproponowane przez nich rozwiązania (np. wspierające przeprowadzanie ewaluacji). Pakiet ten to również moduł Ankiety oraz nieoceniona pomoc i baza wiedzy z zakresu prowadzenia procesu ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem rozwiązania LIBRUS Synergia.

Dla wymagających

Pakiet zapewnia dodatkowe usługi (np. zdalne kursy, bezpłatne spotkania z ekspertem Librus w placówce, rozbudowaną pomoc techniczną), które pozwalają na poszerzenie kompetencji Użytkowników systemu i pełne wykorzystanie możliwości rozwiązania LIBRUS Synergia w wariancie ALTUM. Produkty zawarte w pakiecie (m.in. SMSzkolny, e-Tablica, banner personalizacyjny) sprawiają, że placówka unowocześnia każdy obszar swojego funkcjonowania oraz personalizuje wygląd systemu i dostosowuje jego działanie do własnych potrzeb. Procesy dydaktyczne wspierane są poprzez wykorzystanie e-learningu i  blended-learningu za pomocą platformy e-Nauczanie** (dostępnej z 80% rabatem tylko dla Użytkowników wariantu ALTUM), która jest w pełni zintegrowana z bazą danych LIBRUS Synergia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii sposób przekazywania wiedzy przez Nauczyciela jest bliższy Uczniowi i bardziej dla niego atrakcyjny.

InformacjaRozwiązanie LIBRUS Synergia dostępne jest w kilku wariantach o różnej funkcjonalności. Poszczególne pakiety wchodzące w skład wariantów mogą ulegać zmianie – planujemy ich poszerzanie, a także dodawanie nowych pakietów i modułów. Zachęcamy do śledzenia zakładki z charakterystyką dostępnych wariantów rozwiązania – tutaj.

 

W celu poznania szczegółów dot. rozwiązania LIBRUS Synergia zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami – przejdź do zakładki Kontakt.

Koszt licencji

 

Koszty użytkowania rozwiązania LIBRUS Synergia dostosowane są do możliwości każdej szkoły – małej, średniej, a także bardzo dużej, do placówki miejskiej czy wiejskiej.

Koszt licencji

Jeśli chcą Państwo poznać koszty użytkowania rozwiązania, zapraszamy do kontaktu z konsultantami naszej firmy – Kontakt.

* Firma Librus zastrzega sobie prawo do decydowania o dostępności aplikacji na poszczególne platformy oraz do wprowadzania zmian w tym zakresie.
** Skorzystanie z platformy e-Nauczanie wymaga podpisania odrębnej umowy.

wróć na górę

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.