Kontakt

EdPlan™ dla szkół – opis systemu

UsługaEdPlan™ na poziomie pojedynczej szkoły to narzędzie, które przy pomocy bogatych w treść banków i słowników wspiera indywidualizację kształcenia i podnosi jakość udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. EdPlan™ umożliwia również bezpieczne tworzenie i zarządzanie dokumentacją ucznia obejmującą m.in. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET), Plany pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz Dzienniki zajęć dodatkowych. System EdPlan™ wspiera w równym stopniu Dyrektora szkoły jak i Nauczycieli zaangażowanych w proces organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Łatwość wdrożenia i obsługi systemu

  • System dostępny przez przeglądarkę internetową z każdego komputera podłączonego do Internetu.
  • Szybkie wdrożenie polegające na rejestracji szkoły i jej pracowników w systemie.
  • Intuicyjna obsługa systemu polegająca na uzupełnianiu „krok po kroku” odpowiednich pól w systemie.

Opinia eksperta

Ekspert„EdPlan™ dla szkół to kompleksowe rozwiązanie wspierające wszystkich uczestników procesu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. System wspiera nauczycieli i specjalistów opracowujących dokumentację dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podsuwając im propozycję odpowiednich celów, dostosowań i form pomocy dla uczniów. Ponad to, EdPlan™ umożliwia dyrektorom sprawowanie ścisłej kontroli nad organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostarczając im informacji o rodzaju i częstotliwości udzielanych form pomocy a także o poziomie kompletności dokumentacji tworzonej dla uczniów. W rezultacie jakość wsparcia udzielanego uczniom wzrasta, co bezpośrednio wpływa na wyższe wyniki edukacyjne uczniów i ich późniejsze sukcesy w życiu zawodowym i osobistym.”

Katarzyna Leśniewska – Ekspert w dziedzinie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Technologia SaaS

EdPlan

System EdPlan™ został opracowany w oparciu o model SaaS (Software as a Service), dzięki czemu do korzystania z niego wymagany jest jedynie komputer z dostępem do internetu. Aplikacja została napisana w języku Java, a system bazodanowy wykorzystuje technologię SQL Server. Połączenie z systemem realizowane jest za pomocą protokołu SSL (połączenie szyfrowane), tego samego typu jaki jest wykorzystywany w bankowości internetowej. Gwarantuje to najwyższy stopień bezpieczeństwa pracy z aplikacją.

Aplikacja umożliwia generowanie raportów zawierających informacje kto uzyskał dostęp do czyich danych i dacie tego dostępu. Selektywność dostępu do informacji jest zapewniona poprzez rozbudowane opcje nadawania uprawnień do poszczególnych części systemu.

System spełnia wszystkie wymogi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zapisane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.rozbudowane opcje nadawania uprawnień do poszczególnych części systemu.

EdPlan™Poznaj cennik aplikacji lub skontaktuj się z nami!

Cennik aplikacji znajduje się tutaj.

Chcesz poznać więcej szczegółów, masz pytania dotyczące aplikacji? Zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą formularza „Kontakt on-line” .

Twórca systemu EdPlan™

logo_PCGTwórcą systemu EdPlan™ jest Public Consulting Group, Inc. (PCG) – globalna firma oferująca doradztwo, szkolenia i nowoczesne rozwiązania informatyczne. Klientami PCG są instytucje funkcjonujące w sferze publicznej w obszarach: edukacji, zdrowia i opieki społecznej. W ponad 60 biurach w USA, Kanadzie, Anglii i w Polsce, zatrudnionych jest blisko 3,000 konsultantów. PCG Polska stanowi integralną część globalnej firmy Public Consulting Group. Odbiorcami usług PCG w Polsce jest ponad 3,500 szkół, 50 uczelni, a także liczne szpitale i ośrodki opieki długoterminowej. Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PCG w Polsce jest Piotr Dmochowski Lipski.

PCG od ponad 30 lat na świecie, a od 2010 roku w Polsce wdraża rozwiązania usprawniające organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze IT oraz dzieli się wiedzą i doświadczeniem ze szkołami, poradniami i samorządami lokalnymi. Do działań wspierających polski sektor edukacji we właściwym organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wliczają się: ogólnopolskie wdrożenie systemu EdPlan (2010 r.), współtworzenie dla ORE podręcznika pt. „Model pracy z uczniem zdolnym w Gimnazjum” (2013 r.), Projekt Wyjątkowy Uczeń dla Urzędu Miasta Łodzi (lata 2013/2014), dwie edycje Kongresu Edukacja Równych Szans (lata 2014 i 2016), Analiza funkcjonowania systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla samorządów (2016 r.) oraz liczne szkolenia i warsztaty dla pracowników poradni, szkół i samorządów.

wróć na górę

WDB

AIG

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.