Kontakt
 • Programy do drukowania świadectw
 • Pozostałe programy desktopowe
 • Wymiana nośników

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/39b/2, MEN-I/40b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Nowe wzory świadectw dla gimnazjum zgodne z Rozporządzeniem MEN z 8 lutego 2012 r.
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Dodano pole na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej (potrzebne do eksportu ocen do pliku SOU - gdy wybrano nowy wzór świadectwa)
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/39b/2, MEN-I/40b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Nowe wzory świadectw dla gimnazjum zgodne z Rozporządzeniem MEN z 8 lutego 2012 r.
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Dodano pole na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej (potrzebne do eksportu ocen do pliku SOU - gdy wybrano nowy wzór świadectwa)
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2, MEN-I/6a/2, MEN-I/6a-w/2, MEN-I/37b/2, MEN-I/38b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Dodano pole na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej (potrzebne do eksportu ocen do pliku SOU - gdy wybrano nowy wzór świadectwa)
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Mozliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semstrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadect dla gimanzjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny byc wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny byc wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W swiadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy spawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2, MEN-I/6a/2, MEN-I/6a-w/2, MEN-I/37b/2, MEN-I/38b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Dodano pole na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej (potrzebne do eksportu ocen do pliku SOU - gdy wybrano nowy wzór świadectwa)
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Mozliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semstrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadect dla gimanzjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny byc wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny byc wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W swiadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy spawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-04-19
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2, MEN-I/42b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-04-19
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2, MEN-I/42b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

3.4.1 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
3.3.6 opublikowana 2013-06-24
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu umysłowym na arkuszu ocen
3.3.5 opublikowana 2013-06-03
 • Dodano wzory arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/37b/2, MEN-I/38b/2
 • Pole PESEL ucznia przeniesione do zakładki ewidencja
 • Okno "porada dnia" można teraz zamknąć klawiszem "Esc"
3.3.3 opublikowana 2012-05-31
 • Uwzględnianie nr w dzienniku i nr ewidencyjnego w eksporcie do SOU
 • Możliwość umieszczenia imienia i nazwiska ucznia na arkuszu ucznia, również w trybie nieseryjnym
3.3.2 opublikowana 2011-06-10
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia ucznia na świadectwie
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
3.3.1 opublikowana 2011-05-27
 • Poprawiony schemat oceniania (wyrażenia oceniające)
 • Dodano numerację stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemów Vista i Windows 7
 • Eksportu listy uczniów do pliku CSV
 • Eksport i import miejsca urodzenia w mianowniku z pliku SOU
 • Dodano opcję "Nie drukuj przerywanych linii"
3.3.0 opublikowana 2010-06-14
 • Pokazywanie informacji, jaki schemat oceniania jest używany w pliku grupy
 • Kreskowanie pustych pól w arkuszu ocen w nowych wzorach
 • Limit marginesu w zestawieniach
 • Obsługa nowego wzoru MEN-I/1/2, możliwość wyboru wzoru
3.2.9 opublikowana 2010-06-01
 • Nowe wzory arkuszy MEN-I/37/2, MEN-I/38/2
3.2.8 opublikowana 2010-05-11
 • Opcja "Wykreskowane puste części pól"
3.2.7 opublikowana 2010-04-16
 • Drobna korekta przy imporcie oceny opisowej z pliku SOU
3.2.6 opublikowana 2010-02-02
 • Import również ocen z plików SOU
 • Poprawiony schemat oceniania
3.2.5 opublikowana 2009-10-15
 • Dodanie nowego schematu oceniania
3.2.4 opublikowana 2009-04-16
 • Aktualizacja schematu oceniania
3.2.3 opublikowana 2008-12-02
 • Ochrona danych osobowych
 • Przy drukowaniu seryjnym arkuszy, drukuje się dla wszystkich, standardowy tekst w polu "Data uchwały..."

Historia aktualizacji

3.4.1 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
3.3.6 opublikowana 2013-06-24
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu umysłowym na arkuszu ocen
3.3.5 opublikowana 2013-06-03
 • Dodano wzory arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/37b/2, MEN-I/38b/2
 • Pole PESEL ucznia przeniesione do zakładki ewidencja
 • Okno "porada dnia" można teraz zamknąć klawiszem "Esc"
3.3.3 opublikowana 2012-05-31
 • Uwzględnianie nr w dzienniku i nr ewidencyjnego w eksporcie do SOU
 • Możliwość umieszczenia imienia i nazwiska ucznia na arkuszu ucznia, również w trybie nieseryjnym
3.3.2 opublikowana 2011-06-10
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia ucznia na świadectwie
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
3.3.1 opublikowana 2011-05-27
 • Poprawiony schemat oceniania (wyrażenia oceniające)
 • Dodano numerację stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemów Vista i Windows 7
 • Eksportu listy uczniów do pliku CSV
 • Eksport i import miejsca urodzenia w mianowniku z pliku SOU
 • Dodano opcję "Nie drukuj przerywanych linii"
3.3.0 opublikowana 2010-06-14
 • Pokazywanie informacji, jaki schemat oceniania jest używany w pliku grupy
 • Kreskowanie pustych pól w arkuszu ocen w nowych wzorach
 • Limit marginesu w zestawieniach
 • Obsługa nowego wzoru MEN-I/1/2, możliwość wyboru wzoru
3.2.9 opublikowana 2010-06-01
 • Nowe wzory arkuszy MEN-I/37/2, MEN-I/38/2
3.2.8 opublikowana 2010-05-11
 • Opcja "Wykreskowane puste części pól"
3.2.7 opublikowana 2010-04-16
 • Drobna korekta przy imporcie oceny opisowej z pliku SOU
3.2.6 opublikowana 2010-02-02
 • Import również ocen z plików SOU
 • Poprawiony schemat oceniania
3.2.5 opublikowana 2009-10-15
 • Dodanie nowego schematu oceniania
3.2.4 opublikowana 2009-04-16
 • Aktualizacja schematu oceniania
3.2.3 opublikowana 2008-12-02
 • Ochrona danych osobowych
 • Przy drukowaniu seryjnym arkuszy, drukuje się dla wszystkich, standardowy tekst w polu "Data uchwały..."

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/46b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy spawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/46b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy spawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-04-19
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/27a/2, MEN-I/27a-w/2, MEN-I/28a/2, MEN-I/28a-w/2, MEN-I/44b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-04-19
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/27a/2, MEN-I/27a-w/2, MEN-I/28a/2, MEN-I/28a-w/2, MEN-I/44b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/17a/2, MEN-I/17a-w/2, MEN-I/18a/2, MEN-I/18a-w/2, MEN-I/41b/2, MEN-I/45b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
 • Dodano wzory świadectw: MEN-I/19/2, MEN-I/20/2 oraz arkusz: MEN-I/41/2
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/17a/2, MEN-I/17a-w/2, MEN-I/18a/2, MEN-I/18a-w/2, MEN-I/41b/2, MEN-I/45b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
 • Dodano wzory świadectw: MEN-I/19/2, MEN-I/20/2 oraz arkusz: MEN-I/41/2
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

2.1.5 opublikowana 2011-06-07
 • nowa wersja (3) raportu zapotrzebowania żywnościowego - z podziałem produktów na posiłki
 • usunięto problem z uruchamianiem na niektórych konfiguracjach systemu Windows 7
 • wyświetlanie ilości produktów na raportach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
 • blokada możliwości dodania więcej niż jednego dania o tej samej nazwie
 • usunięto problem z dodawaniem większej ilości produktów (>1000)
 • ograniczono max. ilość posiłków do 5

Historia aktualizacji

2.00 opublikowana 2013-12-12
 • informacja o liczbie wypożyczających osób w zestawieniu "liczby wypożyczeń i zwrotów za miesiąc kalendarzowy" (nowe kolumny: "Wypożyczenia liczba uczniów/nauczycieli/pracowników")
 • opcja "uwzględnij uczniów bez wypożyczeń" w zestawieniu "najwięcej czytający uczniowie"
 • nowa kolumna "Lokata" w zestawieniu "najwięcej czytający uczniowie"
 • pobieranie danych o książkach z nowego adresu serwera Biblioteki Narodowej
1.96 opublikowana 2011-10-20
 • nr inwentarzowy egzemplarza widoczny w oknie wypożyczania
 • wyszukiwanie wg nr inwentarzowego, uwzględnia egzemplarze znajdujące się we wszystkich księgozbiorach
1.95 opublikowana 2011-06-08
 • zaznaczanie w tabeli egzemplarza wyszukanego po nr inwentarzowym
 • usunięto problem z przywróceniem z archiwum uczniów do oddziału o niestandardowym symbolu (np. zawierającym znaki specjalne)
1.94 opublikowana 2011-05-20
 • kod kreskowy egzemplarza może składać się z max. 8 znaków (było 7)
 • dodano obsługę wyjątku, gdy data wypożyczenia egzemplarza była późniejsza, niż data zwrotu (wskutek błędnie ustawionego zegara systemowego na komputerze)
1.93 opublikowana 2011-02-07
 • możliwość zmiany początku daty dostawy na wcześniejszą niż bieżąca
 • nieograniczona ilość pozycji na zbiorczym protokole ubytków
1.92 opublikowana 2010-12-08
 • Wyszukiwanie pozycji po nr inwentarzowym
1.91 opublikowana 2010-10-06
 • Możliwość przywrócenia uczniów przeniesionych do archiwum
 • Wymuszanie zrobienia kopii zapasowej przed dokonaniem promocji
1.90 opublikowana 2010-04-28
 • Zbiorczy protokół ubytków
1.80 opublikowana 2009-03-05
 • Podsumowanie wartości egzemplarzy na wyduku księgi inwentarzowej
1.70 opublikowana 2008-10-03
 • Możliwośc zmiany nr inwentarzowegu zubytkowanego egzemplarza
 • Mechanizm logowania użytkowników programu
 • Rozbudowanie wyszukiwania
 • Edycja nr dowodu wpływu lub akcesji
 • Hurtowe usuwanie serii
 • Możliwość usuwania całych grup haseł przedmiotowych
 • Przypisywanie kodu kreskowego w oknie dodawania egzemplarzy
1.64 opublikowana 2008-07-08
 • Możliwość ustawienia marginesów w wydruku naklejek na książki
 • Możliwość zmiany daty dostawy
 • Możliwość zmiany daty dodania egzemplarza do księgozbioru
 • Możliwość zmiany numeru ubytku
1.60 opublikowana 2008-02-18
 • Możliwość tworzenia własnych haseł i grup przedmiotowych
 • Funkcja udostępniania książek (czytelnia)
 • Możliwość przypisania dowolnego kodu kreskowego do ucznia i egzemplarza
 • Wydruk księgi inwentarzowej w formacie A3
 • Możliwość wyboru informacji drukowanych na naklejkach na książki (sygnatura, nr inwentarzowy, puste miejsce)
 • Możliwość wprowadzania cen egzemplarzy z dokładnością do 6 miejsc po przecinku
1.50 opublikowana 2007-02-09
 • Standard kodowanie znaków zgodny z Biblioteką Narodową
 • Możliwość stosowania 13-znakowych numerów ISBN
 • Możliwość powtórnego wykorzystania numerów inwentarzowych egzemplarzy oznaczonych jako "pomyłkowy wpis"
 • Poprawiono błędy w wydrukach raportów

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji

2.6.15 opublikowana 2017-09-29
 • Eksport do SIO 3.23 - spis na 30 września
2.6.14 opublikowana 2017-09-11
 • Eksport do SIO 3.23 - spis na 10 września
2.6.13 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
2.6.12 opublikowana 2016-09-30
 • Eksport do SIO 3.21 - spis na 30 września
2.6.11 opublikowana 2016-09-09
 • Eksport do SIO 3.21 - spis na 10 września
2.6.10 opublikowana 2016-04-01
 • Eksport do SIO 3.20
 • Legitymacje dla niepełnosprawnych
2.6.9 opublikowana 2015-09-11
 • Eksport do SIO 3.19
 • Uaktualniony druk "zwolnienie z zajęć"
2.6.7 opublikowana 2015-03-31
 • Eksport do SIO 3.18
 • Legitymacje z nr PESEL
2.6.6 opublikowana 2014-09-10
 • Eksport do SIO 3.17
2.6.5 opublikowana 2014-03-31
 • Eksport do SIO 3.16
 • Możliwość wstawienia danych placówki z książki adresowej do pola "uwagi dot. przejścia do innej placówki" w Księdze Ewidencji
 • Możliwość edycja danych placówek w książce adresowej, bezpośrednio w oknach edycyjnych Księgi Ucznia i Ewidencji (pozycja "Edytuj" w menu kontekstowym pól wyboru placówek)
 • Automatyczna zmiana pierwszej litery na dużą dla wszystkich pól dot. nazw własnych (m.in. ulica, miejscowość, itp.)
 • Moduł Arkusze Ocen - pole "nr strony" na ostatniej stronie arkuszy MEN-I-44b/2 i MEN-I-45b/2 (strony z praktykami)
2.6.4 opublikowana 2013-09-10
 • Eksport do SIO 3.15
2.6.3 opublikowana 2013-04-23
 • Nowe wzory pierwszych stron arkuszy ocen zgodne z rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.:  MEN-I/37b/2, MEN-I/38b/2, MEN-I/39b/2, MEN-I/40b/2, MEN-I/41b/2, MEN-I/42b/2, MEN-I/44b/2, MEN-I/45b/2, MEN-I/46b/2, MEN-I/47b/2
2.6.2 opublikowana 2013-03-28
 • Eksport do SIO 3.14
2.6.1 opublikowana 2013-02-18
 • Egzaminy zewnętrzne uczniów dostępne jako gałąź w głównym drzewie programu
 • Aktualizacja listy zawodów w arkuszach ocen (zgodna z SIO 3.13)
 • Aktualizacja eksportu do e-Sekretariatu (LDF)
2.6.0 opublikowana 2012-09-10
 • Eksport do SIO 3.13
 • Nowa lista zawodów zgodna z SIO 3.13
 • Dodano możliwość przechowywania informacji o wynikach egzaminów wielu typów (w tym gimnazjalnych oraz samodzielnie definiowanych)
 • Obsługa dwóch naborów w roku (wrzesień/październik, luty), klasyfikacja co semestr
 • Dodano miejsce urodzenia w miejscowniku dla kandydatów
2.5.2 opublikowana 2012-03-26
 • Eksport do SIO 3.12
2.5.1 opublikowana 2012-01-05
 • Uwzględnianie obowiązku przedszkolnego na wydruku Księgi Dziecka (ewidencji)
 • Dodano wydruk potwierdzenia wypełniania obowiązku szkolnego z nr PESEL uczniów
 • Dodano wydruk pierwszej strony arkusza ocen MEN-I/47/2 (szkoły zaoczne)
 • Dodano możliwość zdefiniowania stopki na wydruku widocznej tabeli
 • Dodano eksport danych do e-Sekretariatu (format LDF)
2.5.0 opublikowana 2011-09-30
 • Eksport do SIO 3.11
 • Dodano rejestr modyfikacji danych uczniów
 • Dodano widok historia pobytu ucznia w szkole
 • Eksport do SOU uwzględnia wyniki egzaminów gimnazjalnych w jednostkach typu gimnazjum
2.4.10 opublikowana 2011-07-05
 • Nowe zestawienia "uczniowie wg profili"
 • Informacje dot. praktyk w bieżącym roku szkolnym, mogą być teraz widoczne w widoku Księga Ucznia jako dodatkowe kolumny
 • Powiat i gmina są eksportowane do pliku SOU
 • Możliwość sortowania w tabelach również malejąco
2.4.9 opublikowana 2011-03-23
 • Dostosowanie do SIO 3.10
 • Uaktualniono nr rozporządzeń na niektórych drukach zwykłych
 • Usunięto niepotrzebny komunikat pojawiający się przy edycji danych ucznia, niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu
 • Usunięto problem ze znikającymi przyciskami w oknach edycyjnych, po wciśnięciu przycisku ALT na systemach Vista/7
2.4.8 opublikowana 2010-12-03
 • Nowy wariant wydruku Księgi Dziecka - z adresami opiekunów
 • Możliwość wpisania nr paszportu lub innego zamiast nr pesel do Księgi Dziecka i Księgi Ucznia
 • Sortowanie widocznej tabeli po nazwisku, przyjmuje jako kolejny parametr sortowania imię oraz drugie imię ucznia
2.4.7 opublikowana 2010-09-10
 • Możliwość importu nr_ku z pliku SOU
 • Import opiekunów z SOU
 • Hurtowy import z SOU do księgi ucznia
 • SIO - eksport tabeli ZD3 (praktyki)
 • Eksport do SIO 3.9
2.4.6 opublikowana 2010-08-23
 • Możliwość reinstalacji update'u
 • Nowe wzory legitymacji (wg rozp. z 28 maja 2010)
 • Nowe wzory arkuszy ocen (wszystkie wg rozp. z 28 maja 2010)
2.4.5 opublikowana 2010-06-15
 • Umożliwienie edycji wpisów na arkuszach ocen
 • Możliwość wyłączenia wstawiania semestru w polu "do klasy / na semestr"
2.4.4 opublikowana 2010-06-01
 • Dodanie obsługi nowych wzorów arkuszy
2.4.3 opublikowana 2010-04-28
 • Nowy wzór MENiS-I-117-2.xml
2.4.2 opublikowana 2010-03-29
 • Eksport do SIO oddziały "0"
 • Eksport do SIO 3.8
 • Zmiana ilości znaków symbolu oddziału
2.4.1 opublikowana 2009-09-24
 • Przyjęty do klasy - słownie zamiast cyfry
 • Dodanie warunku do wydruku potw. obowiązku nauki: wszyscy 18 latkowie / nowo przyjęci
 • Eksport do SIO 3.7
 • Grupowe czyszczenie aktualnego oddziału
 • Warunek wiek
2.4.0 opublikowana 2009-06-25
 • Wyświetlanie listy firm z tabeli kontaktów w razie edycji pola o sposobie edycji "firma"
 • Brak nazwy ulicy w wydruku potwierdzenia przyjecia ucznia oraz zawiadomienie o przekazaniu ucznia
 • Zestawienie dzieci wg roczników i płci powinno obejmować tylko dzieci z naszej placówki podlegające obowiązkowi szkolnemu
 • Słownik dla pola "miejscowość urodzenia - miejscownik"
 • Słowniki imion, imienia ojca
 • Import jednostki z innej bazy
 • Błędny nr pozycji dziennika ustaw w druku "Zwolnienie z zajęć"
2.3.1 opublikowana 2009-03-30
 • Eksport tabeli DO7 do SIO 3.6
2.3.0 opublikowana 2009-02-23
 • Druk drugiego imienia domyślnie włączony
2.2.2 opublikowana 2009-03-11
 • Dodanie nowego pola na egzamin gimnazjalny
 • Wydruk potwierdzenia spełniania obowiązku nauki w szkołach ponadgimnazjalnych
 • Informacja / zestawienie w jakiej szkole dziecko spełnia obowiązek szkolny
 • Odnotowywanie informacji o spełnianiu obowiązku nauki w szkolach gimnazjalnych
 • Poszerzenie pól telefon w opiekunach
 • Zestawienia dzieci dowożonych do szkoły
 • Import/eksport SOU nie pomija województwa urodzenia
2.2.1 opublikowana 2008-10-24
 • Zmiana nazwy arkusza na MENiS I/113/2 - Liceum Profilowane
 • Zestawienie dzieci wg ulic obwodu z podziałem na roczniki
 • Wydruk "potwierdzenie obowiązku nauki"
 • Poprawiony eksport danych do excela
 • Błąd wczytywania wzorów druków po dokonaniu eksportu
2.2.0 opublikowana 2008-09-26
 • Mechanizm logowania
 • Zarządzanie wieloma użytkownikami bazy danych
 • Możliwość podania loginu w oknie logowania do instancji bazy danych
 • Data bieżąca jako domyślny wpis w polu data przyjęcia do szkoły
 • Zakładka Zarządzanie użytkownikami w Narzędziu administracyjnym
 • Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych na raporcie
 • Zamiana pól z adresem na legitymacjach
 • Nowy wydruk: raport, o którym mowa w par. 7 p. 3 rozporządzenia do ustawy o ochronie danych osobowych
 • Informacja o zalogowanym użytkowniku na górnej belce programu
 • W wydruku KU nie drukuje się profil
2.1.5 opublikowana 2008-08-21
 • Dodanie innych gałęzi poza oddziałami
 • Przełączanie między zakładkami przy użyciu liter a i d z klawiszem alt
 • Możliwość zmiany rozmiaru czcionki w arkuszach
 • Automatyczny wybór ostatnio edytowanego arkusza, po wybraniu ucznia
 • Powiat i gmina w księdze dziecka i kandydatach
 • Zestawienie / gałąź w księdze dziecka - przeciwne do "dzieci z naszej szkoły"
 • Możliwość usuwania danych zapisanych w słownikach
 • Automatyczne logowanie przy uruchamianiu Arkuszy ocen z Sekretariatu
2.1.4 opublikowana 2008-03-31
 • Eksport tabeli NP2a do SIO 3.4
 • Kontrola symboli oddziałów wprowadzanych w oknie wypełnianiu obowiązku szkolnego
2.1.3 opublikowana 2008-03-07
 • Sortowanie w księdze dziecka po poszczególnych częściach składowych numeru
 • Zapamiętywanie kolumny porządkowej (sortowania) w poszczególnych węzłach drzewa
 • Szczegółowe komunikaty błędów w razie niemożności dodania wpisu np. do KU
 • Wydruk czystych pierwszych stron legitymacji (analogicznie do drugich)
 • Hurtowe zmienianie wartości pól
2.1.2 opublikowana 2008-01-29
 • Nie drukuje się długość cyklu kształcenia na wydruku zamiadomienia do WKU
2.1.2 opublikowana 2008-01-22
 • Nieprawidłowy format daty urodzenia na wydruku pierwszej strony legitymacji
2.1.1 opublikowana 2008-01-02
 • Drukowanie zaznaczonych wpisów rejestru legitymacji
2.1.0 opublikowana 2007-12-21
 • Eksport danych do Hermesa do pliku z polskimi znakami w nazwie
 • Zestawienia uwzględniające cały zespół
 • Widok niepotwierdzonych w KU
 • Wyszukiwanie po bitach własnych
 • Weryfikacja kodu aktywacyjnego
 • Słowniki terytorialne SIO
 • Lista poborowych uwzględnia również uczniów wypisanych ze szkoły
 • Druk zawiadomienia dla uczniów do WKU
 • Lista przedpoborowych do gminy
 • Operacja wypełniania tabeli miejscowości
 • Pokazywanie daty wpisu o wypełnianiu obowiązku szkolnego
 • Zbiorowe ustawianie planowanej daty ukończenia zaznaczonym uczniom (w podmenu Inne)
 • Nazywanie, zachowywanie i usuwanie węzłów wyszukiwania w drzewku
 • Wydruki własne dostosowane do nowego źródła metadanych o dostępnych polach
 • Eksport do Hermesa oddziałów z dwu- i więcejliterowymi oznaczeniami
 • KD - gałąź dzieci spełniających obowiązek szkolny w innych szkołach
 • Eksport do SIO na 31 marca
 • Zmiana parametrów druku indywidualnego
 • Zestawienia w KU na podstawie własnych kolumn tekstowych
 • Eksport zawodów do Hermesa
 • Eksport ośrodków kształcenia młodocianych pracowników do Hermesa (tylko ZSZ)
 • Czyszczenie miejscowości w danych jednostki i zespołu przy włączonej opcji używania słowników SIO

Historia aktualizacji

1.1.0 opublikowana 2010-04-22
 • Wydruk listy uczniów klasy z saldem wpłat każdego ucznia
 
 • Wydruk listy transakcji ucznia w ramach wybranej zbórki
 
 • Wyświetlanie sumy widocznych w tabeli transakcji
 
 • Wyświetlanie salda ucznia
 
 • Wydruk widocznych w tabeli transakcji
 
 • Dostosowanie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych
 
 • Fitrowanie widocznych transakcji po dacie
 
 • Numeracja dukumentów wpłat i wypłat (KP, KW)
1.0.1 opublikowana 2008-09-26
 • Dostosowanie okna logowania do niestandardowych ustawień dpi ekranu
 
 • Import danych z bazy sekretariatu w wersji 4 i 5
1.0.0 opublikowana 2007-12-17
 • Przechodzenie pomiędzy polami formularza za pomocą tabulatora
 
 • Przycisk dodaj następnego ucznia
 
 • Rejestr zdarzeń
 
 • Sprawdzanie wersji bazy danych
 
 • Automatyczne backupy
 
 • Wydruk potwierdzenia wpłaty
 
 • Wydruk raportu dla zbiórki
 
 • Import jednostek, oddziałów i uczniów z pliku SOU
 
 • Import jednostek, oddziałów i uczniów z instancji bazy danych Sekretariatu
 
 • Oznaczenie klasy obok nazwy ucznia na każdej liście uczniów
 
 • Sposób wpłaty na potwierdzeniu wpłaty
 
 • Pokazywanie nazwy wpłacającego w oknie Przypisz kod kreskowy
 
 • Zapamiętywanie ustawień filtrów w repozytorium konfiguracji
 
 • Pozostawianie wybranego rekordu po odświeżeniu listy transakcji
 
 • Zaznaczanie nowo dodanej wpłaty/wypłaty na liście transakcji
 
 • Rozbudowanie wpisów w historii
 
 • Blokada edycji i usuwania transakcji w zamkniętych zbiórkach
 
 • Wydruk listy wpłacających uczniów
 
 • Dodawanie ucznia bez podawania numeru ewidencyjnego
 
 • Szukanie ucznia bez rozróżniania wielkości liter
 
 • Wyszukiwanie w drzewie jednostek, klas i uczniów z uwzględnieniem niewyświetlanych uczniów

Historia aktualizacji

Ten plik nie ma historii zmian.

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.