Kontakt
 • Programy do drukowania świadectw
 • Pozostałe programy desktopowe
 • Wymiana nośników

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/39b/2, MEN-I/40b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Nowe wzory świadectw dla gimnazjum zgodne z Rozporządzeniem MEN z 8 lutego 2012 r.
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Dodano pole na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej (potrzebne do eksportu ocen do pliku SOU - gdy wybrano nowy wzór świadectwa)
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/39b/2, MEN-I/40b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Nowe wzory świadectw dla gimnazjum zgodne z Rozporządzeniem MEN z 8 lutego 2012 r.
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Dodano pole na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej (potrzebne do eksportu ocen do pliku SOU - gdy wybrano nowy wzór świadectwa)
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2, MEN-I/6a/2, MEN-I/6a-w/2, MEN-I/37b/2, MEN-I/38b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Dodano pole na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej (potrzebne do eksportu ocen do pliku SOU - gdy wybrano nowy wzór świadectwa)
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Mozliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semstrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadect dla gimanzjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny byc wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny byc wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W swiadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy spawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2, MEN-I/6a/2, MEN-I/6a-w/2, MEN-I/37b/2, MEN-I/38b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Dodano pole na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej (potrzebne do eksportu ocen do pliku SOU - gdy wybrano nowy wzór świadectwa)
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Mozliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semstrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadect dla gimanzjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny byc wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny byc wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W swiadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy spawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-04-19
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2, MEN-I/42b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-04-19
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2, MEN-I/42b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

3.4.1 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
3.3.6 opublikowana 2013-06-24
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu umysłowym na arkuszu ocen
3.3.5 opublikowana 2013-06-03
 • Dodano wzory arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/37b/2, MEN-I/38b/2
 • Pole PESEL ucznia przeniesione do zakładki ewidencja
 • Okno "porada dnia" można teraz zamknąć klawiszem "Esc"
3.3.3 opublikowana 2012-05-31
 • Uwzględnianie nr w dzienniku i nr ewidencyjnego w eksporcie do SOU
 • Możliwość umieszczenia imienia i nazwiska ucznia na arkuszu ucznia, również w trybie nieseryjnym
3.3.2 opublikowana 2011-06-10
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia ucznia na świadectwie
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
3.3.1 opublikowana 2011-05-27
 • Poprawiony schemat oceniania (wyrażenia oceniające)
 • Dodano numerację stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemów Vista i Windows 7
 • Eksportu listy uczniów do pliku CSV
 • Eksport i import miejsca urodzenia w mianowniku z pliku SOU
 • Dodano opcję "Nie drukuj przerywanych linii"
3.3.0 opublikowana 2010-06-14
 • Pokazywanie informacji, jaki schemat oceniania jest używany w pliku grupy
 • Kreskowanie pustych pól w arkuszu ocen w nowych wzorach
 • Limit marginesu w zestawieniach
 • Obsługa nowego wzoru MEN-I/1/2, możliwość wyboru wzoru
3.2.9 opublikowana 2010-06-01
 • Nowe wzory arkuszy MEN-I/37/2, MEN-I/38/2
3.2.8 opublikowana 2010-05-11
 • Opcja "Wykreskowane puste części pól"
3.2.7 opublikowana 2010-04-16
 • Drobna korekta przy imporcie oceny opisowej z pliku SOU
3.2.6 opublikowana 2010-02-02
 • Import również ocen z plików SOU
 • Poprawiony schemat oceniania
3.2.5 opublikowana 2009-10-15
 • Dodanie nowego schematu oceniania
3.2.4 opublikowana 2009-04-16
 • Aktualizacja schematu oceniania
3.2.3 opublikowana 2008-12-02
 • Ochrona danych osobowych
 • Przy drukowaniu seryjnym arkuszy, drukuje się dla wszystkich, standardowy tekst w polu "Data uchwały..."

Historia aktualizacji

3.4.1 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
3.3.6 opublikowana 2013-06-24
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu umysłowym na arkuszu ocen
3.3.5 opublikowana 2013-06-03
 • Dodano wzory arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/37b/2, MEN-I/38b/2
 • Pole PESEL ucznia przeniesione do zakładki ewidencja
 • Okno "porada dnia" można teraz zamknąć klawiszem "Esc"
3.3.3 opublikowana 2012-05-31
 • Uwzględnianie nr w dzienniku i nr ewidencyjnego w eksporcie do SOU
 • Możliwość umieszczenia imienia i nazwiska ucznia na arkuszu ucznia, również w trybie nieseryjnym
3.3.2 opublikowana 2011-06-10
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia ucznia na świadectwie
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
3.3.1 opublikowana 2011-05-27
 • Poprawiony schemat oceniania (wyrażenia oceniające)
 • Dodano numerację stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemów Vista i Windows 7
 • Eksportu listy uczniów do pliku CSV
 • Eksport i import miejsca urodzenia w mianowniku z pliku SOU
 • Dodano opcję "Nie drukuj przerywanych linii"
3.3.0 opublikowana 2010-06-14
 • Pokazywanie informacji, jaki schemat oceniania jest używany w pliku grupy
 • Kreskowanie pustych pól w arkuszu ocen w nowych wzorach
 • Limit marginesu w zestawieniach
 • Obsługa nowego wzoru MEN-I/1/2, możliwość wyboru wzoru
3.2.9 opublikowana 2010-06-01
 • Nowe wzory arkuszy MEN-I/37/2, MEN-I/38/2
3.2.8 opublikowana 2010-05-11
 • Opcja "Wykreskowane puste części pól"
3.2.7 opublikowana 2010-04-16
 • Drobna korekta przy imporcie oceny opisowej z pliku SOU
3.2.6 opublikowana 2010-02-02
 • Import również ocen z plików SOU
 • Poprawiony schemat oceniania
3.2.5 opublikowana 2009-10-15
 • Dodanie nowego schematu oceniania
3.2.4 opublikowana 2009-04-16
 • Aktualizacja schematu oceniania
3.2.3 opublikowana 2008-12-02
 • Ochrona danych osobowych
 • Przy drukowaniu seryjnym arkuszy, drukuje się dla wszystkich, standardowy tekst w polu "Data uchwały..."

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/46b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy spawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/46b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy spawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-04-19
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/27a/2, MEN-I/27a-w/2, MEN-I/28a/2, MEN-I/28a-w/2, MEN-I/44b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-04-19
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/27a/2, MEN-I/27a-w/2, MEN-I/28a/2, MEN-I/28a-w/2, MEN-I/44b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/17a/2, MEN-I/17a-w/2, MEN-I/18a/2, MEN-I/18a-w/2, MEN-I/41b/2, MEN-I/45b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
 • Dodano wzory świadectw: MEN-I/19/2, MEN-I/20/2 oraz arkusz: MEN-I/41/2
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

5.5.0 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
5.4.8 opublikowana 2014-06-10
 • Poprawki w wydrukach arkuszy ocen
5.4.7 opublikowana 2013-06-25
 • Adnotacja o lekkim upośledzeniu na arkuszu ocen
 • Import z SOU - ignorowanie wielkości znaków w nazwach przedmiotów
5.4.6 opublikowana 2013-05-29
 • Dodano wzory świadectw i arkuszy zgodne z Rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.: MEN-I/17a/2, MEN-I/17a-w/2, MEN-I/18a/2, MEN-I/18a-w/2, MEN-I/41b/2, MEN-I/45b/2, MEN-I/47b/2
5.4.4 opublikowana 2012-05-31
 • Dodany wzór arkusza dla szkół zaocznych MEN-I/47/2
 • Możliwość zapisania w konfiguracji nazwy szkoły w 2 odmianach (dla świadectw promocyjnych i ukończenia)
 • Wyróżnienie na liście wyboru wzorów aktualnie obowiązujących
 • Automatycznie dodawany dopisek "z wyróżnieniem" na arkuszu ocen
 • Drobne korekty wydruków arkuszy ocen
5.4.3 opublikowana 2011-06-10
 • Zmiana zapobiegająca blokowaniu dostępu do płyty z programem, przez niektóre programy antywirusowe
5.4.2 opublikowana 2011-06-09
 • Dodano skrót "r." do daty urodzenia na nowych wzorach świadectw
 • Dodano wzory świadectw: MEN-I/19/2, MEN-I/20/2 oraz arkusz: MEN-I/41/2
5.4.1 opublikowana 2011-05-20
 • Dodano kreskowanie wszystkich pustych pól na nowych arkuszach ocen
 • Dostosowanie druków na półrocze do świadectw zgodnych z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.
 • Wprowadzono drobne korekty na niektórych wydrukach
5.4.0 opublikowana 2011-02-28
 • Nowe wzory świadectw i arkuszy (zgodnie z rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
 • Możliwość numeracji stron arkuszy
 • Pełne dostosowanie do systemu Windows 7
 • Możliwość wyłączenia drukowania przerywanych linii na świadectwach
 • Opcja drukowania nazwisk uczniów na arkuszach dostępna NIE tylko przy wydruku seryjnym
 • Zapamiętywanie ustawień drukowania arkuszy bez potrzeby drukowania
5.3.8 opublikowana 2010-06-11
 • Możliwość wyłączenia drukowania informacji o klasie i semestrze na arkuszach
 • Dodanie nowych wzorów arkuszy i wzorów świadectw dla gimnazjum (wg rozp. MEN z 28 maja 2010 r.)
5.3.7 opublikowana 2010-05-11
 • Możliwość wykreskowania i wyczyszczenia pola "klasa/semestr słownie" na arkuszu ocen
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
5.3.6 opublikowana 2009-05-28
 • Program kreskuje niewypełnione części linijek w polach wielolinijkowych
 • Odświeżanie ocen typu zwolniony(a)
 • Sortowanie statystyk po numerze w dzienniku
5.3.5 opublikowana 2008-12-01
 • Puste pola w arkuszach ocen powinny być wykreskowane
 • Ochrona danych osobowych
 • W świadectwach dla liceum, zmiana czcionki dla 1 strony, nie stosuje się do przedmiotów (na 1 stronie)
5.3.4 opublikowana 2008-04-30
 • Przenoszenie niedozwolonych wyrazów z końca wiersza na początek następnego
 • Poprawka exportu do excela
 • Export danych ucznia do pliku xls
 • Liczenie średnich
 • Możliwość wydruku różnych stron arkuszy (wg różnych wzorów) w każdej klasie, w której takie różnice występują
 • Usuwanie białych znaków przy sprawdzaniu numeru seryjnego
5.3.3 opublikowana na początku 2008 r.
 • Możliwość zmiany roku szkolnego już po utworzeniu grupy

Historia aktualizacji

2.1.5 opublikowana 2011-06-07
 • nowa wersja (3) raportu zapotrzebowania żywnościowego - z podziałem produktów na posiłki
 • usunięto problem z uruchamianiem na niektórych konfiguracjach systemu Windows 7
 • wyświetlanie ilości produktów na raportach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
 • blokada możliwości dodania więcej niż jednego dania o tej samej nazwie
 • usunięto problem z dodawaniem większej ilości produktów (>1000)
 • ograniczono max. ilość posiłków do 5

Historia aktualizacji

2.00 opublikowana 2013-12-12
 • informacja o liczbie wypożyczających osób w zestawieniu "liczby wypożyczeń i zwrotów za miesiąc kalendarzowy" (nowe kolumny: "Wypożyczenia liczba uczniów/nauczycieli/pracowników")
 • opcja "uwzględnij uczniów bez wypożyczeń" w zestawieniu "najwięcej czytający uczniowie"
 • nowa kolumna "Lokata" w zestawieniu "najwięcej czytający uczniowie"
 • pobieranie danych o książkach z nowego adresu serwera Biblioteki Narodowej
1.96 opublikowana 2011-10-20
 • nr inwentarzowy egzemplarza widoczny w oknie wypożyczania
 • wyszukiwanie wg nr inwentarzowego, uwzględnia egzemplarze znajdujące się we wszystkich księgozbiorach
1.95 opublikowana 2011-06-08
 • zaznaczanie w tabeli egzemplarza wyszukanego po nr inwentarzowym
 • usunięto problem z przywróceniem z archiwum uczniów do oddziału o niestandardowym symbolu (np. zawierającym znaki specjalne)
1.94 opublikowana 2011-05-20
 • kod kreskowy egzemplarza może składać się z max. 8 znaków (było 7)
 • dodano obsługę wyjątku, gdy data wypożyczenia egzemplarza była późniejsza, niż data zwrotu (wskutek błędnie ustawionego zegara systemowego na komputerze)
1.93 opublikowana 2011-02-07
 • możliwość zmiany początku daty dostawy na wcześniejszą niż bieżąca
 • nieograniczona ilość pozycji na zbiorczym protokole ubytków
1.92 opublikowana 2010-12-08
 • Wyszukiwanie pozycji po nr inwentarzowym
1.91 opublikowana 2010-10-06
 • Możliwość przywrócenia uczniów przeniesionych do archiwum
 • Wymuszanie zrobienia kopii zapasowej przed dokonaniem promocji
1.90 opublikowana 2010-04-28
 • Zbiorczy protokół ubytków
1.80 opublikowana 2009-03-05
 • Podsumowanie wartości egzemplarzy na wyduku księgi inwentarzowej
1.70 opublikowana 2008-10-03
 • Możliwośc zmiany nr inwentarzowegu zubytkowanego egzemplarza
 • Mechanizm logowania użytkowników programu
 • Rozbudowanie wyszukiwania
 • Edycja nr dowodu wpływu lub akcesji
 • Hurtowe usuwanie serii
 • Możliwość usuwania całych grup haseł przedmiotowych
 • Przypisywanie kodu kreskowego w oknie dodawania egzemplarzy
1.64 opublikowana 2008-07-08
 • Możliwość ustawienia marginesów w wydruku naklejek na książki
 • Możliwość zmiany daty dostawy
 • Możliwość zmiany daty dodania egzemplarza do księgozbioru
 • Możliwość zmiany numeru ubytku
1.60 opublikowana 2008-02-18
 • Możliwość tworzenia własnych haseł i grup przedmiotowych
 • Funkcja udostępniania książek (czytelnia)
 • Możliwość przypisania dowolnego kodu kreskowego do ucznia i egzemplarza
 • Wydruk księgi inwentarzowej w formacie A3
 • Możliwość wyboru informacji drukowanych na naklejkach na książki (sygnatura, nr inwentarzowy, puste miejsce)
 • Możliwość wprowadzania cen egzemplarzy z dokładnością do 6 miejsc po przecinku
1.50 opublikowana 2007-02-09
 • Standard kodowanie znaków zgodny z Biblioteką Narodową
 • Możliwość stosowania 13-znakowych numerów ISBN
 • Możliwość powtórnego wykorzystania numerów inwentarzowych egzemplarzy oznaczonych jako "pomyłkowy wpis"
 • Poprawiono błędy w wydrukach raportów

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji

2.6.15 opublikowana 2017-09-29
 • Eksport do SIO 3.23 - spis na 30 września
2.6.14 opublikowana 2017-09-11
 • Eksport do SIO 3.23 - spis na 10 września
2.6.13 opublikowana 2017-03-03
 • Drobne zmiany
2.6.12 opublikowana 2016-09-30
 • Eksport do SIO 3.21 - spis na 30 września
2.6.11 opublikowana 2016-09-09
 • Eksport do SIO 3.21 - spis na 10 września
2.6.10 opublikowana 2016-04-01
 • Eksport do SIO 3.20
 • Legitymacje dla niepełnosprawnych
2.6.9 opublikowana 2015-09-11
 • Eksport do SIO 3.19
 • Uaktualniony druk "zwolnienie z zajęć"
2.6.7 opublikowana 2015-03-31
 • Eksport do SIO 3.18
 • Legitymacje z nr PESEL
2.6.6 opublikowana 2014-09-10
 • Eksport do SIO 3.17
2.6.5 opublikowana 2014-03-31
 • Eksport do SIO 3.16
 • Możliwość wstawienia danych placówki z książki adresowej do pola "uwagi dot. przejścia do innej placówki" w Księdze Ewidencji
 • Możliwość edycja danych placówek w książce adresowej, bezpośrednio w oknach edycyjnych Księgi Ucznia i Ewidencji (pozycja "Edytuj" w menu kontekstowym pól wyboru placówek)
 • Automatyczna zmiana pierwszej litery na dużą dla wszystkich pól dot. nazw własnych (m.in. ulica, miejscowość, itp.)
 • Moduł Arkusze Ocen - pole "nr strony" na ostatniej stronie arkuszy MEN-I-44b/2 i MEN-I-45b/2 (strony z praktykami)
2.6.4 opublikowana 2013-09-10
 • Eksport do SIO 3.15
2.6.3 opublikowana 2013-04-23
 • Nowe wzory pierwszych stron arkuszy ocen zgodne z rozporządzeniem MEN z 5 marca 2013 r.:  MEN-I/37b/2, MEN-I/38b/2, MEN-I/39b/2, MEN-I/40b/2, MEN-I/41b/2, MEN-I/42b/2, MEN-I/44b/2, MEN-I/45b/2, MEN-I/46b/2, MEN-I/47b/2
2.6.2 opublikowana 2013-03-28
 • Eksport do SIO 3.14
2.6.1 opublikowana 2013-02-18
 • Egzaminy zewnętrzne uczniów dostępne jako gałąź w głównym drzewie programu
 • Aktualizacja listy zawodów w arkuszach ocen (zgodna z SIO 3.13)
 • Aktualizacja eksportu do e-Sekretariatu (LDF)
2.6.0 opublikowana 2012-09-10
 • Eksport do SIO 3.13
 • Nowa lista zawodów zgodna z SIO 3.13
 • Dodano możliwość przechowywania informacji o wynikach egzaminów wielu typów (w tym gimnazjalnych oraz samodzielnie definiowanych)
 • Obsługa dwóch naborów w roku (wrzesień/październik, luty), klasyfikacja co semestr
 • Dodano miejsce urodzenia w miejscowniku dla kandydatów
2.5.2 opublikowana 2012-03-26
 • Eksport do SIO 3.12
2.5.1 opublikowana 2012-01-05
 • Uwzględnianie obowiązku przedszkolnego na wydruku Księgi Dziecka (ewidencji)
 • Dodano wydruk potwierdzenia wypełniania obowiązku szkolnego z nr PESEL uczniów
 • Dodano wydruk pierwszej strony arkusza ocen MEN-I/47/2 (szkoły zaoczne)
 • Dodano możliwość zdefiniowania stopki na wydruku widocznej tabeli
 • Dodano eksport danych do e-Sekretariatu (format LDF)
2.5.0 opublikowana 2011-09-30
 • Eksport do SIO 3.11
 • Dodano rejestr modyfikacji danych uczniów
 • Dodano widok historia pobytu ucznia w szkole
 • Eksport do SOU uwzględnia wyniki egzaminów gimnazjalnych w jednostkach typu gimnazjum
2.4.10 opublikowana 2011-07-05
 • Nowe zestawienia "uczniowie wg profili"
 • Informacje dot. praktyk w bieżącym roku szkolnym, mogą być teraz widoczne w widoku Księga Ucznia jako dodatkowe kolumny
 • Powiat i gmina są eksportowane do pliku SOU
 • Możliwość sortowania w tabelach również malejąco
2.4.9 opublikowana 2011-03-23
 • Dostosowanie do SIO 3.10
 • Uaktualniono nr rozporządzeń na niektórych drukach zwykłych
 • Usunięto niepotrzebny komunikat pojawiający się przy edycji danych ucznia, niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu
 • Usunięto problem ze znikającymi przyciskami w oknach edycyjnych, po wciśnięciu przycisku ALT na systemach Vista/7
2.4.8 opublikowana 2010-12-03
 • Nowy wariant wydruku Księgi Dziecka - z adresami opiekunów
 • Możliwość wpisania nr paszportu lub innego zamiast nr pesel do Księgi Dziecka i Księgi Ucznia
 • Sortowanie widocznej tabeli po nazwisku, przyjmuje jako kolejny parametr sortowania imię oraz drugie imię ucznia
2.4.7 opublikowana 2010-09-10
 • Możliwość importu nr_ku z pliku SOU
 • Import opiekunów z SOU
 • Hurtowy import z SOU do księgi ucznia
 • SIO - eksport tabeli ZD3 (praktyki)
 • Eksport do SIO 3.9
2.4.6 opublikowana 2010-08-23
 • Możliwość reinstalacji update'u
 • Nowe wzory legitymacji (wg rozp. z 28 maja 2010)
 • Nowe wzory arkuszy ocen (wszystkie wg rozp. z 28 maja 2010)
2.4.5 opublikowana 2010-06-15
 • Umożliwienie edycji wpisów na arkuszach ocen
 • Możliwość wyłączenia wstawiania semestru w polu "do klasy / na semestr"
2.4.4 opublikowana 2010-06-01
 • Dodanie obsługi nowych wzorów arkuszy
2.4.3 opublikowana 2010-04-28
 • Nowy wzór MENiS-I-117-2.xml
2.4.2 opublikowana 2010-03-29
 • Eksport do SIO oddziały "0"
 • Eksport do SIO 3.8
 • Zmiana ilości znaków symbolu oddziału
2.4.1 opublikowana 2009-09-24
 • Przyjęty do klasy - słownie zamiast cyfry
 • Dodanie warunku do wydruku potw. obowiązku nauki: wszyscy 18 latkowie / nowo przyjęci
 • Eksport do SIO 3.7
 • Grupowe czyszczenie aktualnego oddziału
 • Warunek wiek
2.4.0 opublikowana 2009-06-25
 • Wyświetlanie listy firm z tabeli kontaktów w razie edycji pola o sposobie edycji "firma"
 • Brak nazwy ulicy w wydruku potwierdzenia przyjecia ucznia oraz zawiadomienie o przekazaniu ucznia
 • Zestawienie dzieci wg roczników i płci powinno obejmować tylko dzieci z naszej placówki podlegające obowiązkowi szkolnemu
 • Słownik dla pola "miejscowość urodzenia - miejscownik"
 • Słowniki imion, imienia ojca
 • Import jednostki z innej bazy
 • Błędny nr pozycji dziennika ustaw w druku "Zwolnienie z zajęć"
2.3.1 opublikowana 2009-03-30
 • Eksport tabeli DO7 do SIO 3.6
2.3.0 opublikowana 2009-02-23
 • Druk drugiego imienia domyślnie włączony
2.2.2 opublikowana 2009-03-11
 • Dodanie nowego pola na egzamin gimnazjalny
 • Wydruk potwierdzenia spełniania obowiązku nauki w szkołach ponadgimnazjalnych
 • Informacja / zestawienie w jakiej szkole dziecko spełnia obowiązek szkolny
 • Odnotowywanie informacji o spełnianiu obowiązku nauki w szkolach gimnazjalnych
 • Poszerzenie pól telefon w opiekunach
 • Zestawienia dzieci dowożonych do szkoły
 • Import/eksport SOU nie pomija województwa urodzenia
2.2.1 opublikowana 2008-10-24
 • Zmiana nazwy arkusza na MENiS I/113/2 - Liceum Profilowane
 • Zestawienie dzieci wg ulic obwodu z podziałem na roczniki
 • Wydruk "potwierdzenie obowiązku nauki"
 • Poprawiony eksport danych do excela
 • Błąd wczytywania wzorów druków po dokonaniu eksportu
2.2.0 opublikowana 2008-09-26
 • Mechanizm logowania
 • Zarządzanie wieloma użytkownikami bazy danych
 • Możliwość podania loginu w oknie logowania do instancji bazy danych
 • Data bieżąca jako domyślny wpis w polu data przyjęcia do szkoły
 • Zakładka Zarządzanie użytkownikami w Narzędziu administracyjnym
 • Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych na raporcie
 • Zamiana pól z adresem na legitymacjach
 • Nowy wydruk: raport, o którym mowa w par. 7 p. 3 rozporządzenia do ustawy o ochronie danych osobowych
 • Informacja o zalogowanym użytkowniku na górnej belce programu
 • W wydruku KU nie drukuje się profil
2.1.5 opublikowana 2008-08-21
 • Dodanie innych gałęzi poza oddziałami
 • Przełączanie między zakładkami przy użyciu liter a i d z klawiszem alt
 • Możliwość zmiany rozmiaru czcionki w arkuszach
 • Automatyczny wybór ostatnio edytowanego arkusza, po wybraniu ucznia
 • Powiat i gmina w księdze dziecka i kandydatach
 • Zestawienie / gałąź w księdze dziecka - przeciwne do "dzieci z naszej szkoły"
 • Możliwość usuwania danych zapisanych w słownikach
 • Automatyczne logowanie przy uruchamianiu Arkuszy ocen z Sekretariatu
2.1.4 opublikowana 2008-03-31
 • Eksport tabeli NP2a do SIO 3.4
 • Kontrola symboli oddziałów wprowadzanych w oknie wypełnianiu obowiązku szkolnego
2.1.3 opublikowana 2008-03-07
 • Sortowanie w księdze dziecka po poszczególnych częściach składowych numeru
 • Zapamiętywanie kolumny porządkowej (sortowania) w poszczególnych węzłach drzewa
 • Szczegółowe komunikaty błędów w razie niemożności dodania wpisu np. do KU
 • Wydruk czystych pierwszych stron legitymacji (analogicznie do drugich)
 • Hurtowe zmienianie wartości pól
2.1.2 opublikowana 2008-01-29
 • Nie drukuje się długość cyklu kształcenia na wydruku zamiadomienia do WKU
2.1.2 opublikowana 2008-01-22
 • Nieprawidłowy format daty urodzenia na wydruku pierwszej strony legitymacji
2.1.1 opublikowana 2008-01-02
 • Drukowanie zaznaczonych wpisów rejestru legitymacji
2.1.0 opublikowana 2007-12-21
 • Eksport danych do Hermesa do pliku z polskimi znakami w nazwie
 • Zestawienia uwzględniające cały zespół
 • Widok niepotwierdzonych w KU
 • Wyszukiwanie po bitach własnych
 • Weryfikacja kodu aktywacyjnego
 • Słowniki terytorialne SIO
 • Lista poborowych uwzględnia również uczniów wypisanych ze szkoły
 • Druk zawiadomienia dla uczniów do WKU
 • Lista przedpoborowych do gminy
 • Operacja wypełniania tabeli miejscowości
 • Pokazywanie daty wpisu o wypełnianiu obowiązku szkolnego
 • Zbiorowe ustawianie planowanej daty ukończenia zaznaczonym uczniom (w podmenu Inne)
 • Nazywanie, zachowywanie i usuwanie węzłów wyszukiwania w drzewku
 • Wydruki własne dostosowane do nowego źródła metadanych o dostępnych polach
 • Eksport do Hermesa oddziałów z dwu- i więcejliterowymi oznaczeniami
 • KD - gałąź dzieci spełniających obowiązek szkolny w innych szkołach
 • Eksport do SIO na 31 marca
 • Zmiana parametrów druku indywidualnego
 • Zestawienia w KU na podstawie własnych kolumn tekstowych
 • Eksport zawodów do Hermesa
 • Eksport ośrodków kształcenia młodocianych pracowników do Hermesa (tylko ZSZ)
 • Czyszczenie miejscowości w danych jednostki i zespołu przy włączonej opcji używania słowników SIO

Historia aktualizacji

1.1.0 opublikowana 2010-04-22
 • Wydruk listy uczniów klasy z saldem wpłat każdego ucznia
 
 • Wydruk listy transakcji ucznia w ramach wybranej zbórki
 
 • Wyświetlanie sumy widocznych w tabeli transakcji
 
 • Wyświetlanie salda ucznia
 
 • Wydruk widocznych w tabeli transakcji
 
 • Dostosowanie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych
 
 • Fitrowanie widocznych transakcji po dacie
 
 • Numeracja dukumentów wpłat i wypłat (KP, KW)
1.0.1 opublikowana 2008-09-26
 • Dostosowanie okna logowania do niestandardowych ustawień dpi ekranu
 
 • Import danych z bazy sekretariatu w wersji 4 i 5
1.0.0 opublikowana 2007-12-17
 • Przechodzenie pomiędzy polami formularza za pomocą tabulatora
 
 • Przycisk dodaj następnego ucznia
 
 • Rejestr zdarzeń
 
 • Sprawdzanie wersji bazy danych
 
 • Automatyczne backupy
 
 • Wydruk potwierdzenia wpłaty
 
 • Wydruk raportu dla zbiórki
 
 • Import jednostek, oddziałów i uczniów z pliku SOU
 
 • Import jednostek, oddziałów i uczniów z instancji bazy danych Sekretariatu
 
 • Oznaczenie klasy obok nazwy ucznia na każdej liście uczniów
 
 • Sposób wpłaty na potwierdzeniu wpłaty
 
 • Pokazywanie nazwy wpłacającego w oknie Przypisz kod kreskowy
 
 • Zapamiętywanie ustawień filtrów w repozytorium konfiguracji
 
 • Pozostawianie wybranego rekordu po odświeżeniu listy transakcji
 
 • Zaznaczanie nowo dodanej wpłaty/wypłaty na liście transakcji
 
 • Rozbudowanie wpisów w historii
 
 • Blokada edycji i usuwania transakcji w zamkniętych zbiórkach
 
 • Wydruk listy wpłacających uczniów
 
 • Dodawanie ucznia bez podawania numeru ewidencyjnego
 
 • Szukanie ucznia bez rozróżniania wielkości liter
 
 • Wyszukiwanie w drzewie jednostek, klas i uczniów z uwzględnieniem niewyświetlanych uczniów

Historia aktualizacji

Ten plik nie ma historii zmian.

Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.