Kontakt

Moduły LIBRUS Synergia

W rozwiązaniu LIBRUS Synergia Rodzic i Uczeń mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych modułów, które wspierają ich działania w 3 sferach:

moduły

W zależności od typu szkoły oraz konfiguracji, jakiej szkoła dokonała, Rodzice mogą mieć dostęp tylko do wybranych modułów.

Moduł wiadomości

Moduł pozwala na szybką, bezpieczną i co najważniejsze dwukierunkową komunikację na linii
dom-szkoła. Dbając o komfort naszych Użytkowników, informację o każdej nowej wiadomości oraz ich liczbie zamieściliśmy na stronie głównej rozwiązania LIBRUS Synergia. Istnieje również możliwość skonfigurowania modułu, aby powiadamiał Rodzica o nowej wiadomości za pomocą maila wysyłanego na podany wcześniej adres.

Rodzice i Uczniowie rozwiązania mają dostęp do osobistej skrzynki, która pozwala na kontakt z innymi Użytkownikami (Dyrektorem, Nauczycielami oraz innymi Rodzicami i Uczniami), a także działem Pomocy Technicznej Librus. Wysyłane wiadomości posiadają opcję automatycznego potwierdzenia odbioru, dzięki czemu Użytkownicy zawsze mogą liczyć na informację, czy ich wiadomość trafiła do odbiorcy.

W ramach tego modułu Rodzice mają dostęp do folderu Uwagi. Trafiają do niego tylko wiadomości dotyczące zachowania Ucznia. Nauczyciel wysyłając uwagę, ma pewność, że dotrze ona tylko do Rodzica danego Ucznia i nie zostanie przeoczona w skrzynce odbiorczej.

Moduł ogłoszenia

W module Ogłoszenia Rodzice znajdą wszystkie najważniejsze informacje dotyczące życia szkoły. Dyrekcja oraz Nauczyciele wykorzystują ogłoszenia do informowania m.in. o planowanych wycieczkach, apelach czy zebraniach. Informację o opublikowaniu nowego ogłoszenia oraz liczbę nieprzeczytanych ogłoszeń Rodzice znajdą na stronie głównej rozwiązania LIBRUS Synergia.

Pliki szkoły

Moduł umożliwia szkole udostępnianie Rodzicom i Uczniom ważnych plików, np. statutu, regulaminu czy wzorów przydatnych dokumentów, usprawniając tym samym przepływ informacji na linii szkoła–dom.

Moduł uwagi

Za pomocą modułu Uwagi Nauczyciele mogą odnotowywać uwagi o Uczniach – zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jest to funkcja będąca elektronicznym odpowiednikiem klasycznego dzienniczka uwag. Uwagi zapisywane w tym module widoczne są dla Nauczycieli klasy, do której uczęszcza Uczeń
– analogicznie, jak w przypadku dziennika papierowego.

Szczęśliwy numerek

Moduł ten umożliwia losowanie szczęśliwego numerka zarówno dla poszczególnych klas, jak i dla całej szkoły. Wylosowany numerek ma różne zastosowania, m.in. Uczeń o tym numerze w dzienniku może być zwolniony z odpowiedzi ustnych w dniu obowiązywania numerka. O wykorzystaniu oraz roli Szczęśliwego Numerka w funkcjonowaniu szkoły decyduje oczywiście jej Dyrektor.

Zadania domowe*

Moduł Zadania domowe zawiera listę prac przydzielonych Uczniowi przez Nauczyciela. Na spisie widoczna jest nazwa przydzielonego zadania, nazwisko Nauczyciela, który dane zadanie przydzielił, przedmiot, temat i termin wykonania zadania. Po wybraniu przycisku „Podgląd” widoczne będą szczegóły dotyczące zadania, np. jego treść. Forma oznaczenia poszczególnych pozycji na liście jest uzależniona od terminu, w jakim Uczeń ma wykonać dane zadanie.

*Moduł dostępny jest tylko w wariantach SYSTEMA i ALTUM rozwiązania LIBRUS Synergia.

Monitorowanie

Rozwiązanie LIBRUS Synergia pozwala Rodzicom na bieżące monitorowanie ocen i frekwencji swojego dziecka. Informacje te uzupełniane są o dodatkowe dane, w tym m.in. datę wystawienia oceny, jej kategorię, wagę w liczeniu średniej oraz informację o tym, który Nauczyciel dany stopień wystawił.

Zrealizowane tematy

Każdy Rodzic ma wgląd w listę tematów zrealizowanych podczas lekcji przez Nauczycieli, co pozwala śledzić postępy Ucznia w nauce.

Zestawienia

Dostępne w LIBRUS Synergia narzędzia analityczne umożliwiają szybkie i proste uzyskanie rozbudowanych informacji dotyczących aktualnej sytuacji edukacyjnej Ucznia. Wykresy ocen (bieżących oraz punktowych) i frekwencji Ucznia, również w odniesieniu do całej klasy, pozwalają m.in. na skuteczne planowanie działań profilaktycznych.

Plan lekcji

Kiedy szkoła opublikuje plan lekcji, jest on widoczny również dla Rodziców. Zawiera plan z podziałem na poszczególne dni tygodnia oraz dodatkowo godziny i przerwy ustawione przez Administratora szkoły.

Terminarz

Moduł ten umożliwia odnotowanie przez Nauczyciela informacji o zdarzeniach (np. sprawdzianach, kartkówkach, pracach klasowych lub wycieczkach), które przypisywane są do danej klasy.

Po najechaniu kursorem na dane wydarzenie pojawia się okienko, w którym zawarte są szczegółowe informacje – jaki Nauczyciel dodał wpis i kiedy oraz czego dokładnie dotyczy to zdarzenie, np. kartkówka z ułamków. Każdy wpis dodany do Terminarza jest widoczny w tym samym momencie dla Uczniów i Rodziców w obrębie klasy, której dotyczy.

wróć na górę

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.