Kontakt

Wzory dokumentów

Misją firmy Librus jest wspieranie rozwoju edukacji przez dostarczanie najwyższej klasy rozwiązań wspomagających procesy edukacyjne i zarządzanie oświatą.

Na poniższej stronie prezentujemy zbiór dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy Dyrektora szkoły. Propozycje wzorów m.in. wniosków, pism i procedur można wykorzystywać w niezmienionej formie lub modyfikować je zgodnie ze standardami szkoły. Zachęcamy również do zapoznania się z szerszym opisem zagadnień, których dotyczy dany wzór, w artykułach na portalu Doradca Dyrektora.

Wpisz nazwę wzoru dokumentu

Procedury

Karta kontrolna wymagania: Rodzice są partnerami przedszkola/szkoły

Czytaj więcej: Rodzice partnerami szkoły

Wzór decyzji dotyczącej zawieszenia Nauczyciela w czynnościach

Czytaj więcej: Zawieszenie Nauczyciela w czynnościach

Oświadczenia

Zawiadomienie do organu prowadzącego o dokonywanej ocenie

Czytaj więcej: Rozmowa kwalifikacyjna na stopień Nauczyciela kontraktowego

Zawiadomienie do Rady Rodziców o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej na stopień Nauczyciela kontraktowego

Czytaj więcej: Rozmowa kwalifikacyjna na stopień Nauczyciela kontraktowego

Zawiadomienie związku zawodowego o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej na stopień Nauczyciela kontraktowego

Czytaj więcej: Rozmowa kwalifikacyjna na stopień Nauczyciela kontraktowego

Wnioski

Wniosek do Organu Prowadzącego dotyczący prowadzenia dziennika wyłącznie w wersji elektronicznej

Czytaj więcej: Wniosek do Organu Prowadzącego

Wniosek Nauczyciela, który prowadzi zajęcia indywidualnego nauczania, o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania + zgoda Dyrektora

Czytaj więcej: Odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania w nauczaniu indywidualnym

Wniosek o refundację kosztów szkoleń, kursów i warsztatów

Czytaj więcej: Dofinansowania kursów dokształcających dla Nauczycieli przez szkołę

Wniosek o wszczęcie postępowania na stopień awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego

Czytaj więcej: Rozmowa kwalifikacyjna na stopień Nauczyciela kontraktowego

Wniosek Rodziców o objęcie Ucznia zajęciami świetlicowymi w szkole

Czytaj więcej: Zajęcia świetlicowe w szkole

Wniosek rodziców o objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi w szkole

Czytaj więcej: Organizacja pracy świetlicy szkolnej

Propozycje rozwiązania

Arkusz zbiorczy zestawu podręczników

Czytaj więcej: Zestaw podręczników obowiązujący w szkole

Druk upomnienia dla Rodziców dziecka, które nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

Czytaj więcej: Przykłady projektów ewaluacji wewnętrznej

Druk usprawiedliwienia godzin/dni nieobecności w szkole Ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

Czytaj więcej: Przykłady projektów ewaluacji wewnętrznej

Kontrakt opiekuna stażu z Nauczycielem stażystą

Czytaj więcej: Awans zawodowy Nauczyciela – opiekun stażu

Opinia Rodziców Ucznia kl. I-III w sprawie powtarzania klasy przez Ucznia

Czytaj więcej: Powtarzanie klasy przez Ucznia klas I-III szkoły podstawowej

Plan nadzoru pedagogicznego

Czytaj więcej: Plan nadzoru - wzór

Projekt ewaluacji wewnętrznej

Czytaj więcej: Przedmiot ewaluacji wewnętrznej

Propozycja porozumienia między Dyrektorami szkół w sprawie powołania w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny nauczyciela zatrudnionego w innej szkole

Czytaj więcej: Egzamin klasyfikacyjny – porozumienie między Dyrektorami szkół

Propozycja uchwały rady pedagogicznej szkoły w sprawie wyrażenia opinii przed ustaleniem przez dyrektora szkoły regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

Czytaj więcej: Co może zawierać regulamin ustalony przez dyrektora szkoły, który określa wskaźniki oceny pracy nauczycieli?

Propozycja zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

Czytaj więcej: Co może zawierać regulamin ustalony przez dyrektora szkoły, który określa wskaźniki oceny pracy nauczycieli?

Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego dla Ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą

Czytaj więcej: Egzamin klasyfikacyjny

Protokół z egzaminu poprawkowego

Czytaj więcej: Dokumentacja z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Nauczyciela stażysty (przykład)

Czytaj więcej: Rozmowa kwalifikacyjna na stopień Nauczyciela kontraktowego

Uchwała Rady Pedagogicznej o powtórzeniu klasy przez Ucznia klas I-III

Czytaj więcej: Powtarzanie klasy przez Ucznia klas I-III szkoły podstawowej

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zdawanie egzaminów klasyfikacyjnych

Czytaj więcej: Postępowanie związane z przeprowadzeniem egzaminu klasyfikacyjnego

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Czytaj więcej: Dofinansowania kursów dokształcających dla Nauczycieli przez szkołę

Upoważnienie Dyrektora szkoły/placówki do dokonania sprostowania błędu i oczywistej omyłki w arkuszach ocen Ucznia

Czytaj więcej: Poprawianie błędów i oczywistej omyłki w dokumentacji przebiegu nauczania

Upoważnienie Dyrektora szkoły/placówki do dokonania sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji i księdze Uczniów szkoły

Czytaj więcej: Poprawianie błędów i oczywistej omyłki w dokumentacji przebiegu nauczania

Ustalenia zespołu dotyczące udzielania Uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Czytaj więcej: Praca zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPET

Wyniki ewaluacji wewnętrznej

Czytaj więcej: Przykłady projektów ewaluacji wewnętrznej

Wyznaczanie terminu egzaminu klasyfikacyjnego przez Dyrektora szkoły dla Ucznia, który realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą - propozycja dokumentu

Czytaj więcej: Egzamin klasyfikacyjny

Wyznaczanie terminu egzaminu poprawkowego przez Dyrektora szkoły - propozycja dokumentu

Czytaj więcej: Egzamin poprawkowy

Wyznaczenie terminu egzaminu klasyfikacyjnego przez Dyrektora szkoły - propozycja dokumentu

Czytaj więcej: Egzamin klasyfikacyjny

Wzór zwolnienia Ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego

Czytaj więcej: Zwolnienie Ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania ćwiczeń fizycznych

Zestawienie dokumentacji analizowanej w ewaluacji wewnętrznej

Czytaj więcej: Przykłady projektów ewaluacji wewnętrznej

Zestawienie realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w klasie

Czytaj więcej: Przykłady projektów ewaluacji wewnętrznej

Zgoda Rodziców Ucznia na udział ich dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

Czytaj więcej: Wzór zgody Rodziców na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

Inne

Ewaluacja - przykład ankiety dla Ucznia

Czytaj więcej: Przykłady projektów ewaluacji wewnętrznej

Ewaluacja - przykład wywiadu z Dyrektorem

Czytaj więcej: Przedmiot ewaluacji wewnętrznej

Ewaluacja - przykład wywiadu z Wychowawcą

Czytaj więcej: Przykłady projektów ewaluacji wewnętrznej

Harmonogram prac Nauczyciela stażysty

Czytaj więcej: Vademecum Nauczyciela stażysty

https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/informacje-prawne/organizacja-pracy-szkoly/rejestr-wyjsc-grupowych-uczniow/

Czytaj więcej: Rejestr wyjść grupowych uczniów

Karta oceny pracy nauczyciela

Czytaj więcej: Karta oceny pracy nauczyciela

Plan rozwoju zawodowego Nauczyciela stażysty (przykład)

Czytaj więcej: Vademecum Nauczyciela stażysty

Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej

Czytaj więcej: Rozmowa kwalifikacyjna na stopień Nauczyciela kontraktowego

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Czytaj więcej: Dofinansowania kursów dokształcających dla Nauczycieli przez szkołę

Wzór decyzji dotyczącej zawieszenia Nauczyciela w czynnościach

Czytaj więcej: Zawieszenie Nauczyciela w czynnościach

Wzór umowy o pracę (na podstawie art. 7 ust. 1d ustawy o systemie oświaty)

Czytaj więcej: Zatrudnienie Nauczyciela przedmiotów zawodowych na podstawie ustawy o systemie oświaty

Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

Czytaj więcej: Vademecum Nauczyciela stażysty

Zgoda Rodziców Ucznia na udział ich dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

Czytaj więcej: Wzór zgody Rodziców na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

Zwrot planu rozwoju zawodowego do poprawy

Czytaj więcej: Vademecum Nauczyciela stażysty

Brakuje wzoru dokumentu?

Jeśli nie znaleźliście Państwo na naszym portalu potrzebnego wzoru dokumentu, należy zgłosić zapotrzebowanie na wzór korzystając z formularza dostępnego poniżej

zgłoś brakujący wzór dokumentu

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.