Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zwolnienie Ucznia z nauki drugiego języka obcego

Pytanie Użytkownika

Czy Ucznia klasy II gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim można zwolnić z nauczania drugiego języka nowożytnego w gimnazjum ogólnodostępnym czy przepis ten dotyczy tylko Uczniów, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w klasie I gimnazjum?

Odpowiedź naszego eksperta

Dyrektor szkoły zwalnia Ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Dzieje się to jednak w określonych w Rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów przypadkach.

§7.1 Dyrektor szkoły, na wniosek Rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego Ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2.W przypadku Ucznia, o którym mowa w ust. 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ‘zwolniony” albo” zwolniona”.

Nowelizacja przepisów dotyczy wszystkich Uczniów szkoły – nie tylko uczniów klas I, którzy rozpoczęli naukę w tym roku szkolnym w szkole danego typu. Uwagę zwraca fakt, że przepisy odnoszą się między innymi do Ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – nie wskazują natomiast rodzaju niepełnosprawności Ucznia.

Wątpliwość mogłoby budzić Rozporządzenie MEN z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, które obowiązuje od 1 września br. Jednak również ono nie wskazuje, do których poziomów klas się odnosi. Dlatego przyjmujemy, że obowiązuje Uczniów wszystkich poziomów klas – nie tylko Uczniów klas I.

Mocą tego rozporządzenia Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w gimnazjum ogólnodostępnym uczy się jednego języka obcego nowożytnego. Na wniosek Rodzica Uczeń może się uczyć drugiego języka obcego nowożytnego. W tak przyjętym rozwiązaniu Dyrektor szkoły nie zwalnia Ucznia z nauki drugiego języka obcego, ponieważ Uczeń jest zwolniony z nauki tego języka z mocy prawa.
Reasumując, należy przyjąć, że Ucznia klasy II gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim można zwolnić z nauczania drugiego języka nowożytnego w gimnazjum ogólnodostępnym, jeżeli wynika to wyraźnie z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.