Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zgłaszanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego Nauczycieli

Pytanie Użytkownika

Po zmianach od 1 stycznia br. – jakie dane powinien przekazać Dyrektor szkoły organowi prowadzącemu, aby otrzymać środki na doskonalenie zawodowe Nauczycieli? Nasz organ oczekuje m.in. podania: nazwisk Nauczycieli, których dokształcanie chcemy dofinansować, potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego Nauczycieli, wyników egzaminu gimnazjalnego, wyników oraz wniosków wynikających z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Odpowiedź naszego eksperta

Na każdy rok szkolny Dyrektor szkoły ma obowiązek określić potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego Nauczycieli szkoły, uwzględniając:

  1. wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,
  2. wyniki odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego,
  3. zadania związane z realizacją podstawy programowej,
  4. wymagania wobec szkół i placówek,
  5. wnioski Nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.

We wnioskach należy uwzględnić: opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia Nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla Nauczycieli skierowanych przez Dyrektora szkoły, koszty przejazdów oraz zakwaterowania Nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez Dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Dyrektor szkoły do dnia 30 listopada danego roku powinien złożyć wniosek w ww. sprawie do organu prowadzącego, a więc w czasie planowania kolejnego budżetu na nowy rok kalendarzowy. Ponieważ nowelizacja rozporządzenia weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., to organ prowadzący mógł wyznaczyć w tym roku inną datę – np. do 04.01.2016 r.

Mocą obowiązującej nowelizacji rozporządzenia Dyrektor szkoły ma obowiązek organowi prowadzącemu przedstawić na etapie planowania potrzeby Rady Pedagogicznej szkoły w zakresie doskonalenia zawodowego. Po analizie potrzeb Nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, Dyrektor szkoły nie musi wskazywać szkoleń, które w danym roku wypływają ze wszystkich wskazań zawartych w ww. pięciu punktach rozporządzenia. Np. może się zdarzyć, że z wniosków z ewaluacji wewnętrznej nie wynika potrzeba szkolenia Nauczycieli w Radzie Pedagogicznej, nie będzie też złożonych w szkole wniosków Nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziałów środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46; poz. 430 ze z. – rozp. MEN zmieniające z dnia 10 listopada 2015 r. (poz. 1973), § 6.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.