Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zatrudnienie Nauczyciela przedmiotów zawodowych na podstawie ustawy o systemie oświaty

Pytanie Użytkownika

Jak powinien wyglądać wzór umowy o pracę z Nauczycielem przedmiotów zawodowych na podstawie art. 7 UoSO?

Odpowiedź naszego eksperta

Rozumiem, że w opisanej sytuacji chodzi o zatrudnienie na podstawi art. 7 ust. 1d ustawy o systemie oświaty, czyli zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez Dyrektora za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego.

Czas pracy i urlop

Osoby zatrudnione w trybie art. 7 ust. 1d nie są w sensie prawnym Nauczycielami, choć wykonują ich pracę oraz obowiązuje je odpowiednio tzw. pensum (tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć) ustalone dla Nauczycieli. Dlatego też przepisy ustawy Karta Nauczyciela o wymiarze zajęć i wynagrodzeniu stosuje się do tych pracowników jedynie odpowiednio (tzn. z uwzględnieniem wszelkich różnic).

Wymiar urlopu wypoczynkowego ustala się na zasadach określonych w Kodeksie pracy w zależności od ogólnego stażu pracy  (20 dni lub 26 dni). Osoby niebędące Nauczycielami nie korzystają z urlopu wypoczynkowego w wymiarze przysługującym Nauczycielom szkół. Osoba niebędąca Nauczycielem nie posiada stopnia awansu zawodowego i nie realizuje awansu.

Wynagrodzenie zasadnicze

Przy określaniu wynagrodzenia zasadniczego należy przyjąć taki poziom wykształcenia, jaki dana osoba faktycznie posiada. Wynagrodzenie takiej osoby ustala się w kwocie”nie wyższej niż przewidziane dla Nauczyciela dyplomowanego”, co pozwala na dostosowanie poziomu proponowanego pracownikowi wynagrodzenia w ramach „widełek” od poziomu nauczyciela stażysty do dyplomowanego włącznie. Wynagrodzenie ustalone na poziomie niższym niż maksymalny może być później podwyższone, np. po uzyskaniu przez pracownika dodatkowych kwalifikacji. Określając poziom wynagrodzenia, Dyrektor powinien brać pod uwagę rzeczywiste kwalifikacje posiadane przez daną osobę.

Zatem osobę taką zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy i stosuje się wobec niej odpowiednio (a więc ze wszystkimi różnicami) przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych Nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla Nauczyciela dyplomowanego.

Odnośnie terminu wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, jeśli z umowy o pracę zawartej z taką osobą nie wynika, że szkoła wypłaca je z góry, zastosowanie znajduje art. 85 k.p., zgodnie z którym wynagrodzenie jest płatne co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym terminie, z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Również w zakresie ustalania zasad dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, przy braku odmiennych postanowień umownych, zastosowanie znajdują przepisy k.p. oraz wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych.

Umowa o pracę – standardy

Przed nawiązaniem stosunku pracy z taką osobą, należy żądać od niej przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego, z którego wynika, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie i że nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie (czyli spełnia warunki z art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela) – art. 7 ust. 1ba.

Wzór umowy o pracę

 

Podstawa prawna:

 

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.