Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zaświadczenie o niekaralności Nauczyciela w szkole niepublicznej

Pytanie Użytkownika

Czy Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia w szkole niepublicznej musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności?

Odpowiedź naszego eksperta

Karta Nauczyciela a Kodeks pracy

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w pełni podlegają przepisom Karty Nauczyciela (KN). Na zasadzie wyjątku KN podlegają również Nauczyciele zatrudnieni w szkołach niepublicznych, ale tylko w ograniczonym zakresie. Wśród przepisów, jakie ich dotyczą, nie ma art. 10 KN określającego podstawy zatrudniania Nauczycieli (mianowanie, umowa o pracę). Dlatego przy zatrudnianiu Nauczycieli w niepublicznych szkołach stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Forma zatrudnienia Nauczyciela w szkole niepublicznej

Z Nauczycielami szkół niepublicznych mogą być zawierane również inne umowy niż przewidziane w Kodeksie pracy, w szczególności umowy cywilnoprawne.

Zawarcie takiej umowy byłoby dopuszczalne, jeżeli osoba prowadząca zajęcia nie podlegałaby podporządkowaniu pracowniczemu (nie będzie podlegała kierownictwu Dyrektora szkoły, w szczególności nie będzie miała obowiązku wykonywania jego poleceń dotyczących sposobu, czasu i miejsca prowadzenia zajęć, a także nie będzie podlegała sprawowanemu przez niego nadzorowi), nie będzie miała obowiązku osobistego świadczenia pracy (np. w razie niemożności przeprowadzenia zajęć będzie mogła we własnym zakresie zapewnić zastąpienie przez inną osobę).

Kiedy można żądać zaświadczenia o niekaralności

Rodzaj umowy i podstawa prawna jej zawarcia determinuje uprawnienie żądania zaświadczenia o niekaralności. Zgodnie z art. 10 ust. 8a Karta Nauczyciela w celu potwierdzenia niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne Nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić Dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. Przepis ten nie dotyczy Nauczycieli zatrudnianych w szkole niepublicznej.

Jeżeli chodzi o wymaganie zaświadczenia przy zatrudnieniu Nauczyciela na umowę zlecenia w szkolenie niepublicznej, to odpowiedzi należy szukać w Ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym. Z punktu widzenia pracownika, od którego pracodawca żąda takiego zaświadczenia, istotne znaczenie ma art. 6 tej ustawy, który wymienia osoby, które mogą żądać informacji o niekaralności. Punkt 10 wprawdzie wskazuje na pracodawcę, ale wymienia okoliczności, kiedy pracodawca takiego zaświadczenia może żądać.

Mianowicie prawo do informacji przysługuje pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Również Kodeks pracy, wymieniając dokumenty, których może żądać od pracownika, nie wymienia takiego zaświadczenia, a jedynie dane osobowy czy dane dotyczące wykształcenia.

Skoro do Nauczycieli zatrudnionych w szkole niepublicznej nie stosujemy art. 10 Karty Nauczyciela, to pracodawca nie może żądać od pracownika przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.