Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zasady dotyczące poprawiania ocen

Pytanie Użytkownika

Ile ocen może poprawić Uczeń w jednym półroczu? Czy regulują to jakieś przepisy? Czy mogę ustalić, np. że wolno poprawiać Uczniom po 3 oceny na półrocze i tylko ze sprawdzianów pisemnych, ale nie z odpowiedzi ustnych? Kiedy jest czas na to poprawianie – na lekcji czy po lekcjach?

Odpowiedź naszego eksperta

Zasady dotyczące poprawy oceny powinny być uregulowane w wewnątrzszkolnym systemie oceniania i powinny być jednolite dla wszystkich Nauczycieli i Uczniów.  Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Nauczyciel ustala śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie uzyskanych przez Ucznia ocen bieżących. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych Ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).

Ocenianie wewnątrzszkolnego  obejmuje m.in. formułowanie przez Nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują Uczniów oraz ich Rodziców (prawnych Opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Uczniów (§ 4 ust. 1 pkt 1 i 2).

Ponadto każdy Nauczyciel powinien poinformować Uczniów oraz ich Rodziców (prawnych Opiekunów) o warunkach i zasadach poprawy ocen bieżących.

 

Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 83, poz. 562 ze zm.). 

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.