Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zakres podstawowy i rozszerzony a ocena na świadectwie

Pytanie Użytkownika

Raz jeszcze chciałem postawić pytanie o wystawianie ocen z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nauczanych w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym. Zwróciłem się w tej sprawie do Kuratorium i otrzymałem odpowiedź, że w obecnym stanie prawnym nie funkcjonuje pojęcie rozbicia ocen z przedmiotu realizowanego w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Jednocześnie pkt. 7 załącznika nr 4 do Rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół stanowi:

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka, są realizowane w klasach I-III, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym.

Realizacja zajęć edukacyjnych w zakresie rozszerzonym powinna rozpocząć się w klasie I i odbywać się zgodnie z treścią załącznika nr 4 do w/w rozporządzenia, który wskazuje, iż treści nauczania w zakresie rozszerzonym z zajęć edukacyjnych na IV etapie edukacyjnym są możliwe do realizacji, gdy Uczeń spełnia wymogi określone w zakresie podstawowym (co według mnie nie wyklucza uczenia na dwóch poziomach przez różnych Nauczycieli, a jest jedynie kwestią dobrze napisanych rozkładów).

Taka interpretacja po pierwsze wyklucza możliwość uczenia polskiego, matematyki i języka obcego w grupach międzyoddziałowych przez różnych Nauczycieli. A po drugie jest sprzeczna z materiałami dostarczonymi przez ORE w 2012. Komu wierzyć?

Odpowiedź naszego eksperta

Nie ma zapisu w rozporządzeniu, które dopuszcza wprost taką możliwość (dwie oceny).

Wynika ona z rozwiązań organizacyjnych, które przyjmują Dyrektorzy szkół. Jeśli wystawiona ma być jedna ocena z języka polskiego („zakres rozszerzony”) to powinien tego przedmiotu w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym uczyć fizycznie jeden Nauczyciel – takie rozwiązanie organizacyjne jest najbardziej optymalne.

W praktyce zakresu podstawowego i zakresu rozszerzonego często uczy dwóch Nauczycieli (takie rozwiązanie przyjęło bardzo wiele szkół). Każdy z tych Nauczycieli ocenia i klasyfikuje Ucznia – i bardzo często są to różne oceny. Zgodnie z rozporządzeniem śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W rozwiązaniach organizacyjnych nie może być mowy o „dogadaniu” się dwóch Nauczycieli, co do wystawienia jednej oceny (w naszym przypadku z adnotacją „zakres rozszerzony”).

Odpowiednie rozwiązania powinny zostać przyjęte w postaci zasad wewnątrzszkolnego oceniania (przedmiotowe ocenianie) w statucie szkoły ze wszystkimi tego rygorami. Najbardziej optymalne rozwiązanie: jeden Nauczyciel uczy np. języka polskiego w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym i podsumowuje osiągnięci swoich Uczniów jedną ocena z adnotacją („zakres rozszerzony”).

 

Komentarz redakcji portalu

W związku z zaleceniami ORE dotyczącymi rozwiązań organizacyjnych w szkołach w zakresie wystawiania ocen końcoworocznych, chcielibyśmy rekomendować Państwu rozwiązanie, jakim jest wystawienie jednej oceny końcoworocznej.

Niestety przepisy prawa oświatowego nie są precyzyjne w tym obszarze.

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania (zał. nr 7 dla LO i zał. nr 8 dla technikum) wskazuje, aby przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka realizować równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym od kl. I. Język rozporządzenia używa pojęcia „są realizowane” dla przedmiotów w klasach I-III (LO) lub w klasach I-IV (technikum). Takie sformułowanie nie daje możliwości wyboru.

W podstawie programowej kształcenia ogólnego jest napisane dla w/w przedmiotów: Uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony. Jeśli więc Uczeń decyduje się na wybór zakresu rozszerzonego dla w/w przedmiotów, musi to zrobić na etapie przyjęcia do konkretnego oddziału klasy I, która daje taką możliwość.

Dla dobra Ucznia, poprawności planowania dydaktycznego (min. liczba godzin zakresu podstawowego jest większa niż zakresu rozszerzonego, a zakres rozszerzony zawiera w sobie treści zakresu podstawowego) i zgodności z literą prawa (przede wszystkim z zapisami § 11, § 12 Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu ocenianie, klasyfikowaniapowinien tego przedmiotu uczyć fizycznie jeden Nauczyciel. W praktyce zakresu podstawowego i zakresu rozszerzonego często uczy dwóch Nauczycieli (takie rozwiązanie przyjęło bardzo wiele szkół). Każdy z tych Nauczycieli ocenia i klasyfikuje Ucznia – i bardzo często są to różne oceny. Zgodnie z rozporządzeniem śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Jednak to, ilu Nauczycieli uczy przedmiotu jest bez znaczenia – sposób ustalania oceny w takiej sytuacji określają wewnątrzszkolne zasady oceniania zawarte w statucie szkoły.

 

Podstawa prawnaRozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 r.).

Autor:  Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (1) , skomentuj

avatar Grzegorz Szymczak, Żelechów

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.