Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Wywiązywanie się z obowiązku udzielania Uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie Użytkownika

Jaką karę można zastosować w przypadku Nauczyciela, który nie dopełnił obowiązku udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej Uczniowi posiadającemu orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej? Uczeń otrzymał ocenę niedostateczną i będzie powtarzał klasę.

Odpowiedź naszego eksperta

Fakt, że Nauczyciel nie dopełnił obowiązku udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej Uczniowi z orzeczeniem o PPP, nie może wprost skutkować oceną niedostateczną z danych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel prowadzący z Uczniem zajęcia edukacyjne klasyfikuje go i ustala jego ocenę z tych zajęć. Jeśli Uczeń, realizując obowiązek szkolny/nauki, uczęszczał do szkoły na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i z racji swej trudności (może nawet niepełnosprawności, z pytania bowiem nie wynika, jaki rodzaj orzeczenia posiada Uczeń) nie opanował treści podstawy programowej na ocenę pozytywną, to oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby Uczeń ten nie mógł otrzymać oceny niedostatecznej. Pozostaje kwestia przeanalizowania działań szkoły w zakresie pomocy temu Uczniowi w opanowaniu treści podstawy programowej. Pomoc ta musi być stała i systematyczna. Dotyczy ona:

  • zintegrowanych działań wszystkich Nauczycieli i Specjalistów, którzy pracują z Uczniem,
  • działań Nauczycieli w zakresie udzielania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z Uczniem,
  • współpracy z Rodzicami Ucznia,
  • planowania tej pracy w spójności z IPET i jej oceny w trakcie roku szkolnego,
  • skutecznego monitoringu pomocy w/w Dyrektora szkoły, który prowadzi on w nadzorze pedagogicznym.

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zakładam, że Uczeń takie posiada) powinien być w myśl prawa otoczony szeregiem kompleksowych działań, które podejmować powinna szkoła w zakresie wspierania przezwyciężania jego trudności. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest nieobowiązkowa dla Ucznia. Być może w trakcie roku szkolnego „zawiodło” kilka ogniw systemu pomocy dla tego Ucznia, za które w nadzorze odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły.

Trudno jest określić jednoznacznie niedopełnienie przez Nauczyciela obowiązku udzielenia Uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z powodu dużego wachlarza działań, jakie może on podjąć. Są to na przykład odnotowanie nb. Ucznia na zajęciach, napisanie programu pracy z nim, wystawienie oceny postępów, wniosków do dalszej pracy z Uczniem, współpracy z Wychowawcą i Nauczycielami uczącymi Ucznia oraz współpracy z Dyrektorem w nadzorze pedagogicznym.

Kary, którymi dysponuje Dyrektor szkoły względem Nauczyciela to:

  • kary porządkowe (upomnienia i nagany) na podstawie art. 108 Kodeksu pracy (regulacje muszą być w regulaminie pracy szkoły),
  • kary dyscyplinarne na podstawie art. 75 – 85 ustawy Karta Nauczyciela.

Brak rzetelnego wywiązywania się z obowiązków przez Nauczyciela może również skutkować odpowiednią oceną pracy.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.