Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Wypełnianie świadectwa dla Ucznia zwolnionego z zajęć wychowania fizycznego

Pytanie Użytkownika

Do tej pory Uczeń posiadający zwolnienie lekarskie z wychowania fizycznego na świadectwie przy pozycji „wychowanie fizyczne” otrzymywał wpis „zwolniony/zwolniona”.
Podobno według interpretacji zmienionych przepisów w ramach nowej podstawy programowej Uczeń ze zwolnieniem lekarskim z zajęć w-f nie realizuje podstawy programowej. W związku z tym na świadectwie nie można wpisać „zwolniony”. Czy to prawda?
Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie tego problemu. Co wpisywać na świadectwie przy pozycji „wychowanie fizyczne” w przypadku osób ze zwolnieniem lekarskim z ćwiczeń?

Odpowiedź naszego eksperta

To Dyrektor szkoły zwalnia Ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach udziału Ucznia w tych zajęciach (na czas określony w opinii).

Jeżeli okres zwolnienia Ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Zwracam uwagę, że ta dokumentacja przebiegu nauczania to: dziennik lekcyjny i arkusz ocen Ucznia.

Świadectwa szkolne nie należą do dokumentacji przebiegu nauczania. Są drukiem ścisłego zarachowania. Zasady ich wypełniania określa Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które w § 14 ust. 3 mówi, że w wierszach na świadectwie, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku:

„zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyrazy odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.

Nie ma oddzielnego rozporządzenia MEN z zaleceniami do wypełniania dokumentacji przebiegu nauczania, świadectw i innych druków szkolnych do nowej i oddzielnego do starej podstawy programowej. Wypełniając świadectwo dla Ucznia zwolnionego z zajęć wychowania fizycznego, niezależnie od realizacji starej czy nowej podstawy programowej, w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpiszemy odpowiednio wyrazy: „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Na podstawie:

  • Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 62 ze zm.);
  • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562 ze zm.) – ze zwróceniem szczególnej uwagi na zmianę tego Rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 156 poz. 1046).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.