Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe

Pytanie Użytkownika

Czy Nauczycielowi przebywającemu na urlopie, który przysługuje Rodzicowi dziecka w wieku do 14 lat (art. 188 Koreksu pracy – k.p.) lub urlopie okolicznościowym, wypłaca się liczbę stałych godzin ponadwymiarowych przypadających w dniu urlopu?

Odpowiedź naszego eksperta

Różne urlopy – różna podstawa prawna

Tak. W myśl art. 188 k.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zatem w przypadku Nauczyciela korzystającego z urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat przy obliczaniu wynagrodzenia za ten dzień należy uwzględnić godziny ponadwymiarowe, gdyż stanowią one jego składnik wynagrodzenia.

Z kolei „urlopy okolicznościowe”, o których mowa w § 15 Rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, uprawniają pracownika do wynagrodzenia na podstawie § 16 ust. 1 tego aktu.

Ustalanie wynagrodzenia – jak za urlop wypoczynkowy

Zgodnie z § 5 Rrozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

W stosunku do Nauczycieli zastosowanie znajduje również Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Zgodnie z § 5 ust. 1-2 wynagrodzenie za jeden dzień urlopu Nauczyciela pracującego w szkole feryjnej ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1-4, (czyli z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych) przez liczbę 30. Natomiast wynagrodzenie za jeden dzień urlopu Nauczyciela pracującego w placówce nieferyjnej ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie, obliczone także według zasad określonych w § 1-4, przez liczbę 21.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.