Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Wynagrodzenie za Dzień Edukacji Narodowej

Pytanie Użytkownika

14 października (DEN) w szkole odbyła się szkoleniowa Rada Pedagogiczna (1,5 godz.), apel i poczęstunek. Jak powinnam płacić za ten dzień? Czy należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?

Odpowiedź naszego eksperta

W świetle art. 74 Karty Nauczyciela [KN] Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, nie jest natomiast dniem wolnym od pracy dla Nauczycieli. W szkołach nie prowadzi się zajęć edukacyjnych, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Jeżeli chodzi o udział Nauczyciela w radzie szkoleniowej, w tym dniu to odbywa się ona ramach obowiązującego Nauczyciela 40-godzinnego tygodnia pracy w związku z wykonywaniem obowiązków Nauczyciela wynikających z zadań statutowych szkoły (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN). Oznacza to, że Nauczyciel nie jest uprawiony do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Natomiast odpowiedź w sprawie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w tym dniu zależy w praktyce od brzemienia regulaminu wynagradzania Nauczycieli. Prawo Nauczyciela do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe budzi wiele kontrowersji, bowiem nie ma ogólnie obowiązującego aktu prawnego, który regulowałby te kwestie. Każdy organ prowadzący przyjmuje własne zasady.

W niektórych uchwałach widnieje wprost zapis stanowiący, iż Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej, w dniach ustalonych przez Dyrektora jako wolne od zajęć oraz w dniach, w których Nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (zawieszenie zajęć, wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy, rekolekcjami, chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, czy udziałem w szkoleniu z polecenia Dyrektora). W regulaminie może również widnieć zapis, że za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe wynagrodzenie nie przysługuje, bez wyjątków.

Również Ministerstwo Edukacji Narodowej udzielało w tej sprawie wyjaśnień. W piśmie z 19 czerwca 2009 r. w odpowiedzi na interpelację poselską (SPS-023-9686/09) MEN uznało, że wynagrodzenie Nauczycieli za Dzień Edukacji Narodowej, rekolekcje oraz za dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego winno być naliczane za każdą przepracowaną godzinę ponadwymiarową, natomiast w przypadku godzin niezrealizowanych – wynagrodzenie przysługuje na mocy przepisów prawa pracy, a mianowicie przepisów regulujących kwestię gotowości pracownika do pracy (art. 81 § 1 k.p). Aby więc ustalić prawo do wynagrodzenia z powodu przestoju, należy ustalić, czy Nauczyciel był gotów do wykonywania pracy, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących szkoły.

Natomiast 27 stycznia 2009 r. Departament Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej (DS-WPZN-RD-400-66/09) uznał, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje wyłącznie za godziny faktycznie zrealizowane, co wynika z art. 39 ust. 4 KN.

Dyrektor ustalając wynagrodzenie Nauczycieli za godziny ponadwymiarowe powinien w pierwszej kolejności sięgnąć do regulaminu wynagradzania i tam sprawdzić, jak to zostało uregulowane. Regulamin ma pierwszeństwo stosowania przez innymi stanowiska w tej sprawie (opinie MEN).

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.