Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Wynagrodzenie w okresie ochronnym

Pytanie Użytkownika

Czy Dyrektor, który jest w okresie ochronnym przed emeryturą, a przegra konkurs na Dyrektora, zachowuje prawo do wynagrodzenia takiego samego, jakie miał w czasie, gdy pełnił tę funkcję?

Odpowiedź naszego eksperta

W okresie ochronnym można wypowiedzieć warunki pracy i płacy (np. dodatek funkcyjny), jednak jeżeli wypowiedzenie spowoduje obniżenie wynagrodzenia, Nauczycielowi (niedoszłemu Dyrektorowi) przysługuje – do końca okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy – dodatek wyrównawczy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ochrona ta jest uchylona tylko w przypadku określonym w art. 411 § 1 k.p., a więc w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Ochrona z art. 39 k.p. może być wyłączona przepisem szczególnym, tj. art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników [dalej u.z.r.s.p.]. Ma on zastosowanie, gdy wystąpią określone przyczyny organizacyjne po stronie pracodawcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 1 u.z.r.s.p. w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi objętego ochroną przedemerytalną, o której mowa w art. 39 k.p (któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego). Do indywidualnych spraw pracowniczych (tj. także do jednego stosunku pracy), ustawa ma zastosowanie na podstawie art. 10 u.z.r.s.p. Wypowiedzenie składnika wynagrodzenia (np. dodatku funkcyjnego), stanowi takie właśnie wypowiedzenie warunków płacy.

Na podstawie art. 5 ust. 6 u.z.r.s.p. jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom przysługuje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z k.p. (ściślej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy).

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.