Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Wybór programu nauczania

Pytanie Użytkownika

W szkole jest dwóch Nauczycieli historii i każdy z nich złożył wniosek do Dyrektora szkoły o dopuszczenia innego programu nauczania. Gdy Dyrektor próbował mediacji, usłyszał, że on nie ma wpływu na wybór programu nauczania. Co wydaje mi się nieprawdą, gdyż to Dyrektor dopuszcza programy do użytku w szkole. Żaden Nauczyciel nie chce ustąpić. W interesie szkoły jest, aby na jednym poziomie nauczania był jeden program, gdyż w sytuacji karnego przeniesienia Ucznia z klasy do klasy istnieje problem nadrabiania różnic programowych. Czy w tej sytuacji Dyrektor sam może podjęć decyzję, który program dopuszcza? Jak rozwiązać ten problem?

Odpowiedź naszego eksperta

Uwagę zwraca fakt, że wskazani Nauczyciele historii muszą zrealizować z Uczniami w uczonych przez siebie klasach (oddziałach) tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego. Dyrektor, dopuszczając programy nauczania, ma natomiast zwrócić przede wszystkim uwagę na n/w zagadnienia:

 • czy wszystkie zajęcia edukacyjne ujęte w szkolnym planie nauczania objęte są programami?
 • jaki program zaproponował Nauczyciel (opracowany: samodzielnie, we współpracy z innymi Nauczycielami, przez innego autora/autorów, przez innego autora/autorów wraz z dokonanymi zmianami)?
 • czy każdy program jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego?
 • czy przed dopuszczeniem programu Dyrektor będzie zasięgał opinii:
  • Nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,
  • Konsultanta,
  • Doradcy metodycznego,
  • zespołu nauczycielskiego działającego w ramach struktur Rady Pedagogicznej?
 • czy program obejmuje dany etap edukacyjny?

W przypadku edukacji wczesnoszkolnej należy zwrócić dodatkowo uwagę na to:

 • czy program uwzględnia wszystkie obszary edukacji wczesnoszkolnej?
 • czy Nauczyciele korzystają z odrębnych programów nauczania z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, języka obcego?

Nie jest zasadne, by Nauczyciele realizowali ten sam program w wszystkich klasach. Przecież Uczniowie w każdej klasie mogą mieć inne potrzeby rozwojowe i edukacyjne  oraz możliwości psychofizyczne. Obowiązkiem Nauczyciela jest je rozpoznać i dostosować program do potrzeb tych Uczniów. W dobrej praktyce nauczycielskiej ten sam Nauczyciel uczący swojego przedmiotu w kilku oddziałach tej samej klasy może zaproponować Dyrektorowi więcej niż jeden program nauczania przy realizacji tej samej podstawy programowej.

Proszę jako Dyrektor sprawdzić, czy Nauczyciele przedstawiając programy spełnili n/w warunki, które wskazuje MEN jako obowiązkowe w programach nauczania ogólnego i dopuścić różne programy wskazane przez Nauczycieli.

Ponieważ:

 • Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
 • Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy kształcenia zintegrowanego (edukacji wczesnoszkolnej), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części

Nauczyciel może zaproponować program:

 • opracowany samodzielnie,
 • opracowany we współpracy z innymi Nauczycielami,
 • opracowany przez innego autora/autorów,
 • opracowany przez innego autora/autorów wraz z dokonanymi zmianami

Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole, Dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:

 • Nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,
 • Konsultanta lub Doradcy metodycznego,
 • zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Opinia do programu zawiera w szczególności:

 • ocenę zgodności programu z podstawą programową  kształcenia ogólnego,
 • dostosowania programu do potrzeb i możliwości  Uczniów, dla których jest przeznaczony.

Należy również sprawdzić, czy struktura programu nauczania jest prawidłowa, jeśli Nauczyciel opracował program samodzielnie lub dokonał modyfikacji w programie innych autorów.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.