Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Wpisy tematów zajęć edukacyjnych do dziennika lekcyjnego w czasie strajku nauczycieli

Pytanie Czytelnika

Co wpisać w dzienniku jako temat lekcji, gdy nauczyciel strajkował? A co jeśli nauczyciel był w pracy, gotów do jej świadczenia, jednak w szkole nie było uczniów?  Jak rozwiązać kwestię obecności w szkole, gdy nie było w niej dzieci z powodu strajku nauczycieli?

Odpowiedź naszego eksperta

Przypadki prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, których zakres został wskazany w zadanych pytaniach nie został szczegółowo określony w prawie oświatowym. Przykłady rozwiązania ww. problemów są propozycją, którą w razie potrzeby należy zweryfikować z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz z organem prowadzącym.

Odpowiedzi na powyższe pytania należy rozważać w kontekście wpisu przeprowadzonych lub nieprzeprowadzonych zajęć edukacyjnych przez nauczycieli w dzienniku lekcyjnym, a co z tym związane – potwierdzenia obecności  w pracy i rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela. Zajęcia i czynności realizowane w  ramach czasu pracy nauczyciela, dotyczące zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych w dziennikach lekcyjnych.

W kontekście strajku istnieją 3 możliwości:

  1. nauczyciel brał udział w strajku i nie świadczył pracy,
  2. nauczyciel nie brał udziału w strajku i był gotowy do prowadzenia zajęć edukacyjnych, ale nieobecność 100% uczniów wykluczyła możliwość ich prowadzenia, więc i nauczyciel pozostawał w dyspozycji dyrektora szkoły,
  3. nauczyciel nie brał udziału w strajku i był nieobecny w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, co potwierdził zwolnieniem lekarskim.

Z zapisów w dzienniku lekcyjnym musi jasno wynikać, która sytuacja świadczenia lub nieświadczenia pracy przez nauczyciela miała miejsce. Nauczyciel strajkujący nie świadczy pracy, a więc nie może dokonywać żadnych czynności związanych z jej wykonywaniem, nie może też dokonywać wpisów w dokumentacji przebiegu nauczania. W dzienniku lekcyjnym, który jest podstawową dokumentacją przebiegu nauczania, należy wpisać nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które były przewidziane tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych przez dyrektora szkoły (na podstawie ramowego rozkładu zajęć i szkolnego planu nauczania). W wierszach przewidzianych na wpisanie tematu zajęć należy wpisać faktyczne wydarzenia mające miejsce w tym czasie, czyli: „Zajęcia nie odbyły się z powodu ogólnopolskiego strajku nauczycieli, w którym nauczyciel bierze udział”.

Jeśli nauczyciel nie brał udziału w strajku, to uczniowie powinni przyjść na jego zajęcia edukacyjne. Nauczyciel powinien zrealizować te zajęcia i potwierdzić ten fakt wpisem do dziennika lekcyjnego z zaznaczeniem obecności uczniów na zajęciach. Ponieważ uczniowie nie przyszli do szkoły w czasie strajku, bo jak zapewne będą bronić ich rodzice, nie wiedzieli, którzy nauczyciele strajkują, a którzy nie strajkują i nie mieli obowiązku rozpoznawania tego faktu, proponuję w takim przypadku wpis do dziennika lekcyjnego: „Ogólnopolski strajk nauczycieli – zajęcia nie odbyły się z powodu nieobecności 100% uczniów, nauczyciel nie strajkuje i pozostaje w dyspozycji dyrektora szkoły”. Proponuję nie wpisywać również w tych przypadkach obecności uczniów na zajęciach, aby nie miały one wpływu na ich ogólną frekwencję.

Jeśli wpiszemy wszystkie nieobecności uczniów w szkole w czasie nieodbywających się zajęć edukacyjnych z powodu strajku, w którym nauczyciele brali udział, to będą te nieobecności miały wpływ na ogólną frekwencję uczniów i zawyżą ich statystyki. Nie ma też podstaw do usprawiedliwiania tych nieobecności przez rodziców uczniów, ponieważ w dzienniku lekcyjnym należy odnotować „obecność uczniów na zajęciach lekcyjnych”, a te zajęcia się przecież nie odbywały niezależnie od woli rodziców. Szkoła miała obowiązek prowadzić ewidencję obecności uczniów, którzy przychodzili do szkoły i brali udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę w czasie strajku nauczycieli.

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.