Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Uzgadnianie ZFŚS ze związkami zawodowymi

Pytanie Czytelnika

W regulaminie ZFŚS wskazany jest katalog świadczeń dla pracowników i kryteria ich uzyskania. Regulamin ZFŚS zaakceptowały legalnie działające związki zawodowe. Osoba uprawniona złożyła wniosek o jedno z tych świadczeń, oświadczenie o dochodach we wspólnym gospodarstwie domowym, spełnia kryteria dochodowe i ma prawo zrealizowania wniosku.

Jeden ze związków działających na terenie szkoły w trakcie uzgodnień wysokości pomocy dla osób uprawnionych poinformował pisemnie pracodawcę:

„Wyrażamy warunkowo zgodę na uruchomienie środków na uruchomienie środków z ZFŚS (…). Jednocześnie przypominamy, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować kwot przyznanych poszczególnym pracownikom ze względu na odmowę podania tej informacji przez dyrektora szkoły.”

Dyrektor szkoły nie ujawnił wysokości pomocy finansowej z ZFŚS/wynagrodzenia za pracę pracownika (nikt z pracowników nie wyraził zgody) ponieważ może to stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. Drugi Związek Zawodowy działający na terenie szkoły również nie wyraził zgody (zgodnie z prawem) na ujawnienie wysokości świadczenia z ZFŚS pracownika.

Jak pracodawca może się bronić przed tego typu warunkowym pozwoleniem na uruchomienie środków ze strony związku zawodowego? Czy działanie związku zawodowego w omawianej kwestii ma podstawy prawne?

Odpowiedź naszego eksperta

Niestety pracodawca musi uzgadniać nie tylko regulamin, ale również indywidualne decyzje w sprawie świadczeń przyznawanych pracownikom z ZFŚS. Związek zawodowy jest uprawniony do uzgodnienia treści regulaminu ZFŚS i wszelkich jego nowelizacji, ale także bierze udział w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń z ZFŚS.

Przyznanie świadczenia z ZFŚS może nastąpić na podstawie jednoosobowej decyzji dyrektora szkoły lub upoważnionego przez niego pracownika, ale zawsze po uzgodnieniu z organizacją związkową. Niewykonanie tego obowiązku może narazić dyrektora na odpowiedzialność karną m.in. za utrudnianie działalności związkowej. Uzgadnianie indywidualnych świadczeń nie dotyczy innych, poza pracownikami, osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS.

Uzasadnienie

Przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową (art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych). Oznacza to, że niezależnie od obowiązku uzgodnienia regulaminu ZFŚS pracodawca musi stale współpracować ze związkami zawodowymi również w zakresie przyznawania indywidualnych świadczeń pracownikom. Również w przedstawionej sytuacji pracodawca ma więc obowiązek uzgadniania ze związkami zawodowymi decyzji w sprawie przyznawania wszystkich świadczeń socjalnych pracownikom, w tym również dotyczących dofinansowania do wypoczynku. Z literalnej wykładni tego przepisu wynika, że pracodawca nie ma już tego obowiązku w zakresie przyznawania świadczeń emerytom i rencistom – byłym pracownikom.

Z normy art. 27 ustawy o związkach zawodowych wyraźnie wynika uprawnienie związku zawodowego do uzgadniania wysokości indywidualnych świadczeń z funduszu. Wynika to ze sformułowania „przyznawanie pracownikom” – co jednoznacznie wskazuje na indywidualny charakter takich uzgodnień. Ponadto należy zauważyć, że na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy  w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Stąd należy uznać, że realizacja normy z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych mieści się w zakresie wskazanym w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o danych osobowych, a więc nie narusza zasad ochrony danych osobowych.

W komentarzu do art. 27 ustawy o związkach zawodowych Krzysztof Baran stwierdza, iż w świetle literalnej jego wykładni nie wydaje się uzasadniona opcja interpretacyjna, zgodnie z którą należy uzgadniać każdą indywidualną kwestię dotyczącą świadczeń socjalnych przyznawanych konkretnemu pracownikowi z zakładową organizacją związkową. Wystarczająca w tej materii jest decyzja komisji socjalnej rozpatrującej wnioski pracowników o udzielenie pomocy. Z reguły regulaminy przewidują uczestnictwo w jej pracach przedstawicieli związków zawodowych. (Komentarz do ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych [w:] K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Oficyna, LEX 2010, wyd. II).

Dyrektor szkoły ma zatem obowiązek zagwarantowania przedstawicielowi organizacji związkowej możliwości konsultowania decyzji w przedmiocie przyznawania świadczeń. Jeśli w procesie decyzyjnym bierze udział w charakterze organu doradczego tzw. komisja socjalna, wówczas przedstawiciel związku zawodowego może być jej członkiem. Niezależnie od funkcjonowania komisji decyzja podjęta przez dyrektora musi być uzgodniona z przedstawicielem organizacji związkowej.

Podstawa prawna: art. 27 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. 2015 r., poz. 1881 ze zm.).

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.