Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Urlop uzupełniający Dyrektora

Pytanie Użytkownika

W 2011 roku w czasie ferii zimowych i w lipcu Dyrektor był na zwolnieniu lekarskim i w związku z tym nie wykorzystał całego urlopu. Nie wykorzystał go również w roku 2012 i 2013. Od 1 września 2014 r. planował przejście na emeryturę. Organ prowadzący zapewniał wypłatę ekwiwalentu przy rozwiązaniu stosunku pracy. Do konkursu na Dyrektora nikt się nie zgłosił, więc wójt za zgodą KO przedłużył kadencję obecnemu Dyrektorowi. Dyrektor, na własną prośbę, od września 2014 do chwili obecnej wykorzystał tylko dwa dni zaległego urlopu. 31 grudnia br. miną 3 lata. Co z urlopem? Czy Dyrektor powinien dostać ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Odpowiedź naszego eksperta

Ekwiwalent pieniężny – tylko w określonych przypadkach

Na podstawie Karty Nauczyciela w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, Nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Urlop wypoczynkowy, zgodnie z jego celem, powinien być bowiem wykorzystany w naturze. Tylko wyjątkowo prawo do urlopu wypoczynkowego może zostać zrealizowane w formie pieniężnej – wyłącznie w sytuacjach ściśle określonych przez prawo, w których udzielenie urlopu w naturze jest niemożliwe, gdyż stosunek pracy rozwiązał się albo wygasł.

W przedstawionej sprawie nie doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a zatem nie został spełniony warunek możliwości wypłacenia Dyrektorowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Urlop uzupełniający Dyrektora

Nauczycielowi, który pełnił funkcję Dyrektora szkoły, przysługiwał będzie wobec tego urlop wypoczynkowy uzupełniający. Urlop wypoczynkowy uzupełniający przysługuje wówczas, jeśli Nauczyciel, również Dyrektor, w okresie ferii nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego z powodów określonych w art. 66 ust. 1 KN (zdanie drugie art. 66 ust. 1 KN odnosi się do urlopu uzupełniającego dla Dyrektora szkoły). Urlop wypoczynkowy uzupełniający udzielany jest Nauczycielowi w trakcie kolejnego roku szkolnego – a więc udzielenie takiego urlopu jest możliwe tylko wówczas, jeśli Nauczyciel nadal pozostaje w zatrudnieniu u danego pracodawcy (tj. w danej szkole, która go zatrudnia).

Skoro stosunek pracy nie został rozwiązany, to nie ma podstaw do wypłacenia Dyrektorowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. W przedstawionej sytuacji Dyrektorowi przysługiwał zatem będzie urlop wypoczynkowy w naturze udzielony zgodnie z art. 66 ust. 1 KN, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni, (tzn. za dany rok Nauczyciel ma zagwarantowane prawo do 8 tygodni urlopu wypoczynkowego, zatem urlop uzupełniający powinien zostać udzielony w takim wymiarze, by w sumie, łącznie z feriami zimowymi, wymiar urlopu nauczyciela wynosił 8 tygodni).

Prawa do urlopu nie można się zrzec

Nadmienić jeszcze należy, iż pracodawcą dla Nauczyciela pełniącego funkcję Dyrektora szkoły jest zatrudniająca go szkoła. W stosunku do Dyrektora szkoły organ prowadzący wykonuje tylko niektóre czynności z zakresu prawa pracy.

Przepisy nie określają, do kiedy należy wykorzystać urlop uzupełniający. Urlop uzupełniający powinien zostać wykorzystany w ciągu roku szkolnego (ale nie w okresie kolejnych ferii).

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z zasadami Kodeksu pracy pracownik nie może zrzec się urlopu wypoczynkowego, w tym prawa do urlopu uzupełniającego. Jednakże roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Powyższe oznaczać może, że skoro Dyrektor nie wykorzystał zaległego urlopu uzupełniającego, to po upływie 3 lat od dnia, kiedy mógł skorzystać z urlopu uzupełniającego, traci prawo do skutecznego żądania udzielenia urlop uzupełniającego.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby udzielić Dyrektorowi zaległego urlopu uzupełniającego, jednak co do zasady roszczenie o ten urlop się przedawniło.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.