Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Urlop uzupełniający Dyrektora – remont w czasie wakacji

Pytanie Użytkownika

W okresie wakacji w szkole planowane są inwestycje. W organie prowadzącym nie ma tradycji zobowiązywania Dyrektora do nadzorowania jakichkolwiek prac podczas wakacji, co nie skutkuje potem możliwością skorzystania z urlopu uzupełniającego. W praktyce Dyrektor jest na miejscu i nadzoruje prace. Jak formalnie usankcjonować tę sytuację  i zyskać gwarancję, że urlop zostanie udzielony w terminie późniejszym? Jak należy rejestrować czas pracy? W opisanych sytuacjach nie ma właściwie możliwości określenia przed remontem okresu, dni, które Dyrektor spędzi w pracy. Jedyną możliwością wydaje się być podanie liczby dni pracy po zakończeniu inwestycji.

Odpowiedź naszego eksperta

Dyrektor  w okresie ferii zimowych lub letnich może być zobligowany do prowadzenia zadań zleconych przez organ prowadzący szkołę, prowadzenia inwestycji albo kapitalnych remontów w szkole. Możliwość niewykorzystania w okresie ferii zimowych lub letnich urlopu wypoczynkowego z uwagi na realizację powyższych zadań, dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy organ prowadzący szkołę:

  • wyraził zgodę albo
  • polecił

wykonywanie zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenie w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.

Oznacza to, że Dyrektor nie może samodzielnie podjąć decyzji o niewykorzystywaniu urlopu wypoczynkowego w okresie ferii. Warunkiem legalności (zgodności z prawem) takiego postępowania jest uzyskanie na to zgody organu prowadzącego szkołę (najlepiej w formie pisemnej). Udzielenie zgody przez organ prowadzący lub wykonywanie w tym zakresie poleceń organu prowadzącego jest warunkiem uzyskania urlopu uzupełniającego.

Decyzja organu prowadzącego – na piśmie

Dyrektor powinien zwrócić się na piśmie do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na wykorzystanie urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.  Zgoda, jako warunek skorzystania z urlopu uzupełniającego, powinny więc dotyczyć urlopu, a nie wykonania określonych prac. Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. (wyrok SN z dnia 12 kwietnia 2012 r. I PK 168/11).

Jeżeli organ nie wyrazi zgody, np. uznając, że zakres zaplanowanych prac nie mieści się w definicji „inwestycji” i „kapitalnych remontów”, nie ma podstaw do udzielenia urlopu uzupełniającego. Wtedy Dyrektorowi pozostaje droga sądowa.

Czym jest remont i inwestycja

W ww. wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że należy odwołać się do definicji słownikowych.

W tym kontekście należy przyjąć, że określenie „inwestycje” oznacza nabycie lub wytworzenie nowego wyposażenia szkoły. Przez „remont” natomiast rozumieć należy wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącej bieżącej konserwacji (por. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 756 i 822; B. Śnieżek, Komentarzu do ustawy Karta Nauczyciela, Bielsko-Biała 2009, s. 19).

Nie można bieżących remontów i prac konserwacyjnych uznać za kapitalny remont czy inwestycję.

Dokumentowanie czasu pracy

Przepisy milczą również w kwestii dokumentowania czasu pracy w tym okresie. Rejestrowane są tylko zajęcia w dziennikach. Brak jest podstaw do tego, aby Dyrektor rejestrował inne zajęcia i czynności.

Jednak w przypadku sporu Dyrektor będzie musiał wykazać, że w czasie swojego urlopu wykonywał prace związane z inwestycją lub kapitalnym remontem i że wykonywane przez niego czynności wymagały jego codziennej i w pełnym wymiarze czasu obecności w szkole. Nie wystarczy tylko wykazanie, że w tym okresie wykonywał bieżące i zwyczajowo należące do Dyrektora szkoły czynności. Każda forma dokumentowania tego faktu może być pomocna.

Sumowanie godzin pracy i przeliczanie ich na dni wydaje się formą możliwą do zaakceptowania. Jednak trzeba pamiętać, że ostatecznie to organ prowadzący udziela urlopu uzupełniającego Dyrektorowi szkoły (zatem ostateczna decyzja zależy do organu). Warto więc ustalić to, jak dokumentowany będzie czas pracy, z organem.

Wymiar urlopu uzupełniającego

Urlopu uzupełniającego udziela się w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Oznacza to, że w danym roku Nauczyciel (w tym Dyrektor) powinien wykorzystać 8 tygodni urlopu wypoczynkowego (jeśli nie wykorzystał urlopu w wymiarze całych ferii – w okresie ich trwania).

Przepisy prawa gwarantują Dyrektorowi co najmniej 8-tygodniowy urlop wypoczynkowy. Ustalając wymiar urlopu uzupełniającego, należy uwzględnić urlop wypoczynkowy już wykorzystany przez Dyrektora w danym roku.

Ustalenie istnienia uprawnień do urlopu uzupełniającego może nastąpić dopiero po zakończeniu ferii letnich – dopiero wtedy wiadomo, ile urlopu Dyrektor wykorzystał, a ile brakuje do uzupełniania do 8 tygodni.

Wobec tego, jeśli Dyrektor np. wykorzystał 2 tygodnie urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych, a w okresie ferii letnich w ogóle nie wykorzystał urlopu (z powodu remontu szkoły prowadzonego na polecenie albo za zgodą organu prowadzącego), to przysługuje mu 6 tygodni urlopu uzupełniającego. Jeśli natomiast Dyrektor wykorzystał 2 tygodnie urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych, a w okresie ferii letnich np. 3 tygodnie urlopu – urlop uzupełniający przysługiwał będzie w wymiarze 3 tygodni.

Podstawa prawna: 

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.