Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Urlop dla poratowania zdrowia

Pytanie Użytkownika

Nauczycielka mianowana jest na długotrwałym zwolnieniu i chciałaby skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia (od połowy czerwca 2015). Jej umowa zawarta jest na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin, pracuje powyżej siedmiu lat, nie korzystała z urlopu na poratowanie zdrowia. W obecnym roku jej umowa jest aneksowana, gdyż ma zmniejszony wymiar godzin (17/18).

Czy warunek z KN dotyczący pełnego wymiaru etatu odnosi się do pierwotnej umowy, która jest na cały etat czy do aneksu bieżącego roku, w którym nie ma pełnego etatu? Ponadto z uwagi na fakt, że sprawa dotyczy Nauczycielki katechetki, chciałabym wiedzieć, czy należy konsultować sprawę z kurią czy decyzja zależy tylko od Dyrektora szkoły?

Odpowiedź naszego eksperta

Moim zdaniem Nauczycielka, która ma obecnie ograniczony wymiar etatu (17/18), nie będzie mogła skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w czerwcu 2015 r.

Zgodnie z art. 73 ust. 1, 4 i 10 Karty Nauczyciela [KN] urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi, który łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
  • ma co najmniej 7-letni staż pracy w szkole lub szkołach – przypadający przed pierwszym urlopem,
  • złoży wniosek o udzielenie takiego urlopu i załączy do niego orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi tego urlopu.

Z treści pytania wynika, że u Nauczycielki nie zachodzi pierwsza przesłanka, a mianowicie zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, która musiałaby zostać spełniona najpóźniej w chwili planowanego rozpoczęcia korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, wynikającego z orzeczenia lekarskiego (czerwiec 2015 r.). Nauczycielka jest bowiem zatrudniona na podstawie mianowania, ale tylko w niepełnym wymiarze pensum, wynoszącym 17/18.

Zatem jeżeli Nauczycielka złoży wniosek z datą rozpoczęcie urlopu na czerwiec 2015 r. (wniosek i orzeczenie odnosi się do tego terminu), Dyrektor powinien odmówić udzielenia urlopu wskazują nie spełnienie przesłanki zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Być może jeżeli od przyszłego roku nie będzie miała ograniczonego wymiaru zatrudnienia, będzie mogła wnioskować od urlop od 1 września 2015 r.

Dyrektor nie musi konsultować kwestie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia Katechetce. Jeżeli Katechetka ma w dalszym ciągu skierowanie do danej placówki, to nie ma podstaw prawnych do konsultowanie tej sprawy z kurią. Szkoła zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego (w przypadku Kościoła Katolickiego).

Cofnięcie skierowania jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danej szkole i stanowi podstawę do obligatoryjnego rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem. W takich przypadkach stosunek pracy z Nauczycielem rozwiązuje się z końcem miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii. O cofnięciu skierowania właściwe władze kościoła powiadamiają Dyrektora szkoły oraz organ prowadzący.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 73 ust. 1, 4 i 10.

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.