Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Urlop dla poratowania zdrowia po macierzyńskim

Pytanie Użytkownika

Czy Nauczycielka, która od początku ciąży przebywała na zwolnieniu lekarskim, a później na urlopie macierzyńskim, może uzyskać prawo do urlopu dla podratowania zdrowia oraz czy Dyrektor musi wyrazić zgodę na taki urlop?

Odpowiedź naszego eksperta

Zgodnie z art. 73 ustawy – Karta nauczyciela:

Nauczycielowi, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, Dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 1 roku.

O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia oraz jego wymiarze orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący Nauczyciela. Lekarz ten wskazuje datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia z uwzględnieniem, że jednorazowo urlop taki nie może przekroczyć 1 roku.

Do okresu 7-letniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopy inne niż urlop wypoczynkowy trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. Jeżeli niezdolność do pracy i urlop inny niż wypoczynkowy trwały w sumie dłużej niż 6 miesięcy, wymagany staż pracy przedłuża się o ten „nadliczbowy” okres.

Należy więc sprawdzić, czy zwolnienie lekarskie z powodu ciąży Nauczycielki i okres urlopu macierzyńskiego nie trwały w sumie ponad 6 miesięcy i nie skutkują koniecznością przedłużenia okresu pracy dla spełnienia wymogu 7-letniego stażu zgodnie z w/w przepisami.

Jeżeli nie – czyli jeśli mimo ciąży i urlopu macierzyńskiego Nauczycielka posiada 7-letni okres pracy w szkole, to sam fakt tego typu absencji nie jest przeszkodą do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Jeśli Dyrektor nie zgadza się z orzeczeniem lekarza, może na mocy § 4 Rozporządzenia (…) w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia złożyć w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce wydania orzeczenia.

  • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.
  • Organ odwoławczy wydaje swoje orzeczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Orzeczenie wydane przez organ odwoławczy jest ostateczne.

Jeśli Nauczyciel spełnia określone wymagania (zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole) oraz posiada stosowne orzeczenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który leczy Nauczyciela, to Dyrektor szkoły ma obowiązek udzielenia Nauczycielowi, na jego wniosek, urlopu dla poratowania zdrowia.

Dyrektor szkoły nie może odmówić Nauczycielowi udzielenia tego urlopu, jeśli Nauczyciel spełnia wszystkie w/w warunki. Jeśli Dyrektor szkoły mimo wszystko nie zgadza się z orzeczeniem lekarza, który je wydał, powinien złożyć odwołanie do wskazanego organu odwoławczego, a ten odpowiednim orzeczeniem udzieli lub nie Nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. 


Na podstawie:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), art. 73;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, poz. 1991).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

Bądź na bieżąco!

Nie pozwól, by coś ważnego uszło Twojej uwadze. Jeśli powyższy artykuł jest dla Ciebie interesujący, dodaj podobne artykuły do powiadomień. Możesz również otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach do tego artykułu. Więcej informacji na temat powiadomień oraz szczegółowe ustawienia znajdziesz na podstronie Centrum Powiadomień.

powiadom mnie o podobnych artykułach powiadom mnie o nowych komentarzach

Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.