Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Urlop dla poratowania zdrowia a świadczenie kompensacyjne

Pytanie Użytkownika

Czy Nauczyciel, który ma prawo do kompensacji, ma również prawo do urlopu dla poratowania zdrowia?

Odpowiedź naszego eksperta

Nabycie prawa do świadczenia kompensacyjnego nie jest równoznaczne z nabyciem uprawnień emerytalnych. Nie może więc skutkować pozbawieniem Nauczyciela prawa do urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop dla poratowania zdrowia a uprawnienia emerytalne

Przepis art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela [KN] stanowi, iż Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż roku, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Jeśli zaś Nauczyciel już nabył prawo do emerytury, to nie można mu udzielić takiego urlopu.

Kiedy nabywa się uprawnienia emerytalne

Przepisy KN nie definiują pojęcia „nabycie uprawnień emerytalnych”, zatem trzeba nadać mu znaczenie przyjęte w przepisach Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 100 ust. 1 tej ustawy prawo do świadczenia emerytalnego powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do jego nabycia. Nabycie prawa do emerytury następuje więc z chwilą spełnienia ostatniego z wymaganych warunków i nie ma na to wpływu wola osoby ubezpieczonej. Prawo do emerytury powstaje z mocy prawa.

Nabycie uprawnień emerytalnych może nastąpić na zasadach ogólnych, jak i szczególnych (np. art. 88 KN). Zawsze jednak ustawa musi stwierdzać wyraźnie, że spełnienie określonych przesłanek wiąże się z faktem nabycia uprawnień emerytalnych.

Prawo do wcześniejszej emerytury

Przepis art. 73 ust. 2 KN odnosi się nie tylko do uprawnień emerytalnych nabywanych na ogólnych warunkach, ale do każdej emerytury, czyli również do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek, przysługującej na podstawie art. 88 KN oraz do wcześniejszej emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, przysługującej Nauczycielom z tytułu zatrudnienia w szczególnym charakterze na podstawie art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2003 r., I PK 72/03).

Spełnienie warunków do przejścia na emeryturę oznacza, że Nauczyciel, pomimo iż nadal pracuje, nie może korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia.

Natomiast świadczenie określone w Ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych jest „kompensacją” utraty szczególnych uprawnień emerytalnych – nie posiada ono cech emerytury. W związku z tym należy uznać, że nabycie prawa do świadczenia kompensacyjnego nie jest równoznaczne z nabyciem uprawnień emerytalnych, a więc nie może skutkować pozbawieniem prawa Nauczyciela do urlopu dla poratowania zdrowia.

Zatem jeżeli Nauczyciel spełnia pozostałe przesłanki nabycia prawo do urlopu dla poratowania, należy mu takiego urlopu udzielić.

Kiedy możliwy urlop dla poratowania zdrowia

Formalnymi warunkami ubiegania się Nauczyciela i udzielenia mu urlopu dla poratowania zdrowia są:

  • zatrudnienie (czyli pozostawanie w stosunku pracy),
    • w pełnym wymiarze zajęć,
    • na czas nieokreślony,
  • przepracowanie co najmniej 7 lat w szkole (dotyczy udzielenia pierwszego urlopu),
  • posiadanie orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia,
  • złożenie wniosku o udzielnie urlopu do Dyrektora szkoły.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.