Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Urlop dla poratowania zdrowia a wypowiedzenie

Pytanie Użytkownika

Nauczyciel mianowany zatrudniony na pełen etat, dnia 20-04-2016 roku złożył wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na okres 10 miesięcy, tj. od 01-09-2016 do 30-06-2017. W maju 2016 roku przewidziane jest dla niego wypowiedzenie warunków zgodnie z art. 20 ust 2 Karty Nauczyciela (zmniejszenie liczby oddziałów od września 2016 roku).
Czy można w obecnej sytuacji wręczyć mu wypowiedzenie w maju lub w trakcie urlopu? Jaki wymiar będzie obowiązywał pracownika i jakie wynagrodzenie otrzyma?
Ponadto chciałabym wiedzieć, czy Dyrektor szkoły musi udzielić urlopu dla poratowania zdrowia wszystkim Nauczycielom czy też ma możliwość sprawdzenia zasadności wniosku?

Odpowiedź naszego eksperta

Wniosek o urlop a wypowiedzenie

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia od 1 września r. nie blokuje możliwości złożenia Nauczycielowi wypowiedzenia do końca maja 2016 r.Zatem można złożyć wypowiedzenie opisanemu Nauczycielowi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela [dalej KN].

W takiej sytuacji umowa zostanie rozwiązana z dniem 31 sierpnia 2016 r. Po doręczeniu wypowiedzenia należy przekazać pismo Nauczycielowi, że udzielenie urlopu nie jest możliwe z uwagi na fakt, że 1 września 2016 r. stosunek zatrudnienia będzie rozwiązany.

Nauczyciel może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. Wtedy odprawa nie jest wypłacana i umowa ulega wygaśnięciu dopiero z końcem lutego 2017 r.

Wypowiedzenie podczas trwania urlopu

W myśl najnowszego orzecznictwa Sadu Najwyższego [SN] przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia nie jest również przeszkodą do wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

W uchwale z 26 czerwca 2013 r. (I PZP 1/13) SN zaprezentował pogląd, zgodnie z którym złożenie przez Nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN. Podzielił tym samym pogląd wyrażony we wcześniejszych wyrokach:

o wyczerpującym (zupełnym) uregulowaniu sposobów i trybu rozwiązania nauczycielskich stosunków pracy z art. 20 ust. 1 KN, co eliminuje możliwość posiłkowego stosowania art. 41 Kodeksu pracy.

Zatem zgodnie z najnowszym orzecznictwem SN możliwe jest zwolnienie Nauczyciela na podstawie art. 20 KN w przypadku korzystania z urlopu zdrowotnego, bez względu na to, czy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy na podstawie  mianowania. Sąd uznał, że prawo Nauczyciela do urlopu zdrowotnego nie jest dobrem bezwzględnie chronionym, jak ochrona pracy podczas urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

Weryfikacja słuszności urlopu

Zgodnie z obowiązującym prawem Dyrektor nie tyle wyraża zgodę na udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, lecz udziela takiego urlopu na podstawie orzeczenia lekarskiego. Wynika z tego, że jeżeli Nauczyciel spełnia wszystkie przesłanki wskazane w KN, Dyrektor nie ma prawa odmówić udzielenia urlopu.

Jeżeli ma wątpliwości, może co najwyżej złożyć odwołanie od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Zatem  ewentualne „cofnięcie uprawnienia” do urlopu dla poratowania zdrowia następuje w drodze odwołania od orzeczenia lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy (lub jego decyzji w ramach postępowania odwoławczego) lub po prostu z powodu niespełnienia przesłanek udzielenia urlopu, o których mowa w art. 73 ust. 1 KN.

Dyrektor po otrzymaniu wniosku powinien po kolei sprawdzić, czy:

  • Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony;
  • Nauczyciel korzystał już z takiego urlopu – jeżeli tak, to ustalić, czy łączny wymiar urlopu zdrowotnego nie przekroczy 3 lat, a od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia upłynął przynajmniej rok pracy;
  • staż pracy Nauczyciela wynosi co najmniej 7 lat w przypadku pierwszego urlopu;
  • Nauczyciel nie nabył już uprawnień emerytalnych;
    • Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Jeśli zaś Nauczyciel już nabył prawo do emerytury to nie można mu udzielić takiego urlopu. Przy czym nie ma znaczenia rodzaj emerytury, z jakiej może skorzystać Nauczyciel. Przepis dotyczy zarówno sytuacji, gdy Nauczyciel nabył prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej w trybie art. 88 ust. 1 KN, jak i do sytuacji, gdy nabył uprawnienia emerytalne na zasadach ogólnych po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego (wyrok SN z dnia 4 grudnia 2003 r., I PK 72/03). Nabycie prawa do świadczenia kompensacyjnego nie jest równoznaczne z nabyciem uprawnień emerytalnych.
  • orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego zostało wydane przez uprawnionego lekarza.

Jeżeli Nauczyciel spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki, Dyrektor powinien wydać pisemną decyzję w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Nie jest to decyzja administracyjna. W decyzji Dyrektor określ termin rozpoczęcia i zakończenia urlopu zdrowotnego zgodnie z terminami wskazanymi w orzeczeniu.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.