Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Urlop dla podratowania zdrowia a zmniejszenie etatu

Pytanie Użytkownika

Czy można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia Nauczycielowi Bibliotekarzowi (praca w wymiarze 30/30 etatu) w okresie od 01.05.2013 r. do 30.04.2014 r., gdy wiadomo już teraz, że w przyszłym roku szkolnym 2013/2014 nie będzie on zatrudniony na pełny etat. Dodam, że Nauczyciel ten zatrudniony jest przez mianowanie i spełnia warunki art. 73 KN.
Kiedy należałoby wręczyć pismo z informacją o ograniczeniu etatu do ¾? Przed udzieleniem urlopu czy w trakcie jego trwania, do końca maja 31.05.2013 r.? Po powrocie z urlopu od 01.05.2014 r. Nauczyciel nie będzie zatrudniony już na pełny etat.
Czy w czasie trwania całego urlopu zdrowotnego Nauczycielowi należy wypłacać wynagrodzenie za pełny etat?

Odpowiedź naszego eksperta

Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia Nauczyciel złożył zanim doręczono mu wypowiedzenie stosunku pracy, należy udzielić mu urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze, w jakim lekarz zalecił przeprowadzenie leczenia (art. 73 ust. 1 KN). Jeżeli w trakcie urlopu zdrowotnego Nauczyciel otrzyma wypowiedzenie stosunku pracy, to urlop dla poratowania zdrowia zakończy się wraz z ustaniem stosunku pracy.

Uwagę zwraca jednak fakt, że w/w Nauczycielowi zostaną wypowiedziane warunki zatrudnienia (ograniczenie zatrudnienia za zgodą Nauczyciela), a więc warunki do trwania urlopu dla poratowania zdrowia zakończą się 31 sierpnia 2013 r. Ograniczony do ¾  etat nie daje Nauczycielowi możliwości korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia (warunkiem koniecznym jest zatrudnienie Nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć).

Jeżeli Dyrektor szkoły wręczy Nauczycielowi pismo o ograniczeniu zatrudnienia przed udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia, to tego urlopu może Dyrektor udzielić Nauczycielowi tylko do 31 sierpnia 2013 r.

Jeżeli Dyrektor szkoły udzieli Nauczycielowi urlop dla poratowania zdrowia przed wręczeniem pisma o ograniczeniu zatrudnienia, to będzie musiał dla tego Nauczyciela „poszukać” godzin uzupełniających zatrudnienie do pełnego wymiaru zajęć na kolejny rok szkolny.

Dyrektor szkoły może skorzystać z odwołania się do organu odwoławczego od orzeczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o potrzebie udzielenia Nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Jeśli Dyrektor nie zgadza się z orzeczeniem lekarza o wydaniu urlopu dla poratowania zdrowia, może na mocy § 4 n/w rozporządzenia złożyć, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce wydania orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Organ odwoławczy wydaje orzeczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Orzeczenie wydane przez organ odwoławczy jest ostateczne.

To Dyrektor szkoły ma obowiązek udzielenia Nauczycielowi, na jego wniosek, urlop dla poratowania zdrowia, jeśli Nauczyciel spełnia określone wymagania (zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole) oraz posiada stosowne orzeczenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który leczy Nauczyciela. Dyrektor szkoły nie może nie udzielić Nauczycielowi tego urlopu, jeśli spełnione są wszystkie w/w warunki. Może jedynie złożyć odwołanie do w/w organu odwoławczego i dopiero po orzeczeniu tego organu udzielić lub nie udzielić urlopu dla poratowania zdrowia.

Ze względu na określony czas trwania procedury odwoławczej Dyrektor zdąży ograniczyć Nauczycielowi zatrudnienie na mocy art. 22 ust. 2 KN (do 31 maja 2013 r.)

W czasie trwania urlopu dla poratowania zdrowia Nauczycielowi należy wypłacać wynagrodzenie z tytułu pełnego etatu (comiesięczne wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wysługę lat, świadczenia pracownicze, w tym dodatki socjalne).

 

Na podstawie:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.); art.20 ust. 1, art.22 ust. 2 i ust. 2a, art.73;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, poz. 1991).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.