Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Urlop bezpłatny dla Nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie

Pytanie Użytkownika

Czy Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie może skorzystać z rocznego urlopu bezpłatnego? Czy ja, jako Dyrektor, mogę na to nie wyrazić zgody? Czy taki Nauczyciel po rocznej przerwie musi wrócić do pracy na pełny etat?

Odpowiedź naszego eksperta

Zgodnie z Kartą nauczyciela:

Nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn.

Użyty w cytowanym przepisie tryb przypuszczający „może” oznacza, że ustawodawca nadał wyłączne kompetencje do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia Nauczycielowi urlopu bezpłatnego Dyrektorowi szkoły.

Dyrektor, uwzględniając wniosek Nauczyciela, musi bowiem rozważyć skutki potencjalnej nieobecności Nauczyciela w pracy w kontekście zapewnienia prawidłowego toku pracy szkoły oraz terminów kończenia i rozpoczynania zajęć lekcyjnych, w szczególności w szkołach feryjnych. Taką interpretację potwierdza również Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się (…).

Na podstawie powyższego wydaje się, że w omawianej sytuacji można (nie trzeba) udzielić urlopu bezpłatnego w świetle przepisu rozporządzenia regulującego tę kwestię (stanowi on przepis szczególny w stosunku do art. 174 kodeksu pracy dotyczącego urlopu bezpłatnego).

Dyrektor podejmuje decyzję na wniosek Nauczyciela

Zgodnie z przepisami urlop bezpłatny udzielany jest przez Dyrektora szkoły na umotywowany wniosek Nauczyciela na czas określony. Warunkiem udzielenia urlopu jest niespowodowanie zakłócenia toku pracy szkoły. W swojej decyzji o udzieleniu Nauczycielowi urlopu bezpłatnego Dyrektor powinien również uwzględnić terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego (w przypadku szkoły feryjnej). Wobec powyższego nie ma przeciwwskazań, aby Nauczycielowi udzielić urlopu bezpłatnego – pod warunkiem, że nie zakłóci to prawidłowego toku pracy szkoły.

Każdorazowo decyzję o przyznaniu Nauczycielowi urlopu bezpłatnego podejmuje Dyrektor. W zasadzie jest to decyzja uznaniowa Dyrektora i Nauczycielowi nie przysługuje żadna możliwość odwołania.

Badania po powrocie z urlopu

Przepisy nie określają, czy Dyrektor musi kierować swoich pracowników na badania kontrolne bezpośrednio po powrocie z urlopu bezpłatnego. Oznacza to, że nie ma obowiązku domagania się od Nauczyciela w pierwszym dniu pracy po urlopie bezpłatnym zaświadczenia o zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku, ani kierowania Nauczyciela na takie badanie. Samo przebywanie na dłuższym urlopie innym niż dla poratowania zdrowia nie skutkuje bowiem koniecznością odbycia kontrolnych badań lekarskich.

Dyrektor może jednak skierować Nauczyciela na badania, jeśli ma podstawy przypuszczać, że jego stan zdrowia po powrocie z dłuższego urlopu nie pozwala mu na należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Jest to zgodne z Kartą nauczyciela. Jeden z jej artykułów stanowi, że Dyrektor może skierować Nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania oraz Nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę bez względu na stopień awansu zawodowego na badanie okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy (na podstawie własnych obserwacji, informacji o zachowaniu i stanie zdrowia uzyskanych w inny sposób) w każdym czasie. Jest to możliwe, nawet jeśli Nauczyciel ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku.

Dyrektor nie powinien jednak kierować Nauczyciela na badania profilaktyczne bez uzasadnienia lub nadmiernie często. Skierowanie musi znajdować uzasadnienie w przesłankach związanych ze stanem zdrowia Nauczyciela. Sąd Najwyższy orzekł, że Dyrektor nie ma całkowitej swobody w zakresie kierowania Nauczyciela na badania okresowe lub kontrolne, a w szczególności nie może używać tej instytucji do zwalniania „niewygodnych” Nauczycieli. Dyrektor powinien móc wykazać celowość wykonania badań w razie ewentualnego sporu sądowego dotyczącego np. odwołania od rozwiązania stosunku pracy czy roszczeń dochodzonych przez Nauczyciela w związku ze stosowaniem mobbingu.

Inaczej przedstawia się natomiast sytuacja Nauczyciela, który bezpośrednio przed rozpoczęciem jednego z urlopów korzystał ze zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni. W takim przypadku zachodzi konieczność przeprowadzenia kontrolnego badania lekarskiego bezpośrednio po powrocie z takiego urlopu.

Przepisy Kodeksu pracy nie określają, na jakim stanowisku pracodawca ma zatrudnić pracownika powracającego z urlopu bezpłatnego.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.