Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Umożliwianie Uczniowie uzupełniania braków po klasyfikacji śródrocznej

Pytanie Użytkownika

Czy paragraf 16 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, mówiący o umożliwieniu uzupełnienia braków edukacyjnych Uczniom, których poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni  kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, ma zastosowanie do przedmiotów, które są nauczane tylko rok w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej?

Problem dotyczy informatyki nauczanej tylko w klasie pierwszej liceum. Nauczyciel przedmiotu twierdzi, że to, czego naucza, nie ma związku z tym, czego Uczeń będzie nauczany w klasach wyższych i uważa, że żadnemu ze swoich Uczniów nie musi umożliwiać uzupełniania braków. W szkole przyjęliśmy zasadę, że każdy Uczeń z oceną niedostateczną na pierwszy semestr powinien uzupełniać braki, gdyż jest on zagrożony oceną niedostateczną na koniec roku. A taka ocena może uniemożliwić mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.

Ponadto braki z przedmiotu mogą utrudnić Uczniom kontynuowanie nauki w klasach wyższych, w tym na innych przedmiotach, np. Uczeń może mieć problemy ze stworzeniem elektronicznego dokumentu. To Nauczyciel ma zdiagnozować stan wiedzy Uczniów, ale czy w tej sytuacji można mu nakazać, by wypełnił zapis par. 16 wspomnianego rozporządzenia?

 

Odpowiedź naszego eksperta

Jest to błędne założenie w myśleniu Nauczyciela. Fakt, że nauczany przedmiot obowiązuje tylko jeden rok szkolny, nie ma związku z przedstawioną w opisie interpretacją. Zapis dotyczy wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przecież jeśli Nauczyciel informatyki ustali dla Ucznia ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji śródrocznej i nie umożliwi Uczniowi uzupełnienia braków w zakresie treści, których Uczeń nie opanował w I półroczu, trzeba założyć/przewidywać, że Uczeń ten w wyniku klasyfikacji rocznej otrzyma z informatyki ocenę niedostateczną i nie otrzyma promocji do klasy II, czyli do klasy programowo wyższej. Ustalona przez Nauczyciela ocena roczna jest podsumowaniem osiągnięć Ucznia w danym roku szkolnym, a więc zawiera również zakres treści z I półrocza.

Przyjęli Państwo w szkole bardzo dobrą, zgodną z literą prawa i dobrem Ucznia zasadę, „że każdy Uczeń z oceną niedostateczną na pierwszy okres powinien uzupełniać braki, gdyż jest on zagrożony oceną niedostateczną na koniec roku, co może uniemożliwić mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej”.

Uczniowi z ustaloną oceną niedostateczną za I półrocze nie przeprowadza się egzaminu poprawkowego, który być może zdyscyplinowałby Ucznia do opanowania treści z poziomu podstawowego I półrocza, gdyby się przygotowywał do tego  egzaminu. Niestety prawo nie daje takich możliwości. Stwarzanie przez szkołę alternatywnych możliwości uzupełniania braków może się odbywać np. przez:

  • objęcie Ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi,
  • zadawanie Uczniowi treści podstawy programowej z I półrocza w II półroczu i sprawdzanie (pisemne lub ustne) wykonanie jego realizacji.

Obowiązkiem każdego Nauczyciela jest przewidywanie osiągnięć każdego Ucznia w zakresie realizowanych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w perspektywie śródrocznej i rocznej.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.