Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Udzielenia dni wolnych na opiekę nad dzieckiem dla Nauczycieli

Pytanie Użytkownika

Jak udzielać dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem Nauczycielom w roku 2016? Jakie są zasady korzystania z tych dni przez Nauczycieli w myśl nowych przepisów obowiązujących od 2 stycznia 2016?

Odpowiedź naszego eksperta

Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady udzielania zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 (art. 188 k.p.). Te zasady należy stosować również w stosunku do Nauczycieli. Nie ma żadnych odmiennych regulacji korzystania z opieki przez Nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.

2 dni opieki – w całości lub na godziny

Nauczyciel, będący rodzicem (matką lub ojcem) i jednocześnie prawnym lub faktycznym opiekunem dziecka w wieku do 14 lat, może wnioskować o udzielenie 2 dni wolnych (2 razy po 1 dniu lub od razu 2 dni), bez względu na wymiar zatrudnienia. Może również podjąć decyzję, że opiekę wykorzysta w wymiarze godzinowym, co uprawnia do jej wybierania w częściach dni, aż do wyczerpania przysługującej puli godzin. W przypadku zatrudnienia na pełen etat w każdym roku kalendarzowym Nauczyciele mają do dyspozycji po 16 godzin, zaś niepełnozatrudnieni – w wymiarze proporcjonalnie mniejszym (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika). Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny (art. 188 § 3 k.p.). Godzina opieki trwa 60 minut (a nie 45 min).

Formę wybierania opieki należy zadeklarować

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy w celu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do 14 lat decyduje Nauczyciel w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zostać wpięty do części B akt osobowych, jako dokument dotyczący przebiegu zatrudnienia i uprawnień pracowniczych.

Dyrektor nie ma prawa narzucenia Nauczycielowi sposobu wykorzystywania opieki. Nie może uzależnić udzielenia opieki od złożenia wniosku o udzielenie zwolnienia od pracy liczonego w dniach, ani nie może udzielić opieki w większym wymiarze godzinowym w danym dniu niż wnioskuje Nauczyciel, który wybrał taką metodę wykorzystywania opieki. Dyrektor nie ma również prawa domagania się od pracownika podania przyczyny, z powodu której zamierza skorzystać z opieki na dzieckiem.

W przypadku, gdy obydwoje rodzice są zatrudnieni, z prawa do opieki może korzystać jedno z nich (art. 1891 k.p.). Pracodawca, który posiada wiedzę, że pracownik ma dziecko w wieku do 14 lat oraz że posiada małżonka zatrudnionego w ramach stosunku pracy, powinien odebrać i przechowywać w aktach osobowych oświadczenie, czy pracownik ma zamiar czy też nie ma zamiaru korzystania z uprawnień.

Liczba godzin i termin opieki

Do pracownika należy wybór terminów opieki, który w praktyce może być podyktowany rożnymi przyczynami (np. konieczność odbycia wizyty lekarskiej lub szczepienia, udania się do przedszkola lub szkoły dziecka). Pracownik powinien uprzedzać z możliwie dużym wyprzedzeniem o planowanym terminie wykorzystania zwolnienia od pracy.

Ustawodawca nie uzależnił możliwości skorzystania z prawa do opieki nad dzieckiem do 14 lat od tego, czy w związku z nieobecnością pracownika nie wystąpią zakłócenia pracy szkoły. Zasadniczo powinien więc uwzględniać także wnioski Nauczycieli, którzy będą wykorzystywali opiekę w częściach przypadających tylko w godzinach prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jednak w pozostałych godzinach w dniach wykorzystywania opieki w czasie zajęć dydaktycznych w związku z realizowaniem przez Nauczyciela obowiązków w 40-godzinnym i 5-dniowym tygodniu pracy Dyrektor może przydzielić Nauczycielowi obowiązki związane z realizowaniem godzin karcianych, zadań statutowych czy doskonaleniem zawodowym. Jeżeli zatem Nauczyciel chce być nieobecny cały dzień powinien wnioskować nie tylko na godziny pensum ale również na wszystkie godziny, przez które miał być w placówce.

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (1) , skomentuj

avatar Paweł Długoborski, Mrągowo

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.