Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Udostępnianie dokumentacji dotyczącej oceniania Ucznia

Pytanie Użytkownika

Czy jest zgodnym z prawem umożliwianie Rodzicowi zapoznania się z treścią kartkówki, sprawdzianu itd. wyłącznie poprzez udostępnienie ich do wglądu na godzinie pedagogicznej? 

Odpowiedź naszego eksperta

Oceny są jawne dla Ucznia i jego Rodziców. Na wniosek Ucznia lub jego Rodziców Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

Podobnie na wniosek Ucznia lub jego Rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania Ucznia są udostępniane do wglądu Uczniowi lub jego Rodzicom.

Nie powinno się wydawać pisemnych prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich do domu, kopiowania i fotografowania. Udostępnianie prac może odbywać się w miejscu ich przechowywania, a więc w szkole. W praktyce prace udostępnia się w klasie, w obecności Nauczyciela, który dysponuje czasem na tego typu działania, np. w czasie dyżuru, przed lekcjami, po lekcjach, w czasie spotkań z Rodzicami.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83.; poz. 562 ze zm.), § 5.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (2) , skomentuj

avatar Marek Sękowski, Przemyśl

Autor Artykułu
Katowice
21 sierpnia 2015 o 13:07

Ww. rozwiązanie jest jedną z wielu propozycji, którą szkoła może przyjąć w statucie szkoły. Sposoby udostępniania Uczniom i ich Rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac Ucznia mogą być mniej lub bardziej rygorystyczne. To decyzja Rady Pedagogicznej szkoły.

Można przyjąć, że pisemne prace Ucznia są udostępniane Rodzicom do wglądu za pośrednictwem samych Uczniów (czyli w domu dla rodziców) z koniecznością zwrotu tych prac do Nauczyciela z podpisem Rodziców na pracy. Można też przyjąć, że pisemne prace Ucznia są przekazywane Rodzicom za pośrednictwem Uczniów bez konieczności ich zwrotu do Nauczyciela. Można również założyć, że Rodzicom przekazywane są kserokopie pisemnych prac Ucznia.

Regulacje te muszą być zawarte w statucie szkoły – bardzo jasno wskazują ten wymóg zapisy art. 44e ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (poz. 357). Oczywiście propozycje rozwiązań bardziej rygorystycznych dla Rodziców zabezpieczają dowody pracy Nauczyciela z Uczniem.

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.