Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Uczeń zwolniony z zajęć WF

Pytanie Użytkownika

Problemem, z którym się borykam, są Uczniowie zwolnieni na podstawie stosownych zaświadczeń i orzeczeń z zająć wychowania fizycznego. Czy na czas odbywania się zajęć, jeśli są to pierwsze lub ostatnie godziny lekcyjne, Uczeń może iść do domu? Czy oświadczenie Rodzica o wzięciu odpowiedzialności za Ucznia jest w tym wypadku wystarczającym dokumentem? Jeśli tak, to jak odnotować to w dzienniku? I co z klasyfikowaniem Ucznia? Czy może być wtedy wpis zwolniony? Czy Nauczyciel może żądać egzaminu klasyfikacyjnego np. z teorii, bo ćwiczeń Uczeń nie może wykonywać?

Odpowiedź naszego eksperta

Dyrektor szkoły zwalnia Ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia Ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

WF na początku lub na końcu dnia nauki

Jeśli lekcje wychowania fizycznego są pierwsze lub ostatnie w planie lekcji danego dnia, Rodzic może nieobecność Ucznia na tych lekcjach usprawiedliwić – będą to godziny nieobecności usprawiedliwionej. Warto jednak rozważyć, czy nie jest zasadne, aby Uczeń w tych lekcjach uczestniczył, bo realizowane będą na nich zajęcia teoretyczne.

Ocena i egzamin

O tym, czy wystawić Uczniowi okresowo zwolnionemu z zajęć wychowania fizycznego śródroczną lub roczną ocenę z wychowania fizycznego decyduje Nauczyciel tego przedmiotu. Nauczyciel musi  ocenić, czy zwolniony okresowo Uczeń zdołał na pozostałych lekcjach, w których czynnie uczestniczy, na tyle opanować treści podstawy programowej (również te merytoryczne), że można ustalić mu ocenę klasyfikacyjną.

Natomiast nie można dla takiego Ucznia przeprowadzić egzaminu klasyfikacyjnego.

Co na świadectwie

Jeżeli okres zwolnienia Ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Należy jednak podkreślić, że podjęcie określonych decyzji w ww. kwestiach zależy od czasu zwolnienia Ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83.; poz. 562 ze zm.).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (2) , skomentuj

avatar Katarzyna Janowska, Stegna

Autor Artykułu
Katowice
7 stycznia 2015 o 12:33

Jeśli Uczeń na drugie półrocze będzie zwolniony z WF-u, to nie ma podstaw klasyfikować go z tych zajęć na koniec roku. Nie można takiemu Uczniowi przepisać oceny klasyfikacyjnej z I półrocza. Uczeń w klasyfikacji rocznej będzie również zwolniony z WF-u. Nie zrealizował przecież znaczącej części podstawy programowej z tego przedmiotu w II półroczu.
Pozdrawiam!

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.