Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej a ocena końcoworoczna

Pytanie Użytkownika

Uczeń niepełnoletni podczas klasyfikacji śródrocznej jest nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności z kilku przedmiotów. Rada Pedagogiczna nie wyraziła zgody na egzaminy lub Uczeń nie wystąpił o te egzaminy. Na jakiej podstawie ustalić ocenę roczną? Czy uczeń musi przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego? Czy protokół egzaminu należy dołączyć do arkusza ocen, jeżeli na półrocze nie wypełnia się arkuszy ocen czy do dziennika lekcyjnego?

Odpowiedź naszego eksperta

Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Natomiast po klasyfikacji śródrocznej nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych, a więc nie ma protokołów egzaminów klasyfikacyjnych po klasyfikacji śródrocznej. Protokół/protokoły z egzaminów klasyfikacyjnych (rocznych) stanowią załącznik do arkusza ocen Ucznia (nie do dziennika).

Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej Nauczyciele szkoły stwierdzą, że Uczeń może mieć trudności w kontynuowaniu dalszej nauki w klasie programowo wyższej, to szkoła stwarza warunki Uczniowi do uzupełnienia braków. Rada Pedagogiczna nie musi wyrazić zgody na takie działanie względem Ucznia – jest ono obowiązkiem szkoły.

Być może Uczeń nie podjął w drugim półroczu  żadnych działań zaproponowanych przez Nauczycieli szkoły i w wyniku klasyfikacji rocznej będzie ponownie nieklasyfikowany z tych samych zajęć edukacyjnych.

Uczeń może podjąć określone działania zaproponowane przez szkołę związane z opanowaniem treści podstawy programowej  (np. obecność na zajęciach edukacyjnych, udział w zaplanowanych dla niego formach pomocy psychologiczno-pedagogicznych). Otrzyma wtedy roczną ocenę klasyfikacyjną (negatywną lub pozytywną) z danych zajęć edukacyjnych mimo nieklasyfikowania za pierwsze półrocze z tych zajęć.

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.