Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Teczka Wychowawcy klasy

Pytanie Użytkownika

Przy omawianiu dokumentacji pracy szkoły pojawia się taki dokument jak „Teczka Wychowawcy”. Jakie przepisy regulują konieczność prowadzenia tej teczki i jaka ma być jej zawartość?

Odpowiedź naszego eksperta

Nie ma regulacji prawnej, która odnosi się do charakterystyki takiego dokumentu jak „Teczka Wychowawcy”. Potrzebę powstania i założenia takiej teczki wskazują sami Nauczyciele. W praktyce taka teczka jest niezwykle przydatna – gromadzi ona wiele informacji potrzebnych w czasie realizacji obowiązku szkolnego/nauki przez Ucznia w szkole.

Dla osiągniecia sprawności organizacyjnej zasadne jest ustandaryzowanie teczki w szkole (w Radzie Pedagogicznej, w zespole wychowawczym) – należy wskazać, co w takiej teczce ma się znajdować, a nawet jak ma taka teczka wyglądać. Można np. dobrać odpowiednią kolorystykę teczki do danego poziomu klas.

W teczce mogą być gromadzone dokumenty, które dotyczą różnorodnych zagadnień. Przykłady poniżej.

 • Diagnoza wstępna wszystkich Uczniów w klasie wypracowana na podstawie analizy świadectw, zaświadczeń z wynikami sprawdzianu/egzaminu (w szkole podstawowej po diagnozie przedszkolnej), kart zdrowia, ankiet o stanie zdrowia wypełnionych przez Rodziców/Opiekunów prawnych.
 • Plan pracy wychowawczej i profilaktycznej realizowany na godzinach wychowawczych, w czasie imprez i uroczystości szkolnych, który wynika z programu wychowawczego i programu profilaktyki – kalendarz imprez, uroczystości, tematyka godzin wychowawczych wspólna dla danego poziomu klas lub wszystkich Uczniów w szkole.
 • Plan wycieczek klasowych i ogólnoszkolnych uzgodnionych z Rodzicami.
 • Narzędzia ewaluacji (głównie ankiety i wywiady).
 • Zestaw obowiązujących procedur szkolnych.
 • Druki (jeśli obowiązują w szkole) upomnienia i nagany dla Ucznia wynikające z systemu kar i nagród.
 • Zeszyt lub karty obserwacji Uczniów.
 • Lista Uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • Zezwolenie na indywidualny program/tok nauki.
 • Usprawiedliwienia nieobecności.
 • Korespondencja z Rodzicami/prawnymi Opiekunami.
 • Protokoły spotkań z Rodzicami/prawnymi Opiekunami – z porządkiem spotkania i własnoręcznym podpisem Rodzica/Opiekuna.

 

Podstawa prawna: Brak podstawy prawnej. W oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm.).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.