Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Staż nauczyciela stażysty w roku szkolnym 2017/2018

Pytanie Czytelnika

Jaki jest prawidłowy okres odbywania stażu nauczyciela stażysty w tym roku szkolnym: od 1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r. czy od 4 września 2017 r. do 3 czerwca 2018 r.?

Odpowiedź naszego eksperta

Najlepiej jeżeli nauczyciel realizuje staż od 1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r. Jednak umowa powinna być zawarta najpóźniej w 14 dniu od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, żeby nauczyciel mógł rozpocząć staż. Umowa zawarta w dniu 4 września 2017 r. daje możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Uzasadnienie:

Zgodnie art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciel kontraktowego w myśl ww. przepisów jest pozostawanie w zatrudnieniu w szkole w okresie, o którym mowa w ww. przepisie, a więc w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

W myśl przepisów art. 3 ust. 3 Karty Nauczyciela przez staż rozumie się okres zatrudnienia nauczyciela w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a Karty Nauczyciela.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczęły się w dniu 4 września (w poniedziałek).

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu wymagających rozstrzygnięcia prawnego, należy zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką (art. 9h ust. 1 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1189 ze zm.), art. 3 pkt 3, art. 9d, art. 9h.

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.