Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Docieranie do informacji o Uczniu pełnoletnim

Pytanie Użytkownika

Kilka tygodni temu uzyskałem od Państwa informację na temat udzielania informacji o ocenach i frekwencji Ucznia pełnoletniego jego Rodzicom – na podstawie Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego ekspert stwierdził, że pełnoletni Uczeń może nie udzielić zgody Rodzicom na dostęp do swoich ocen. Niestety Rodzice powołali się na Ustawę o systemie oświaty, w której widniej zapis mówiący, że oceny są jawne dla Ucznia i Rodzica. Nie jest sprecyzowany wiek Ucznia. Podobny zapis znajduje się też w statucie szkolnym. W jaki sposób mam rozwiązać problem pomiędzy wolą Ucznia (brak zgody na udostępnianie) a wolą Rodziców (chęć poznania ocen)? Który z aktów prawnych jest obowiązujący (nadrzędny)?

Odpowiedź naszego eksperta

Dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod władzą rodzicielską. Pełnoletnia osoba to ta, która zakończyła 18 lat. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości (czynność prawna polega na zaciąganiu zobowiązań lub nabywaniu uprawnień za pomocą oświadczenia woli).

Poruszany w pytaniu problem dotyczy praw Ucznia pełnoletniego w szkole. Uczeń pełnoletni może sam za pomocą oświadczenia woli wyrazić chęć nieinformowania Rodziców o ocenach, swojej obecności w szkole, nie wyrazić chęci zapraszania Rodziców na zebrania z wychowawcą klasy i Nauczycielami itd.

Należy zrozumieć Rodziców, którzy sami dają sobie prawo w docieraniu do informacji o swoim dziecku. Dla Rodziców fakt, że dziecko osiągnęło pełnoletniość (i dalej uczęszcza do szkoły) niewiele zmienia.Jednak szkoła jest instytucją publiczną i ma obowiązek przestrzegać prawa.

Uczeń, który skończył 18 lat, nie musi pisać oświadczenia woli, które dotyczy zakazu w docieraniu do informacji o nim samym przez Rodziców i zdecydowana większość Uczniów nie podejmuje takich działań. Stąd w szkole zapraszamy Rodziców Uczniów pełnoletnich na zebrania z Wychowawcą i Nauczycielami, Uczniowie pełnoletni mają swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców, przekazujemy Rodzicom pełne informacje o Uczniu itd.

Jeśli w omawianym przypadku Uczeń nie wyraża zgody na te działania względem swoich Rodziców, to zapewne zostały popełnione błędy wychowawcze, które rzutują obecnie na relacje Uczeń-Rodzice, które skłoniły Ucznia do napisania omawianego wniosku do Dyrektora szkoły. Szkoła nie ma obowiązku rozstrzygać w tej sprawie. Należy honorować wolę Ucznia, o którym mowa w pytaniu, do czasu jej zmiany przez samego Ucznia.

Można oczywiście rozmawiać z Uczniem, aby zmienił swoją decyzję i wycofał oświadczenie, które zakazuje przekazywanie informacji o sobie Rodzicom. Rozmowę może przeprowadzić Wychowawca klasy, Nauczyciel, Pedagog, Dyrektor szkoły, ale najlepiej gdyby to oddziaływanie na Ucznia płynęło od samych Rodziców.

W praktyce szkolnej Uczniowie z powodu ukończenia 18 lat nie piszą oświadczeń woli, które mówią o zgodzie na dalsze przekazywanie o nich informacji ich Rodzicom. Przyjmujemy, że Rodzice mają dalej swobodny dostęp do tych informacji, bo przecież Uczeń podlega procesowi wychowawczemu – otrzymuje przecież ocenę zachowania, Rodzice zapewniają mu środki materialne, a on sam nie ma jeszcze pełnej dojrzałości społecznej.

Dopiero kiedy Uczeń napisze oświadczenie woli, szkoła ma obowiązek je uznać. Nie ma sprzeczności w zapisie Ustawy o systemie oświaty o jawności ocen dla Ucznia i jego Rodziców, żaden z przytoczonych w pytaniu aktów prawnych nie jest nadrzędny.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1188), art. 92, art. 95;
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.827 ze zm.), art. 10, art. 11;
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.; poz. 2156 ze zm.), rt. 44e ust. 2.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.