Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły

Pytanie Użytkownika

Jak powinno wyglądać sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły (wzór sprawozdania)?

Odpowiedź naszego eksperta

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku pisania sprawozdań z pełnionego nadzoru pedagogicznego. Natomiast obowiązkiem Dyrektora szkoły jest:

 • przedstawić Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
 • przedstawić na zebraniu Rady Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (w terminie do dnia 31 sierpnia).

Forma przedstawiania przez Dyrektora szkoły Radzie Pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego i informacji o działalności szkoły jest dowolna dla Dyrektora i nie może być sformalizowana, ponieważ tempo rozwoju organizacyjnego każdej szkoły jest inne. Podstawą do formułowania wniosków z nadzoru pedagogicznego są zadania nadzoru, które Dyrektor szkoły wykonuje w codziennej pracy, a które wyznacza ustawa o systemie oświaty.

Poniżej te zadania:

 1. zgodność zatrudniania Nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;
 2. realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
 3. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;
 4. przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;
 5. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
 6. zapewnienie Uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Zadania nadzoru, które Dyrektor szkoły wykonuje, są wskazane także w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego i w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły na dany rok szkolny. Formułując wnioski, należy odnieść się również do tych zadań.

Poniżej te zadania:

 1. Zadania Dyrektora określone w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego:
  • przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły;
  • kontroluje przestrzeganie przez Nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;
  • wspomaga Nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
   • diagnozę pracy szkoły,
   • planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie Nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
   • prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły zawiera w szczególności:
  • przedmiot ewaluacji wewnętrznej i termin jej przeprowadzenia;
  • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez Nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;
  • zakres wspomagania Nauczycieli w realizacji ich zadań.

Ponieważ nadzór Dyrektora szkoły związany jest również z oceną pracy Nauczycieli i procesem awansu zawodowego, należy we wnioskach również odnieść się do tych działań Dyrektora.
Informacje o działalności szkoły wybiera sam Dyrektor z obszarów, które są wiodące w danym roku szkolnym dla pracy szkoły, a Dyrektor chce szczególnie zwrócić na nie uwagę Rady Pedagogicznej, np. remonty, wolontariat, współpraca ze szkołami za granicą, realizacja krajowego lub międzynarodowego projektu, darczyńcy. Szczególna uwaga pracy szkoły, a więc również nadzór pedagogiczny Dyrektora, jest związana z bezpieczeństwem Uczniów oraz wynikami sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.

Doskonałym wskazaniem do pracy szkoły i odwołaniem się przy realizacji jej działań są wymagania MEN wobec szkół.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.