Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Skreślenie niepełnoletniego Ucznia z listy Uczniów

Pytanie Użytkownika

Czy można skreślić Ucznia z listy, jeżeli jest niepełnoletni? Uczeń uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej, klasa wielozawodowa, w I semestrze miał 13% obecności, nie uczęszcza na praktykę zawodową i nie ma zaliczonego kursu. Jakie czynności powinien podjąć Dyrektor szkoły?

Odpowiedź naszego eksperta

Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić Ucznia z listy Uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie Ucznia następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu uczniowskiego.

Przepis nie dotyczy Ucznia objętego obowiązkiem szkolnym (to Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum).

Uczeń, który uczy się w szkole ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcące, technikum, ZSZ) realizuje obowiązek nauki. Ramowy statut takiej szkoły wskazuje na konieczność określenia w statucie szkoły przypadków, w których Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia Ucznia z listy Uczniów.

Jednym z takich przypadków może być brak realizacji obowiązku nauki z przyczyn nieusprawiedliwionej nieobecności, po podjęciu określonych w tym zakresie działań szkoły, celem których jest zmotywowania Ucznia do uczęszczania na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Katalog działań, jakie w takiej sytuacji może podjąć szkoła, powinien być wskazany w statucie. Może on obejmować takie działania jak:

  • rozmowy z Uczniem prowadzone przez Wychowawcę,
  • rozmowy z Pedagogiem,
  • rozmowy Dyrektorem szkoły,
  • wezwania do szkoły Rodziców Ucznia,
  • rozmowy z Rodzicami Ucznia,
  • wezwania na piśmie Rodziców do realizacji obowiązku nauki przez ich dziecko,
  • skierowanie wniosku do sądu.

Jeśli podjęte działania wychowawcze szkoły nie przyniosły oczekiwanych skutków, to na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu uczniowskiego Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić Ucznia z listy Uczniów szkoły.

Obowiązkiem Dyrektora szkoły po podjęciu takiej decyzji jest powiadomienie o niej wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka Uczeń (jeśli ten Uczeń nie ukończył 18 lat), w ciągu 14 dni. Przedmiotem zgłoszenia jest zaprzestanie realizacji obowiązku nauki w danej szkole przez Ucznia, a kontrolę realizacji obowiązku nauki prowadzi gmina, na terenie której Uczeń mieszka.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.