Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Skierowanie Absolwenta na badania w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się

Pytanie Użytkownika

Uczennica klasy maturalnej LO we wrześniu zdała egzamin poprawkowy i otrzymała świadectwo ukończenia szkoły. Tydzień później zgłosiła się do szkoły z prośbą o skierowanie jej przez Radę Pedagogiczną na badania do poradni pod kątem dyskalkulii. Czy Rada Pedagogiczna ma obowiązek po zapoznaniu się z opinią Nauczyciela matematyki do skierowania Uczennicy na badania do poradni czy takiego obowiązku i prawa nie ma, gdyż zainteresowana nie jest już uczniem szkoły?

Odpowiedź naszego eksperta

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana Uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Ponadto na wniosek Nauczyciela lub specjalisty wykonującego zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którzy prowadzą z Uczniem zajęcia, a także po uzyskaniu zgody Rodziców lub pełnoletniego Ucznia opinia może być wydana także Uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Podobna procedura może zaistnieć na wniosek Rodziców albo samego pełnoletniego Ucznia.

Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej – przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady do poradni psychologiczno-pedagogicznej i informuje o tym Rodziców lub pełnoletniego Ucznia.

W przypadku Absolwentki, która prosi szkołę o skierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej pod kątem dyskalkulii, nie ma umocowania prawnego dla takiego działania. Dyskalkulia jest przejawem specyficznych trudności w uczeniu się, ale czynności proceduralne wskazane w rozporządzeniu odnoszą się do działań szkoły związanych z Uczniem szkoły. Nie ma przeszkód, aby była Uczennica jako osoba pełnoletnia sama podjęła czynności związane z badaniami w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkłach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843), § 4.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.