Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Rozwiązanie umowy z Nauczycielem kontraktowym

Pytanie Użytkownika

Nauczyciel jest zatrudniony na czas nieokreślony, umowa o pracę od września 2007 r., stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy. W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 na podstawie porozumienia zmniejszono jego wymiar etatu do 9/18.
Od dłuższego czasu Nauczyciel sprawia kłopoty i nie wywiązuje się z obowiązków. Czy mogę rozwiązać z nim umowę o pracę na podst. art. 27 ust.1 KN z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez jakiejkolwiek odprawy? W uzasadnieniu chciałam podać, że nie ma dalszej możliwości jego zatrudnienia w pełnym wymiarze w związku ze zmniejszoną liczbą oddziałów i Uczniów w szkole.

Druga wątpliwość dotyczy tego, że Nauczyciel do 1 września 2014 jest w dalszym ciągu zatrudniony w pełnym wymiarze godzin (ograniczenie godzin następowało na podstawie porozumienia). W związku z tym rozwiązanie umowy o pracę powinno nastąpić na podst. art. 20 ust. 1 KN. Jeśli Nauczyciel nie złoży wniosku o przeniesienie w stan nieczynny, to czy należy mu się odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych?

Odpowiedź naszego eksperta

Podstawa prawna zwolnienia Nauczyciela

Zgodna z prawem jest okresowa zmiana wymiaru pracy, jeżeli Nauczyciel wyraża na to zgodę. Rozumiem, że tak należy interpretować stan faktyczny. Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób postąpić w tej sytuacji, możliwa jest po szczegółowej analizie zapisów umowy i ewentualnych aneksów, porozumień itd.

Jeżeli obecnie Nauczyciel faktycznie zatrudniony okresowo jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to nie można zastosować art. 20 Karty nauczyciela [KN]. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 KN Dyrektor szkoły rozwiązuje z Nauczycielem stosunek pracy w przypadku częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie Nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Przepis odnosi się wyłącznie do Nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat), niezależnie od podstawy nawiązanego stosunku pracy (na podstawie mianowania, umowa o pracę).

Podstawą rozwiązania stosunku pracy Nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę w niepełnym wymiarze zajęć, jeśli brak możliwości dalszego zatrudnienia z powodu częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych na podstawie art. 20 KN, jest art. 27 ust. 1 KN.

Zatem, w moje ocenie, należy wręczyć Nauczycielow wypowiedzenie na podstawie art. 27 ust. 1 KN, a w uzasadnieniu podać przesłanki rozwiązania stosunku pracy wskazane w art. 20 KN, czyli zmiany organizacyjne powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie Nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć od 1 września 2014 r. Proszę tylko bardzo dokładnie i precyzyjnie opisać powody zwalniania.

Odprawa dla Nauczyciela

Jeżeli chodzi o odprawę, to skoro nie stosujemy art. 20 ust. 1 KN, nie ma podstawy prawnej do wypłacenia odprawy z tego przepisu.

Należy jednak rozważyć, czy można znaleźć inną podstawę do dokonania takiej wypłaty. Taką podstawę zawiera ustawa o zwolnieniach grupowych. Jest nim art. 10 ust. 1, który stwierdza, że przepisy art. 8 tej ustawy, czyli dotyczący wysokości odprawy, stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż 20.

Przepis ten umożliwia wypłatę odprawy nawet w sytuacjach zwolnień indywidualnych, jeżeli przyczyny niedotyczące pracowników stanowią wyłączną podstawę rozwiązania stosunku pracy. Zmiany organizacyjne polegające na likwidacji oddziałów skutkujące wypowiedzeniem stosunku pracy są bez wątpienia przyczyną niedotyczącą pracowników – gdyż są to przyczyny leżące wyłącznie po stronie pracodawcy. Oznacza to, że Nauczyciel powinien otrzymać odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy w wysokości określonej w art. 8 ust. 1 – także w sytuacji rozwiązania umowy o pracę zawartej w części obowiązkowego pensum zajęć. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  •  jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Jednak w takim przypadku podstawą ustalenia prawa Nauczyciela do odprawy jest ogólna przesłanka stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych, a więc okoliczność zatrudniania przez szkołę co najmniej 20 pracowników. Jeżeli przesłanka ta nie będzie spełniona, Nauczyciel nie uzyska prawa do odprawy.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.