Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Rozwiązanie umowy z Nauczycielem częściowo niezdolnym do pracy

Pytanie Użytkownika

Nauczyciel kontraktowy przebywał na długim zwolnieniu lekarskim, później otrzymał świadczenie rehabilitacyjne, a teraz otrzymał rentę ze względu na częściową niezdolność do pracy. Czy z takim Nauczycielem można rozwiązać stosunek pracy? Za porozumieniem stron czy są inne dostępne tryby rozwiązania umowy? Czy muszę teraz wypłacić za zaległy urlop, a może dopiero po zakończeniu otrzymywania renty? Czy częściowa niezdolność do pracy nakłada na Dyrektora obowiązek zapewnienia tej osobie powrotu do pracy, ale na innym stanowisku? Czy pracodawca ponosiłby koszty ewentualnego przekwalifikowania tej osoby? Czy pracodawca może żądać od pracownika będącego na rencie oświadczenia, że ma zamiar powrócić do pracy? 

Odpowiedź naszego eksperta

W związku z brakiem szczegółowych dat trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Zakładam na potrzeby odpowiedzi, że Nauczyciel zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy z powodu dlugiej nieobecności

W przypadku długotrwałej nieobecności w pracy w określonych okolicznościach może być zastosowany art. 27 ust. 2  lub art. 27 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela (KN). Jeśli Nauczyciel zatrudniony jest na podstawie umowy pracę na czas nieokreślony, to rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności Nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie Nauczyciela. Wówczas okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia (art. 27 ust. 2KN).

Orzeczenie o niezdolności do pracy

Jedną z przyczyn rozwiązania stosunku pracy z Nauczycielem stanowi orzeczenie przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne niezdolności Nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 23 ust. 1 pkt 3 KN). Przepis ten dotyczy zarówno Nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, jak też na podstawie umowy o pracę (art. 27 ust. 3 KN).

Zwrócić należy jednak uwagę, że przepis ten stanowi o orzeczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne, czyli przez lekarza medycyny pracy. Wobec tego przyznanie Nauczycielowi renty przez ZUS nie będzie wypełnieniem tej przesłanki. Przyznanie renty nie jest zdarzeniem tożsamym z wydaniem orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne.

Dlatego też w przypadku przyznania renty Nauczycielowi stosunek pracy nie będzie mógł zostać rozwiązany na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 KN.

Warto jednak dodać, że Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. Jeśli w wyniku tego badania zostanie stwierdzone, że Nauczyciel jest niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy, wówczas należało będzie rozwiązać stosunek pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 KN z końcem miesiąca, w którym Dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie (art. 23 ust. 2 pkt 2 KN).

Renta a wypowiedzenie

W przypadku przejścia Nauczyciela na rentę, stosunek pracy zostaje rozwiązany z reguły za porozumieniem stron na wniosek Nauczyciela. Podstawę prawną będzie wówczas stanowił art. 23 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 27 ust. 3 KN – w przypadku Nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Rozwiązanie z Nauczycielem stosunku pracy w związku z jego przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy uprawnia Nauczyciela do otrzymania odprawy na podstawie art. 87 KN.

Odprawa na podstawie art. 28 ust. 1 przysługuje bowiem tylko Nauczycielowi mianowanemu, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyny określonej w art. 23 ust. 1 pkt 3 KN. Odprawa na podstawie art. 28 ust. 1 KN przysługiwałaby Nauczycielowi tylko wówczas, gdyby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu stwierdzenia przez lekarza medycyny pracy, przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne, niezdolności Nauczyciela do pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 23 ust. 1 pkt 1, pkt 3; art. 23 ust. 2 pkt 2;art. 27 ust. 2, ust. 3; art. 28 ust. 1; art. 87.

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.