Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Różne systemy oceniania w jednej szkole

Pytanie Użytkownika

Czy jeden Nauczyciel w szkole może stosować na swoim przedmiocie (wychowanie fizyczne) odmienny od pozostałych Nauczycieli punktowy system oceniania? Pozostali Nauczyciele – w tym inni Nauczyciele wychowania fizycznego – nie stosują takiego systemu. Czy jakiekolwiek przepisy regulują tę kwestię ?

Odpowiedź naszego eksperta

Skala i formy oceniania

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania Ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które między innymi obejmuje ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Ocenianie jest przeprowadzane według skali i w formach przyjętych w danej szkole.

Ponadto obowiązkiem Nauczyciela w ramach oceniania Ucznia jest ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Oceny te ustala się według skali określonej w § 13 i § 15 Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły i to w statucie szkoły muszą zostać określone również zasady przedmiotowego oceniania. Te zasady muszą dyscyplinować Nauczycieli w odwoływaniu się do jednolitego, jasnego dla Uczniów i ich Rodziców prawa. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują Uczniów i ich Rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Te wymagania nie mogą być dowolne dla poszczególnych Nauczycieli.

Jeśli Nauczyciele widzą zasadność wprowadzenia modyfikacji zasad przedmiotowego oceniania, to powinni wnioskować na forum Rady Pedagogicznej o zmianę tych zasad. Po przyjęciu prze rade Pedagogiczną modyfikacje zastaną wprowadzone do statutu szkoły i na początku roku szkolnego ogłoszone Uczniom i ich Rodzicom.

Odmienne ocenianie – w formie pilotażu

Jeśli odmienny sposób oceniania ma prowadzić tylko jeden Nauczyciel, to jego zasady muszą one być jasne i czytelne dla Rady Pedagogicznej szkoły. Proponuję wprowadzenie proponowanego oceniania punktowego w formie pilotażu z jasno określonymi zasadami (których klasy dotyczy, jaki jest czas realizacji, jakie są wnioski do dalszego zastosowania). Jednak Rada Pedagogiczna powinna przed wprowadzeniem takiego pilotażu wiedzieć o nim i wyrazić zgodę na jego przeprowadzenie. O tym fakcie powinni wiedzieć również Uczniowie i ich Rodzice.

Po takim pilotażu można wprowadzić zmiany zawarte w statucie szkoły (część dotycząca zasad wewnątrzszkolnego oceniania) do jednolitego stosowania dla wszystkich Nauczycieli wychowania fizycznego lub z wyłączeniem określonych klas, np. sportowych.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 2 – § 4.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.