Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Rozliczanie Nauczycielowi godzin nauczania indywidualnego podczas nieobecności Ucznia

Pytanie Użytkownika

W jaki sposób rozliczać Nauczycielom realizację godzin nauczania indywidualnego w przypadku, kiedy Uczeń nie przyjdzie do szkoły?
Zgodnie z zaleceniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczanie ma być realizowane w szkole. Zdarza się, że Rodzic nie powiadamia o chorobie Ucznia, a Nauczyciel przychodzi przed swoimi lekcjami i na niego czeka.
Czy należy wypłacić Nauczycielowi wynagrodzenie za tę godzinę? Czy jest obowiązek odrobienia tych zajęć w innym terminie?

Odpowiedź naszego eksperta

Nie ma regulacji prawnej, która wprost systematyzuje poruszany problem.

Jeśli Nauczyciel przyjdzie do pracy, a nie ma w szkole z różnych powodów Uczniów, z którymi ma poprowadzić zajęcia (Uczniowie na wycieczce, Uczniowie nieobecni itd.), to Nauczyciel ten pozostaje do dyspozycji pracodawcy, czyli Dyrektora szkoły (art. 128 ustawy k.p.) i to Dyrektor szkoły wyznacza Nauczycielowi nowy zakres obowiązków (np. zastępstwo w innej klasie z zaznaczeniem w książce zastępstw, za jakie zajęcia obowiązkowe Nauczyciel realizuje zastępstwo).

Nauczanie indywidualne podlega tym samym rygorom prawnym, co pozostałe zajęcia Nauczyciela w jego czasie pracy.

Jeśli Uczeń nie przyjdzie na zajęcia indywidualnego nauczania do szkoły lub nie może ich odbyć w domu rodzinnym (jeśli tam się odbywają), bo jest chory lub poszedł na wizytę kontrolną do lekarza i Rodzic/Opiekun z opóźnieniem usprawiedliwi jego nieobecność na zajęciach, to Nauczyciel postępuje identycznie, jak w przypadku nieobecności Ucznia w klasie. A więc zaznacza nieobecność Ucznia w dzienniku zajęć indywidualnego nauczania i oddaje się do dyspozycji Dyrektora.

Nie ma podstaw do odpracowania tych zajęć lub niewypłacenia Nauczycielowi wynagrodzenia za tę godzinę (musiałoby to być poprzedzone zmianą warunków umowy o pracę).

Pojawia się natomiast inna trudność: rytmicznej realizacji podstawy programowej z Uczniem, który jest objęty nauczaniem indywidualnym i często jest nieobecny na zajęciach. Może to uniemożliwić ocenianie takiego Ucznia, a nawet klasyfikowanie na półrocze lub na koniec roku. W takim przypadku należy włączyć te same procedury oceniania i klasyfikowania, które stosuje się dla innych Uczniów i które są zawarte w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania (w statucie szkoły).

Dla Dyrektora, który zauważa takie „przeciąganie” nieobecności Ucznia na zajęciach indywidualnego nauczania, jest to podstawa do zgłoszenia tego faktu do organu prowadzącego i do poradni psychologiczno-pedagogicznej, która może dokonać zmiany orzeczenia.

 

Na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175; poz. 1086)

oraz

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze  zm.).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.