Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych

Pytanie Użytkownika

Zgodnie z Rozporządzeniem o ramowych statutach Dyrektor ma zapewnić dwie godziny zajęć rewalidacyjnych. Czy Rodzice mogą zrezygnować z tych zajęć?

Odpowiedź naszego eksperta

Nie. Zajęcia rewalidacyjne są formą realizacji obowiązku szkolnego dla Uczniów niepełnosprawnych.

Organizacja zajęć rewalidacyjnych jest uregulowana prawnie

Kwestię organizacji dla Uczniów niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych w placówce publicznej regulują dwa akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do udziału w zajęciach rewalidacyjnych

Zajęcia rewalidacyjne przewidziane są dla Ucznia niepełnosprawnego, w tym:

 • niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawnego ruchowo, w tym:
  • z afazją,
  • niewidomego i słabowidzącego,
  • niesłyszącego i słabosłyszącego,
 • z autyzmem, w tym:
  • z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Uczeń niepełnosprawny posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które na wniosek Rodziców czy prawnych Opiekunów zostało wydane przez zespół orzekający, który działa w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej poradni.

Do obowiązku szkoły należy zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych

Szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia rewalidacyjne dla każdego Ucznia niepełnosprawnego, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Te zajęcia  obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych należy uwzględnić w procesie kształcenia w szkolnym planie nauczania.

Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych

Od 1 września 2012 r. minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla Uczniów niepełnosprawnych, w odniesieniu do szkoły podstawowej (patrz: załącznik nr 1 do Rozporządzenia o ramowych planach nauczania) wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym:

 • 190 godzin na Ucznia dla danego etapu edukacyjnego,
 • 2 godziny na Ucznia w cyklu tygodniowym.

Program zajęć rewalidacyjnych jest zależny od rodzaju niepełnosprawności

W zależności od rodzaju niepełnosprawności zajęcia rewalidacyjne najczęściej dotyczą:

 • korekcji wad postawy,
 • korygowania wad wymowy,
 • nauki orientacji przestrzennej i poruszania,
 • nauki alternatywnych metod komunikacji, w tym:
  • języka migowego
 • innych form rewalidacji, które wynikają z indywidualnego program, np.:
  • muzykoterapia,
  • dogoterapia,
  • terapia zajęciowa,
  • kinezyterapia,
  • hipoterapia.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński –  prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.