Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających

Pytanie Użytkownika

Rozporządzenie o ramowych planach nauczania podaje, że szkoła kończąca się maturą musi w cyklu zorganizować 870 godzin zajęć z przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających. Czy ta liczba dotyczy każdego Ucznia czy szkoły? Jesteśmy małą szkołą i mamy tylko jedną klasę w roczniku. Uczniowie w danej klasie wybierają różne przedmioty rozszerzone od drugiego semestru pierwszej klasy. Czy szkoła każdemu z nich musi zapewnić owe 870 godzin czy jest to suma wszystkich wybranych przez Uczniów przedmiotów rozszerzonych w danej klasie?

Odpowiedź naszego eksperta

Realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym została określona realizacją minimalnego wymiaru godzin na danym etapie edukacyjnym. Godziny te przeznaczone są na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z Wychowawcą i wyznacza je ramowy plan nauczania.

Na podstawie ramowego planu nauczania Dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy (semestralny) wymiar godzin:

  • poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z Wychowawcą,
  • zajęć rewalidacyjnych dla Uczniów niepełnosprawnych,
  • dodatkowych zajęć, jeśli takie są prowadzone.

W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin:

  • zajęć religii lub etyki,
  • zajęć wdż,
  • zajęć sportowych w oddziałach sportowych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające, na które należy przeznaczyć 870 godzin do realizacji na danym etapie edukacyjnym w klasie, znajdują się w puli obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z Wychowawcą. Zatem pula ta dotyczy Uczniów w klasie na danym etapie kształcenia (realizacja podstawy w klasach I – III).

Zwracam uwagę na fakt, że Uczniowie w klasie I mogą realizować w zakresie rozszerzonym tylko język polski, matematykę i język obcy nowożytny (równolegle z zakresem podstawowym). Jeśli w drugim półroczu Uczniowie realizują inne przedmioty w zakresie rozszerzonym, to może pozostawać to w sprzeczności ze standardem tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z Wychowawcą, który wynosi:

  • dla kl. I – 30 godzin,
  • dla kl. II – 32 godziny,
  • dla kl. III – 29 godzin.

W szkole nie ma wielu oddziałów danej klasy (np. II a, II b, II c), więc nie ma możliwości tworzenia grup międzyoddziałowych. W tej sytuacji istotne jest, na stworzenie ilu grup Uczniów w jednej klasie pozwoli organ prowadzący. Zgodnie z prawem w liceum ogólnokształcącym grupy na zajęcia edukacyjne z przedmiotów w zakresie rozszerzonym (od 2 do 4 dla Ucznia) powinny liczyć co najmniej 20 Uczniów w zespole. Dopiero za zgodą organu prowadzącego zespoły mogą liczyć mniej niż 20 Uczniów. Jeśli z wyboru Uczniów  i za zgodą organu prowadzącego powstaną grupy Uczniów, to zasady rozliczania realizacji 870 godzin przedmiotów w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających są dla nich takie same, jak dla Uczniów w klasie.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.