Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Realizacja programu sportowego i indywidualnego toku nauki w klasach VII i VIII szkoły podstawowej

Pytanie Czytelnika

W jaki sposób zorganizować realizację podstawy programowej uczniom klas VII i VIII przy jednoczesnej realizacji programu sportowego (10 godzin tygodniowo). Dotyczy to szkoły niepublicznej, która nie może być sportowa (brak oddziałów powyżej 15/20 osób).

Czy możliwe jest, aby uczniowie mieli indywidualny tok nauczania w przypadku, gdy naukę zaczęli w danej szkole podstawowej (kl. VII i VIII) we wrześniu 2018 r. i jak ją praktycznie zorganizować?

Odpowiedź naszego eksperta

Szkołą podstawową może być tylko szkoła publiczną lub szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Jednym z warunków funkcjonowania szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jest realizacja zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej. Z tego powodu realizacja tygodniowego wymiaru wszystkich zajęć edukacyjnych w liczbie wskazanej w ramowym planie nauczania dla klasy VII i VIII publicznej szkoły podstawowej musi być realizowana przez szkołę niepubliczną.

Z opisu zawartego w pytaniu wynika, że wskazana szkoła nie spełnia warunków, aby prowadzić odział sportowy lub być szkoła sportową. Nie może więc opracować tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby wiodące były zajęcia sportowe i aby wykluczyły one realizację innych zajęć edukacyjnych. Można realizować z uczniami zwiększoną liczbę godzin zajęć sportowych po zrealizowaniu wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym dniu.

Zezwolenie na indywidualny tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia. Należy złożyć wniosek w tej sprawie do dyrektor szkoły (wniosek może złożyć: uczeń, rodzice, wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne – za zgoda rodziców ucznia). Do wniosku wychowawca klasy dołącza opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia oraz o dotychczasowych osiągnięciach.

Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Szczegółowe postępowanie szkoły związane z realizacją indywidualnego programu lub toku nauki przez ucznia zostało określone w nw. rozporządzeniu MEN w tej sprawie.

Podstawa prawna:

Autor:  Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.